Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Vinou covidové paniky žijeme ve zideologisované a zároveň zhysterisované době; to není právě dobrá kombinace, neboť tyto atributy působí v synergii: ideologie zásobuje hysteriky nepřebernou studnicí argumentů a pseudoargumentů, a hysterie činí ideologii všudypřítomnou a nevyhnutelnou, schopnou vytlačit na okraj mediálního prostoru prakticky všechnu ostatní agendu. Lidé se mění v tlampače hlásající covidově-ideologické floskule, přičemž věci podstatné nelze od těch nepodstatných odlišit: pravdu má ten, kdo více a přesvědčivěji křičí.

Jedním z hlavních themat této doby jsou tzv. CovidPassy, připravované elektronické průkazky zajišťující majiteli o něco normálnější, svobodnou minulost více připomínající život. Zjevným účelem CovidPassů je dosáhnout toho, aby se co největší část populace nechala proti Covidu naočkovat, což samo o sobě není nelegitimním nebo v jakémkoli smyslu zavrženíhodným cílem: Jistě, vakcina není dostatečně otestovaná a může mít nepředvídatelné vedlejší účinky, avšak podle všeho se zdá, že její přínos při potlačování epidemie tato negativa převáží.

Krajně problematickou se arci jeví myšlenka, jak tyto CovidPassy mají být používány, totiž že podle představ vlád má být – nikoli od začátku, nýbrž postupně – povinnost nevpuštění potenciálně epidemiologicky závadových osob na určitá místa nebo akce přenesena na soukromé osoby, majitele restaurací nebo aquaparků, organisátory festivalů, později patrně i provozovatele veřejné dopravy, majitele obchodů a nákupních center, a bude-li to možné, v konečném stadiu snad i na obsluhu veřejných záchodků.

Toto schema je v některých rysech identické s privatisací censury, jíž jsme svědky na sociálních sítích: protože vlády dost dobře nemohou samy šíření určitých informací na Internetu zakázat, censuru jejich obsahu delegují na provozovatele internetových platforem. Ti zpravidla ochotně ustupují, protože bezpečný, nejlépe apolitický, obsah je i pro ně výhodný, a ve svém ustupování moci zacházejí často dál, než jejich vlády kdy snily: vzpomeňme případ, kdy se na Facebooku nesmělo objevit, bez ohledu na kontext, ani samotné jméno britského disidenta Tommyho Robinsona.

Je ovšem zřejmé, že CovidPass jde daleko dál než privatisovaná censura sociálních sítí, a to nejen co do rozsahu omezovaných práv: v případě censury je možná kontrola toho, co bylo zakázáno – a takové excesy jako Robinson byly rychle korigovány, jakmile se o nich začalo psát – kdežto CovidPass může velmi snadno přerůst v nástroj trvalé represe politického disentu a stát se ekvivalentem čínského systému sociálního kreditu. Představme si, že vás restauratér vykázal ze svého podniku, protože po zadání QR kodu z vašeho CovidPassu se mu zobrazilo hlášení, že pro návštěvu jeho restaurace váš epidemiologický (ve skutečnosti však čistě politický) status nepostačuje. Kam si ale stěžovat, kde se domůžeme rychlé nápravy? Soudy jsou pomalé a dysfunkční, a se zřízením něčeho jako je covidpassový ombudsman, případně komisař, se nepočítá. Máš smůlu, občane, neměl ses stavět na zadní a vystupovat proti vládě. Teď budeš, dokud se nenapravíš, jíst to, co ti prodají v obchodech, kam tě pustíme, na kulturu nebo zábavu rovnou zapomeň, a pokud jsi nás naštval opravdu hodně, nesvezeš se už ani vlakem, autobusem nebo tramvají. Dystopická budoucnost v téměř nejhorší myslitelné podobě, totalitní diktatura se vším všudy. Možná nepřijde, možná se nic z toho nestane, ale děsivé je, že se to stát, ne okamžitě, ale v postupných krocích, docela dobře může.

CovidPass, nabízený jako vstupenka do lepšího, protože bezpečného světa, je ten nejnebezpečnější nápad, který se v hlavách moderních technologů moci zrodil, a pokud nechceme skončit tam, kde jsou dnes, co do svobody, Číňané, měli bychom se mu společně co nejrázněji postavit.

Komentáře   

+2 # Filip_ 2021-06-07 22:30
Ale to není žádné novum, moderní, nebo spíš kapistalisticko-globalisační (vlastně globálně imperialistická) společnost takovýmto způsobem, přeci, řeší prakticky všecky "problémy":

Co svět světem stojí, byli atentátníci, akorát dneska jim říkáme teroristé. Královrazi, anarchisté, fašisté, nacisté, Irové, komunisté, islamisté, to přeci není vůbec podstatné, podstatné je, že byli, jsou a budou. A co svět světem stojí reálné risiko atentátníků pro společnost bylo, je a bude marginální; od pádu dvojčat (ať už za ním stojí kdokoli, to není podstatné) může terorismus za jednotky tisíc mrtvých, což je fakticky násobně méně, než kolik za stejnou dobu zabily třeba dopravní nehody.

Nic nemůže atentátníkům posloužit více, než je hysterie ve společnosti a nic pro ně není více skličující, než když se jim hysterii nepodaří vyvolat. Reálné řešení existuje: pokud by každá bába na kolečkovém křesle měla ve vaku zkrácenou kulovnici, osm z deseti lidí na ulici na boku kvér a dva lidé z deseti by uměli potenciálního atentátníka zabít tužkou, šutrem, či holýma rukama, atentátů významně ubude. Opicajti s mašinkvérem, doplnění vojáky rovněž s mašinkvérem, na ulicích jsou k ničemu - atentátník si prostě počká, až opicajti s vojáky odejdou, nebo si vybere jiné místo, ke opicajti a vojáci nejsou. Atentátníkům nahrávají gun free zóny. Pokud je někde gun free zóna, jako třeba ve školách v USA, tak atentátník má 99.99% jistotu, že když on tam začne pálit do lidí, že jeho palbu nebude nikdo opětovat.

Dobře, opicajti s vojákama v ulících, krom toho, že to vypadá blbě, stojí peníze, a že je poměrně vysoké risiko toho, že opicajti, a nebo ještě hůře vojáci, mašinkvér použijí, a když jej použijí, tak na 99.99% zmordujou někoho nevinného, jinak nikoho neomezují. Ale vezměme letištní kontroly: únosy a přepadení dopravních prostředků byly, jsou a budou. Přepadávali se pěší pocestní, přepadávaly se dilligence, když přišel železný oř, netrvalo dlouho, než byl přepaden vlak. Přesto do vlaku, autobusu či taxi mohu nastoupit s kulovnicí, brokovnicí, pistolí, kanystrem bensinu a zápalkami, batohem semtexu, mačetou, katanou, sekyrou či motorovou pilou. Krom kanistru s bensinem a batohu semtexu je, navíc, všecko legální (pakliže kulovnici, brokovnici a pistoli vybiju a strčím do tašky, mačetu a katanu budu mít v pouzdře, sekyru v tašce a motorovou pilu s obalem řetězu; bensin je hořlavinou I. třídy, tj. nelze přepravovat ve veřejné dopravě vůbec a batoh semtexu poněkud není legální vlastnit, a vybušniny není legální přepravovat veřejnou dopravou). Do letadla nesmím s rybičkou, flakonem parfume, o nějaké sekeře nebo kose ani nemluvě. O to není, to je ještě pochopitelné, méně pochopitelné však je, že na mne automaticky někdo nahlíží jako na podezřelého, že budu u sebe nějaký zakázaný předmět mít, a tedy se musím podrobit prohlídce, která je často prováděna sporným, až ponižujícím, způsobem.

Stejné je to se zbraněmi. Čas od času se objeví někdo, kdo použije auto jako zbraň (třeba Olga Hepnarová) a rozhodně auto jako zbraň použije za rok násobně více lidí (najíždění, vytláčení, vybržďování atp., než kolik použije jako zraň legálně drženou palnou zbraň. Pokud budou mezi lidmi palné zbraně, a palné zbraně mezi lidmi prostě budou, čas od času se objeví někdo, kdo použije legálně drženou palnou zbraň jako zbraň ke spáchání protiprávního jednání (Shooting in Uhersky Brod).

Na zneužití motorového vozidla jako zbraně společnost hystericky nereaguje, na zneužití palné zbraně jako zbraně společnost hystericky reaguje. Před cca 100 lety měli Britové v podstatě podobné právo na přístup ke zbrani, jako Američané v té době: koupili si jí v krámu, jako ponožky. Jenže pak se, párkrát, objevil nějaký magor, bylo "Shooting in Uhersky Brod" a výsledkem je legislativa, která jednotlivci prakticky zakazuje vlastnictví palné zbraně.

Logické to není. Statisticky vzato, pokud má(mají) můj(mí) soused(é) legálně vlastněnou palnou zbraň, nepředstavují pro mne větší risiko, než je risiko toho, že budu roztrhán vlky, rozsápán medvědem, či na mne spadne letadlo. Ovšem, statisticky vzato, pokud je vedle mne policista, voják, celník, či jiný ozbrojený muž ve službách státu, risiko ohrožení mého života a zdraví násobně vzroste oproti situaci, že je vedle mne legálně ozbrojená civilní osoba. Navíc, čím restriktivnější (=nemožnější) je legální získání zbraně, tím snazší je nelegální získání zbraně, a o to větší risiko z nelegálních zbraní ve společnosti. Ve Spojeném Království není vůbec problém nelegální zbraň sehnat, ono je to o tom chtít, být odhodlán riskovat a mít na to peníze. V KLDR, kde vůbec nepřipadá v úvahu legální vlastnictví zbraně normální civilní osobou, je nelegální získání zbraně otázka peněz: KLDR má čtvrtou nejpočetnější armádu na světě, tedy, zbraní je tam více, než dost, a s penězi je KLDR zemí neomezených možností, hlad je hlad a antibiotika jsou drahá.

Sociologové odhadují, že v naší společnosti je 30 - 40% lidí s nějakým stupněm závislé poruchy osobnosti, tj. lidí s ouzkostně inhibovaným temperamentem, submisivních, strachůplných, a - zjednodušeně řečeno - lidí, kteří zamrzli někde v raném dětství. Zároveň lidé se závislou poruchou jsou rigidní, v jistém směru velmi svědomití (často s prvky kompulsivity), takže i poctiví voliči. Politický populismus na nich může postavit celou svou kariéru, pokud dokáže využít neuroticismu, přirozené přilnavosti, ochoty, a vlastně všech těch hrůzných vlastností, kterými disponují.

Velmi by mne překvapilo, kdyby se tato choroba "řešila" nějak jinak, než se řeší. Velmi překvapilo, anžto by to bylo, pro značnou část společnosti, nepopulární.
+2 # Tomáš Zelený 2021-06-12 12:56
Pane Pecina a vy si myslíte, že je digitální diktatura ve stylu George Orwella ještě nevyhnutelná? Vlastně již jednu nohu máme ve dveřích...
+5 # Tomáš Pecina 2021-06-12 19:38
Přesně tak: nástup nové totality je drtivý. Ale nezoufal bych, společenské procesy často fungují jako kyvadlo. Tak se například ze zhýralých USA stala těžce religiosní země (byť to nebylo samovolné, ale šlo o plánovanou akci).
+3 # Tomáš Zelený 2021-06-13 14:04
Tak já očekávám, že jednoho dne všechny data uložená a nahromaděná na sociálních sítích a obecně v digitálním prostoru za celou historii své existence přežvejká a zpracuje nějaký velký výpočetní algoritmus založený na umělé inteligenci (po jejímž používání v trestním řízení Nejvyšší státní zastupitelství volá). To se to teprve začne stíhat za verbální trestné činy. Navíc bychom překonali i Čínu v zavádění systému sociálního kreditu, protože zatímco v Číně si už disent dává pozor, co kde vypustí, u nás netuší, že se pomalu a jistě střádá evidence...
+1 # Filip_ 2021-06-14 03:41
To risiko je, reálně, mnohem větší.

Až do 20. století byla, relativní, politická stabilita. Jediná (podstatná) změna bylo tak to, že ta nebo ta vesnice připadla z toho a toho alloidního panství pod to a to alloidní panství, a to bylo asi tak všecko. Jenže v dnešní době není, v životě lidském, nic jisté, jenom ta smrt.

Za posledních cca 100 roků jsme měli monarchii (Království a země na Radě říšské zastoupené), relativně svobodnou republiku (tzv. první Republika Československá), fašisticko rasistickou republiku (tzv. druhá Republika Československá), banánový a vykastrovaný stát pod ochranou (Velko)Německé Říše (Protektorát), přípravku na lidově demokratickou diktaturu mrzké lůzy (Republika Československá 1945 - 1948), lidově demokratickou dikaturu mrzké lůzy (Republika Československá 1948 - 1960), reálně socialistickou dikatuturu jedné strany (ČSSR), pak reálně liberálně demokratickou republiku (ČSFR, ČR), a teďka tíhneme k ditatuře populismu strachu a hysterie mrzké lůzy.

Za Protektorátu bylo životu nebezpečno být zaškatulkován za žida, po Protektorátu bylo životu nebezpečno být zaškatulkován za kolaboranta, či Němce, za lidově demokratického zřízení bylo životu nebezpečno být zaškatulkován za třídního nepřítele, a za reálného socialismu za nepřítele socialistického zřízení. Může být, že bude životu nebezpečno být zaškatulkován za nepřítele boje proti chorobě.

Za Protektorátu rovněž byli mezi židy škatulkováni lidé, kteří s Židy ani národnostně, ani kulturně či nábožensky neměli nic společného. Za kolaboranta byli rovněž označeni lidé, kteří s kolaborací neměli absolutně nic společného. A tak by šlo pokračovat.

Jakmile se někde kummulují citlivé údaje, a sociální sítě kumulují extrémní množství extrémně citlivých údajů, hrozí reálné risiko, že budou citlivé údaje zneužity. A je jedno, jestli podle nich budou hledání "židé", "kolaboranti", "třídní nepřátelé", "kulaci", nebo něco podobně nesmyslně zvrhlého.

Otázek se podává spousta: proč jsou lidé ochotni citlivé údaje nadnárodním gigantům poskytovat? Proč státy, nadnárodní společenství, takové zpracovávání citlivých údajů akceptují? Nechci působit paranoidně, leč nezdá se mi, že by byla tolerance k Facebookům čistě náhodná, nebo vyplývala z naivity. Naopak.
+1 # Tomáš Krystlík 2021-06-17 09:32
Za protektorátu se korektně rozlišovalo, kdo je žid a kdo ještě ne.
-1 # Filip_ 2021-06-18 04:49
Ano, ale často to byli katholíci / lutheráni ... několik generací, mluvili německy / česky, a ani ve snu by je nenapadlo, že se poněkud změní, doslova ze dne na den, kvalita jejich života jenom proto, že je stát zaškatulkuje do určité kategorie osob, se kterou zachází odlišně. To chtěl básník říci.
0 # Tomáš Krystlík 2021-06-18 10:00
Dobře, ale těch, kterým bylo rodiči zatajeno, že mají v sobě více židovského než co pochází ze dvou prarodičů, bylo málo. Docházelo však k situacím velmi nepříjemným, třeba: manželé, otec ze 4 židovských prarodičů, matka z jednoho židovského prarodiče. Manžel byl po dobu trvání sňatku považován za míšence (v Německu musel sloužit ve Wehrmachtu), ale jejich děti měli více než 50 % židovské krve, takže byli židé a po dovršení 17 roku života šli do koncentráku. Otec je jako žid přežil, pokud se s ním manželka nerozvedla. Je mi znám případ z Třebíče, kdy manželé: otec 100% žid a matka křesťanka, syn míšenec. Jenže jeden z českých sousedů udal matku onoho chlapce, že jedna její babička přestoupila kdysi ze židovského náboženství ke křesťanskému. Otec, advokát, který nesměl za protektorátu vykonávat povolání, podal odvolání proti rozhodnutí o židovství svého syna a němečtí úředníci byli tak slušní, že od roku 1942 do konce války případ nevyřídili. Synáček unikl nejen smrti (otec, 100% žid s matkou by byli bývali přežili), nýbrž i škole, což ho nejvíce těšilo.
-4 # Gogo 2021-06-15 19:12
Nebude stačit člověku bez covid pasu negativní test?
Že by se to mohlo obejít bez všech těch keců o nástupu totality a podobně...
+4 # Behemot 2021-06-16 11:40
Měl sem za to, ze povinny ucastneni se ruznejch obradu, byt jsou sebedebilnejsi, je prave pruvodnim znakem totality, kdy se hlavne testuje poslusnost a upevnuje indoktrinace. Stourani chemickejma rejzackejma srackama s naprosto ubohou presnosti, a jiny podobny habadury, u naprosto perfektne zdravejch lidi uprostred leta, aby jim byly umozneny zakladni veci ve svobodne spolecnosti jako vlez do obchodu nebo jinyho podniku, na me strane jednoznacne spadaji mezi totalitni obrady.

Ale treba to mate jinak, zejo.
-2 # Gogo 2021-06-16 17:24
Povinný obřad neznám.
Respektive jak je něco povinnost, jdu od toho.
+2 # Behemot 2021-06-16 17:30
Doporučím se zaměřit na názorovou konzistenci, pak nebudete působit jak pitomec.
-2 # Gogo 2021-06-17 06:32
Jestli názorová konzistence znamená povinné mručení při zmínce o covid pasu, tak na takovou kašlu.
+6 # Filip_ 2021-06-18 04:57
Ano, jasně, kolečko je hranaté, nejsem účastníkem této konference, nicméně bych chtěl tučňáka a toto je kružítko, nicméně nemám žádnou kočku.

Tak abych mohl do hospody, divadla, jet se grillovat k moři, navštívit partyzána ve starobinci, se musím objednat na testovacím místě, vlastním nákladem se tam dostavit, (v lepším případě) vykloktat a počkat si na papír, a to každý týden znovu, pokud tedy půjde o PCR test, jinak znovu za tři dny.

Obzvláště AG test je absolutně k ničemu, poněvadž já mohu být bakteriologicko - virionovou bombou, a pakliže nebudu mít symptomy, AG test mne na 98% neodhalí. A i když mne, slavný, PCR test odhalí, vůbec nic to nevypovídá o mé epidemičnosti. Já mohu být PCR positivní, ale covid neinfekční. Mohu být PCR negativní, ale covid infekční.

To je "obejít bez všech těch keců o nástupu totality a podobně" jako noha!
+1 # Filip_ 2021-07-28 17:44
Nesešel se rok s rokem, ba dokonce se nesešel ani měsíc s měsícem, a - ejhle - je to tu:

drbna.cz/.../...

Jistě, samo o sobě to "moc" není, leč zároveň je to hodně. Jednoduše, manekýn si představuje, že pořadatel akce může na akci vpustit 3,000 osob, které splní podmínky CovidPassu, tj. budou zaočkovaní, budou mít C. a K. kvitanci o prodělání choroby, či budou testováni schváleným testem.

Provozovatel však může vpustit na akci dalších 3,000 osob, tj. celkem 6,000 osob, za předpokladu, že tyto osoby budou a) zaočkované, b) mít C. a K. kvitanci o prodělání choroby.

Sensus v tom není žádný. Zatímco u člověka, který je testován PCR testem je relativně vysoká pravděpodobnost, že tu chorobu nemá, u člověka testováného AG testem je reálná pravděpodobnost, že tu chorobu nemá, tak bez testu na protilátky u člověka, který prodělal chorobu nevíme, má-li nějaké protilátky, a u člověka, který je zaočkovaný, vůbec nevíme, co ta která vakcina s ním udělá, výrobci sami tvrdí, že na tolik a tolik procent by měla chránit před závažným průběhem nemoci (tj. ARO, hadičky, železné plíce, a tak, ne, že leží doma, má 39 horečky a je mu blbě, že ani nemá tužku - to je středně závažný průběh), nikdo nikde netvrdí, že zaočkování zabrání epidemičnosti pacienta.

Samozřejmě, že tohle jim NSS shodí, poněvadž jediným důvodem je, že chtějí lidi donutit se vakcinovat, mohou žvanit, a žvanit, a žvanit, ale toto neožvaní (oni ani žvanit neumí, jsou to tragédi, ale to je jedno). Ale byla tady řeč o tom, že jako je to ok, že se stačí nechat pošpárat v nosu a vklidu, žádná vakcina není potřeba. No, tak jo, no. Že je někdo blbec vidí každý, s výjimkou toho, koho se to exaktně týká.
-2 # Gogo 2021-06-15 19:28
Test, jestli se objevují nové příspěvky.
+2 # Filip_ 2021-07-28 03:59
mobilenet.cz/.../...

Ono to s tím, zatím, moc nesouvisí, leč zároveň to může souviset poněkud velmi.

Podle platného práva musí poskytovatelé služeb elektronickýh kommunikací uchovávat, po zákonem ustanovenou dobu, tzv. provozní a lokalisační údaje. Nedávno se podařilo klukovi si ty "provozní a lokalisační údaje" od Deutsche Telekomu u nás vydolovat. Nepoučenému laikovi toho moc nesdělí, leč poučenému vyšetřovateli, ouředníkovi, či někomu podobnému, sdělí velmi hodně.

U tohoto jde o relativně jednoduchou věc: provozní a lokalisační údaje obsahují LAC-CID. Např. můj telefon je nyní přihlášen pod LAC-CID 29510-33684. To číslo za pomlčkou, tj. CID, je ID buňky, a zadáte-li ho do vyhledávače na GSMweb.cz, vyskočí vám výsledek, u kterého je přesná posice buňky na mapě, i její foto. Každá buňka má nějaký radius, jak velký záleží na technologii (GSM 900 má větší dosah, než DCS 1,800 a UMTS 2,100 má větší pokrytí, než LTE 2,600 etc.), a pak na nastavení operátorem, čím větší území buňka pokrývá, tím menší propustnost, zjednodušeně řečeno.

Pokud by s sebou turista v Říši tahal Siemens P1, a pokud by z něj netelefonoval, tak těch lokalisačních údajů mít operátor moc nebude, bude mít jenom první BTSu v Říši, poněvadž operátor si ověřuje, jaké služby může klientovi v mezinárodním roamingu poskytnout, což tam bude. Ovšem pokud to nebude Siemens P1 z roku 1992, leč iHebel z roku 2020, tak ten se, prakticky nepřetržitě, přihlašuje do sítě za účelem přenosu paketových dat, a začátek a konec každého přenosu paketových dat tam bude zaznamenán podobně, jako každý hovor (co všecko operátor uchovává je tu: policie.cz/.../...).

Pointa je v tom, že jakmile se někdo s moderním telefonem objeví za hranicemi (nebo se tam objeví s telefonem nemoderním, leč bude s ním telefonovat), půjde prakticky jednoduše doložit jeho cesta za hranicemi s přesností, která bude rozhodně postačující k prokázání skutečnosti, že za hranicemi byl, a jak dlouho.

Pak je otázka ne jestli, ale kdy se k tomu hygienický ouřad, nebo jiný buzerouřad, dostane, poněvadž tento stát je lump a darebák a oučel pro něj světí prostředky.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)