Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Naše případy

Již ve čtvrtek 31. března 2011 se u Městského soudu v Praze koná odročené jednání o naší správní žalobě proti odmítnutí registrace Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Skandální rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o nepodjatosti komunistických soudkyň Veberové a Hroudové potvrdil i Ústavní soud, takže soudkyním již nemůže nic zabránit, aby rozhodnutí ministerstva vnitra v souladu se svým posunutým hodnotovým systémem potvrdily. Nemíním ovšem dát svou kůži lacino a to, co soudkyním před jednáním a při něm řeknu na adresu jejich charakteru a nedostatku způsobilosti vykonávat v demokratické zemi soudcovskou funkci, jim dlouho nikdo neřekl.

Rozsudek v náš neprospěch je u takto složeného senátu jasný předem, proto nevidím důvod, proč si jednání aspoň náležitě neužít.

Začátek je v 9.00 hod, jednací síň č. 258, I. patro, Hybernská 18. Trubky, píšťalky, rajská jablka různého stáří i kvality a vhodné protikomunistické transparenty s sebou, bude zábava!

K jednání jsme vydali tiskovou zprávu.

Dnes uděláme velkou radost nepřátelům svobody. Zveřejňujeme totiž rozsudek nad zpěvákem kapely Impérium Michalem Moravcem, jímž mu byl uložen za provozování závadového diskursu v podobě písňových textů tříletý nepodmíněný trest (souběh s trestným činem ohrožení pod vlivem návykové látky – tedy alkohol za volantem – je vzhledem k závažnosti základního ideozločinu téměř bez významu).

rozsudek Okresního soud v Českých Budějovicích
rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích
usnesení Nejvyššího soudu

Co mne trochu zaskočilo, je pasáž Svědkyně uvedla, že od společnosti OSA jsou pravidelně informováni o zákazech lisování pro firmy či fyzické osoby a jméno Michala Moravce v zákazech nikdy nefigurovalo. Naivně jsem si myslel, že OSA je jen přes peníze (výpalné), a ona už posuzuje i ideovou nezávadnost hudby! Inu, výhody synergie…

Aktualisováno.

Pozornosti ctěného publika předkládám tuto perlu z odborných úst znalcových:

K dotazům obhajoby zpracovatel znaleckého posudku vypověděl, že pakliže bude tázán na jednotlivosti, které výslovně odcitoval v nálezové části znaleckého posudku, musí prohlásit, že tyto samy o sobě společensky závadové nejsou. Nicméně se snažil ve znaleckém posudku dílo uchopit jako celek, tzn. komplexně, což zpracovatel prezentoval na následujícím příkladu. V písních Vytrvej se mimo jiné hovoří o slovním spojení …bez slitování. Uvedené slovní spojení samozřejmě samo o sobě není žádným způsobem závadové. Pokud je píseň součástí CD Triumph of the Will, které nadto obsahuje grafickou úpravu vlajek používaných tzv. Třetí říší, na vnitřní straně obalu je proslov, který oslavuje nejmenovaného Vůdce, pak z tohoto komplexu dle znalce je jednoznačné, že se musí vyvodit propagace Třetí říše, osoby Adolfa Hitlera a v kontextu s dalšími symboly, které jsou užívány soudobou neonacionalistickou sférou, pak i nesnášenlivost vůči výlučným skupinám osob. Použitý metodologický postup dále zpracovatel definoval na červené svislé vlajce s bílím kruhem s názvem Budweiser, která je vyobrazena na vnitřní straně předního obalu CD. Zpracovatel uvedl, že v bílém kruhu z historického pohledu a zkušenosti jaksi něco chybí a tím něčím je logicky a jenom svastika v podobě hákového kříže. Stejně tak znalec uvažoval i v případě vyobrazení orlice bez hákového kříže. V neposlední řadě znalec poukázal na typ písma, kterým je vyhotoven přehled písní na zadní straně obalu CD. Takto podrobně znalec definoval a vymezil veškeré symboly či grafická uspořádání, které jsou zachyceny na obalu CD či případně přímo jako potisk disku.

Říkám si, myslí to vážně, nemyslí to vážně…?

V článku Pach účelovosti a arogance se k podivuhodné rekvalifikaci neonacistů na pedofily vyjádřil v Lidových novinách ředitel ÚOOZ Robert Šlachta.

Nechme stranou tklivé pojednání, jak málo nebezpečné jsou zbraně v rukou profesionálů (zvláště na tehdy dvouletou dceru mého klienta udělal takový profesionální zásah určitě dojem, který si bude pamatovat celý život). Jedno ovšem bez komentáře ponechat nemohu, a to tvrzení, že zmíněný CD disk, jehož obsahem jsou dva videozáznamy s homosexuálně pedofilní tematikou, patří mezi věci zajištěné a řádně zadokumentované při domovní prohlídce. Je zapsán v protokolu o této prohlídce, který byl podepsán obviněným i další nezúčastněnou osobou..

Způsob zadokumentování disku s označením 11/8 je totiž evidentní přímo z protokolu o domovní prohlídce:

Je jasné, že z tak pečlivě provedeného záznamu o úkonu trestního řízení se pedofil jen tak nevykroutí, zvlášť uvážíme-li, že CD-R firmy Verbatim jsou označena individuálními výrobními čísly, která v protokolu chybějí jistě jen vinou nedopatření, ke kterému dochází nejvýš jednou za deset let!

Aktualisováno.
Usnesení o zahájení trestního stíhání bylo Obvodním státním zastupitelstvím pro Prahu 8 zrušeno a věc byla vrácena k dalšímu šetření policii. Uvidíme, zda ta bude svou theorii o neposkvrněném procesním původu inkriminovaného CD-R dál držet.

S žadateli o informace se musí zostra. V jihomoravském krajském zastupitelstvu odhlasovali novelu InfZ, která má žadatelům co nejvíc znepříjemnit život (jelikož prý úřady stejně jen obtěžují); ještě radikálněji postupují v obci Pletený Újezd u Kladna (slavné tím, že se v ní za celých 650 let existence nic významného nestalo, vyjma snad toho, že se v její blízkosti kdysi křižovaly dvě železniční trati, což tehdy bylo evropskou raritou). Tamní nově zvolený starosta žadateli zaslal přípis, jímž ho s jeho žádostí poslal přímo do… no, však vy víte, kam.

Pozoruhodná je forma správního aktu, kterou nelze neocenit i na tomto blogu. K Oslovi měsíce března, prestižní ceně spojené s právem celodenního nošení oslích uší ve tvaru paragrafu, panu starostovi srdečně blahopřejeme!

Stalo se tak znovu u Obvodního soudu pro Prahu 2 a thematem bylo i tentokrát neoprávněné vyloučení člena z Rady KPV. Podrobnosti viz tisková zpráva; o kontextu sporů mezi vedením a členy KPV jsme na tomto blogu nedávno psali, proto dodejme jen tolik, že ještě v březnu bude Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodovat o dalším sporu podobného druhu, tentokrát o náhradě škody.

Podkategorie