Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Naše případy

Není to úplně první soudní spor týkající se obsahu poskytovaného pod tzv. svobodnou licencí na světě, ale pokud vím, je první tohoto druhu před českými soudy.

Na podzim 2005 jistý Michal Charvát, podnikatel z České Lípy, zaregistroval na své jméno doménu wikipedie.cz a umístil na ni statickou kopii (zrcadlo) authentické české Wikipedie, s vyhlídkou na možnost takto piratisovaný obsah monetisovat formou reklamy. Nemonetisoval dlouho: v prosinci téhož roku jsem jej jako autor cca 100 wikipedických článků s právní thematikou zažaloval o vydání bezdůvodného obohacení ve výši 44 400 Kč. Toho se pan Charvát zalekl, zrcadlo zrušil a doménu bezplatně, jen za úhradu nákladů, přenechal skutečné Wikipedii.

Po neuvěřitelných pěti letech a třech měsících spor – až na odvolání proti nákladovým výrokům – pravomocně skončil, a Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, mi soudkyní Jitkou Kalfeřtovou přiznal na základě znaleckého posudku 28 tisíc korun s úrokem z prodlení. Žalovaný se proti rozsudku neodvolal a dluh zaplatil, takže meritorně je rozsudek pravomocný.

Od jeho četby si neslibujte vrcholné zážitky ani esthetické, ani intelektuální: J. Kalfeřtová je, řečeno s klasikem, soudkyně jen prostřední (a to jí ještě poněkud lichotíme), avšak precedenčně není judikát bez významu. Ukázalo se, že i u českého soudu lze vyhrát spor o nároky z porušení svobodné licence, a že žalovat za kolektivně vytvářené dílo může, přirozeně jen v rozsahu svého podílu, kdokoli z autorů.

Když jsem před více než pěti let žalobu podával, příliš jsem si od ní nesliboval, takže ve finále nejsou pocity z české justice zcela negativní, zvlášť s přihlédnutím k tomu, že o dalších sto tisíc žaluji ministerstvo spravedlnosti za průtahy v řízení (a i tam jsou šance slušné).

Známá nebezpečná extremistka Lucie Šlégrová půjde před soud nejen za to, že měla držet vlajku s logem Dělnické strany, ale i za verbální projevy extremismu, spočívající v tom, že měla na veřejnosti říci: Ukažme jim, že my národní socialisté nejsme žádné ovce, co se budou jen přizpůsobovat… a …tudíž musíme i nadále pokračovat jedinou správnou cestou, cestou národního socialismu.

Státní zástupkyně OSZ v Mostě nyní stížnost obviněné proti usnesení o zahájení trestního stíhání zamítla, a to s odůvodněním tak zevrubným, kvalitním a veskrze přesvědčivým, že by se od ní mohl i Urválek učit! Orgány činné v trestním řízení tu zjevně postoupily do dalšího levelu: nejenže se s námitkami obhajoby nijak nepořádaly, ale ani je nerekapitulovaly.

Městský soud v Praze dnes překvapivě vyhověl naší žalobě proti odmítnutí registrace Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Jednání bylo, troufám si tvrdit, pro všechny zúčastněné pamětihodné. Komunistickým soudkyním Veberové a Hroudové jsem nejprve učinil desetiminutovou improvisovanou přednášku na thema jejich charakteru, či spíše absence tohoto, a naprosté nezpůsobilosti být soudcem v demokratické zemi. Na vážnější odpor se soudružky soudkyně nezmohly, pouze se tvářily značně kysele, zejména když veřejnost, která zaplnila největší jednací síň v Hybernské beze zbytku, začala při mém projevu spontánně tleskat.

Poté jsme se odmítli k věci dál vyjadřovat, a nezúčastnili jsme se ani vyhlášení rozsudku. Ten však překvapivě vyzněl v náš prospěch.

Jak vyplynulo z vyjádření tiskové mluvčí soudu, senát se domnívá, že zrušil-li ministerské rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost, ministerstvo vnitra může vydat nové rozhodnutí, které lépe odůvodní, a celé soudní martyrium tak začne znovu. Tak tomu však není, v řízení podle zákona o sdružování občanů je soud odvolacím orgánem sui generis a zrušení správního rozhodnutí má automaticky účinky registrace (§ 8 odst. 4 zákona). Zvrátit rozhodnutí a registraci zrušit může pouze Nejvyšší správní soud.

Upřímně děkuji všem, kteří nás dnes k soudu přišli podpořit!

Zvukový záznam: jednání, rozsudek.

Aktualisováno.
Tisková zpráva.
Již ve čtvrtek 31. března 2011 se u Městského soudu v Praze koná odročené jednání o naší správní žalobě proti odmítnutí registrace Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Skandální rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o nepodjatosti komunistických soudkyň Veberové a Hroudové potvrdil i Ústavní soud, takže soudkyním již nemůže nic zabránit, aby rozhodnutí ministerstva vnitra v souladu se svým posunutým hodnotovým systémem potvrdily. Nemíním ovšem dát svou kůži lacino a to, co soudkyním před jednáním a při něm řeknu na adresu jejich charakteru a nedostatku způsobilosti vykonávat v demokratické zemi soudcovskou funkci, jim dlouho nikdo neřekl.

Rozsudek v náš neprospěch je u takto složeného senátu jasný předem, proto nevidím důvod, proč si jednání aspoň náležitě neužít.

Začátek je v 9.00 hod, jednací síň č. 258, I. patro, Hybernská 18. Trubky, píšťalky, rajská jablka různého stáří i kvality a vhodné protikomunistické transparenty s sebou, bude zábava!

K jednání jsme vydali tiskovou zprávu.

Dnes uděláme velkou radost nepřátelům svobody. Zveřejňujeme totiž rozsudek nad zpěvákem kapely Impérium Michalem Moravcem, jímž mu byl uložen za provozování závadového diskursu v podobě písňových textů tříletý nepodmíněný trest (souběh s trestným činem ohrožení pod vlivem návykové látky – tedy alkohol za volantem – je vzhledem k závažnosti základního ideozločinu téměř bez významu).

rozsudek Okresního soud v Českých Budějovicích
rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích
usnesení Nejvyššího soudu

Co mne trochu zaskočilo, je pasáž Svědkyně uvedla, že od společnosti OSA jsou pravidelně informováni o zákazech lisování pro firmy či fyzické osoby a jméno Michala Moravce v zákazech nikdy nefigurovalo. Naivně jsem si myslel, že OSA je jen přes peníze (výpalné), a ona už posuzuje i ideovou nezávadnost hudby! Inu, výhody synergie…

Aktualisováno.

Pozornosti ctěného publika předkládám tuto perlu z odborných úst znalcových:

K dotazům obhajoby zpracovatel znaleckého posudku vypověděl, že pakliže bude tázán na jednotlivosti, které výslovně odcitoval v nálezové části znaleckého posudku, musí prohlásit, že tyto samy o sobě společensky závadové nejsou. Nicméně se snažil ve znaleckém posudku dílo uchopit jako celek, tzn. komplexně, což zpracovatel prezentoval na následujícím příkladu. V písních Vytrvej se mimo jiné hovoří o slovním spojení …bez slitování. Uvedené slovní spojení samozřejmě samo o sobě není žádným způsobem závadové. Pokud je píseň součástí CD Triumph of the Will, které nadto obsahuje grafickou úpravu vlajek používaných tzv. Třetí říší, na vnitřní straně obalu je proslov, který oslavuje nejmenovaného Vůdce, pak z tohoto komplexu dle znalce je jednoznačné, že se musí vyvodit propagace Třetí říše, osoby Adolfa Hitlera a v kontextu s dalšími symboly, které jsou užívány soudobou neonacionalistickou sférou, pak i nesnášenlivost vůči výlučným skupinám osob. Použitý metodologický postup dále zpracovatel definoval na červené svislé vlajce s bílím kruhem s názvem Budweiser, která je vyobrazena na vnitřní straně předního obalu CD. Zpracovatel uvedl, že v bílém kruhu z historického pohledu a zkušenosti jaksi něco chybí a tím něčím je logicky a jenom svastika v podobě hákového kříže. Stejně tak znalec uvažoval i v případě vyobrazení orlice bez hákového kříže. V neposlední řadě znalec poukázal na typ písma, kterým je vyhotoven přehled písní na zadní straně obalu CD. Takto podrobně znalec definoval a vymezil veškeré symboly či grafická uspořádání, které jsou zachyceny na obalu CD či případně přímo jako potisk disku.

Říkám si, myslí to vážně, nemyslí to vážně…?

Podkategorie