Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Naše případy

Policie se rozhodla zpřísnit právní kvalifikaci skutku, za který je velmistr Řádu ozubeného kola, Jeho Velkozubenost Marek Hirato stíhán, a to na přečin nebezpečného vyhrožování podle § 353 odst. 1, odst. 2 písm. c) TrZ, přečin výtržnictví podle § 358 odst. 1, odst. 2 písm. a) TrZ a pokus zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví podle § 21 odst. 1 TrZ k § 145 odst. 1 TrZ. Sazba je od tří do deseti let. Záhadou je, proč není skutek dosud posuzován jako pokus o vraždu, když nůž byl jistě dobře nabroušen.

Poučení: Chce-li vám v České republice násilník vzít vaši věc, ochotně mu ji podejte a nezapomeňte se při tom usmívat.

O neradostném stavu a vyhlídkách Konfederace politických vězňů jsme na tomto blogu již psali. Volební sněm KPV v Olomouci potvrdil status quo a nadto obohatil českou právní kulturu novací stanov o některé neotřelé prvky.

Nové stanovy dávají pravomoc Radě KPV vylučovat členy, a to bez možnosti přezkumu rozhodnutí Smírčí komisí, k níž se jinak může člen proti vyloučení pouhou pobočkou odvolat. Důvody změny vysvětlil místopředseda KPV František Šedivý České televisi takto: Je to reakce na situaci v Přerově či České Lípě, kde jsme vyloučili členy a oni se obrátili na soud. A vyhráli, opomněl dodat.

Takové drzosti je třeba učinit přítrž; otázkou zůstává už jen, zda nový centralisovaný model nebude vyžadovat i změnu názvu spolku, protože u konfederace se jaksi automaticky předpokládá, že centrála není oprávněna do vnitřního chodu v konfederaci sdružených poboček zasahovat.

Z říše komického je i další změna, která mění podmínky pro vznik členství. Doposud se nesměl členem stát mj. ten, kdo působil v mocenských orgánech komunistického státu. Protože toto ustanovení činilo sporným členství samotné předsedkyně KPV Naděždy Kavalírové (nespokojenými členy přezdívané Rudá carevna), pracovnice totalitního ministerstva, stanovy byly změněny tak, že tato podmínka byla vypuštěna.

V první řadě jde – samozřejmě – o peníze. Poté, co vedení KPV vytunelovalo dvacet milionů z tzv. Emingerova fondu, hodlá Konfederaci co nejrychleji zrušit, pokud možno s pomocí přátelského likvidátora, který nebude nikomu klást nepříjemné otázky.

Jako občan se stydím, ale jako daňový poplatník, který na chod tohoto postkomunistického, ze státního rozpočtu financovaného spolku doposud nedobrovolně přispíval z daní, takové řešení spíše vítám; jen bych prosil, aby se tak stalo hygienickým, nepříliš medialisovaným způsobem a, smím-li prosit, někde v ústraní.

Takto Lucie Šlégrová odůvodnila svou námitku podjatosti znalce Michala Mazla.
Že se tady bude konat politický proces, musel poznat každý, kdo včera do Mostu přijel: soudní budova obklopená uniformovanou policií, uvnitř na každém rohu policista v civilu, justiční stráž v počtu několikanásobně vyšším, než normálně – a než by bylo objektivně potřeba. I soudkyně byla pro svůj úkol pečlivě vybrána: Bohumila Huňáčková, rutinérka, a – jak jinak – bývalá členka KSČ. Právě ona je tou poslední překážkou, kterou musí obžaloba překonat, aby splnila zadání. Soudkyně je viditelně nervosní, ví, co se od ní čeká, a nechce se jí do toho.

Nejprve velmi krátce vypovídá obžalovaná, takto nebezpečná pravicová extremistka Lucie Šlégrová, ani ne dvaadvacetiletá dívka, která stanula před soudem za loňský politický projev, v němž se přihlásila k národnímu socialismu. Jako naschvál, ten samý den jsou noviny plné článků o tom, že stranu s národně-socialistickým programem i názvem hodlá založit expremier Paroubek. Vysvětlit, proč jeden může to, co druhý nesmí, bude zjevně nesnadné, resp. ve skutečné demokracii nemožné.

Následují krátké výpovědi policistů a po nich promítání videozáznamu, na kterém je závadový projev zachycen. Pak předstupuje sám Velký inkvisitor, soudní znalec Michal Mazel: už od pohledu floutek, člověk bez jakýchkoli morálních zábran nebo hodnotového ukotvení. Nájemný lhář: kdo mu zaplatí, ten má pravdu.

Když se snaží vysvětlit shora nastíněný paradox dvojího metru, přítomní stěží potlačují úsměv. Protože obžalovaná mluví v projevu na dvou místech o vyvolených, říká znalec, je jasné, že má na mysli vyvolený národ, Židy, z čehož plyne, že hovoří-li o národním socialismu, má na mysli nacismus. Trapnost: přečte-li si text projevu kdokoli nezaujatý, musí uznat, že o Židech tu prima facie řeč není, spíš o establishmentu jako takovém.

Obhajoba je ovšem dobře připravena, a přes odpor soudkyně, která ví, že bez znalce a jeho quasiodborného zhodnocení projevu Lucii neudělá, se M. Mazla podaří přimět k přiznání, že jediným zadavatelem jeho posudků je policie; což ovšem znamená, že je podjatý, protože podle judikatury Ústavního soudu znalec podávající posudek nesmí být ekonomicky závislý na straně řízení.

Znalec je, řečeno kulantně, jednodušší intelektuální konstituce, a není obtížné přimět ho, aby vysvětlil svou theorii závadového kontextu. Bez většího nátlaku přiznává, že ve skutečnosti není závadný obsah řečeného, ale osoba řečníka. Kdyby to samé řekl někdo jiný, nezávadový, o trestný čin by se nejednalo. Přítomní se smějí, soudkyně na chvíli ztrácí sebekontrolu a křičí, že nechá vyklidit jednací síň.

A to je prozatím vše, hlavní líčení je odročeno na začátek prosince.

Poučení? Banální a stále opakované: svoboda je nedělitelná. Jestliže dopustíme, že dnes Lucii Šlégrovou odsoudí za to, že řekla národní socialismus, zítra může stanout před soudem za své názory kdokoli z nás. Demokracie je jen jedna, režim, kde má jiný příděl občanských práv konformista a jiný radikál, demokratický není a nikdy být nemůže.

Aktualisováno.
Úplný zvukový záznam výslechu znalce (ostatní části hlavního líčení nejsou zajímavé).

Pro příznivce theorie o tom, jak velmistr Řádu ozubeného kola, Jeho Velkoozubenost Marek Hirato přepadl a poranil skupinu mírumilovných tělocvikářů (ať z policie, ze SZ, z Jiného práva nebo odjinud), zveřejňujeme zvukový záznam události.

Cosi mi napovídá, že se v Třebíči chystá velký pláč a skřípění zubů…

Podkategorie