Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Robin S.

Nález Ústavního soudu (soudcem zpravodajem byl Jaromír Jirsa), jímž bylo vysloveno, že stát musí přiměřeně odškodnit nemajetkovou újmu způsobenou nedůvodným trestním stíháním, má první reflexi v rozhodovací praxi obecných soudů. Obvodní soud pro Prahu 2 soudcem Ondřejem Růžičkou ve čtvrtek přiznal prvomájovému řečníku Robinovi S. právo na náhradu ve výši sto tisíc korun, a dále téměř plně vyhověl požadavku na náhradu nákladů obhajoby ve výši 256 tisíc Kč. Soud žalobci nepřiznal toliko náhradu za nemajetkovou újmu způsobenou nepřiměřenou délkou trestního stíhání, naznav, že tři a půl roku není u přečinu projednávaného v jednom stupni soudní soustavy doba nijak nadměrná. Uvidíme, co na to městský, případně Nejvyšší soud.

A ovšem, blahopřejeme do Brna státnímu zástupci Janu Petráskovi, který se o tyto zbytečné výdaje státní kasy rozhodující měrou zasloužil.

Státní zástupce Městského státní zastupitelství v Brně Jan Petrásek (ano, ten) vyslovil právní názor, že by se českým jazykem nevládnoucím obviněným neměli přibírat tlumočníci za účelem tlumočení porad s obhájcem.

Má pravdu, ten chlapec?

Protože státní zástupce nepodal odvolání proti rozsudku, jímž byl prvomájový řečník z Německa Robin S. v plném rozsahu zproštěn obžaloby, rozsudek nabyl právní moci a nastává čas účtování. Náklady obhajoby, včetně úhrady za tlumočení, činí cca 155 tisíc korun, výdaje spojené s cestami obžalovaného ke třem hlavním líčením, plus jeho ušlá mzda, dosud nejsou přesně stanoveny, ale budou se pohybovat kolem 30 tisíc, a na náhradě nemajetkové újmy za nedůvodné trestní stíhání bude Robin S. po českém státu předběžně požadovat 250 000 Kč.

Děkujeme, Jene Petrásku, s láskou tví vděční daňoví poplatníci!

Dnes dorazil i rozsudek Městského soudu v Brně, jímž byl obžaloby zproštěn prvomájový řečník z Německa Robin S. Sedmistránkové dílo soudkyně Dagmar Bordovské vykazuje četné formální nedostatky a je z něj patrné, že prvotním cílem bylo co nejrychleji se kausy zbavit, avšak pro případné odvolací řízení jsem optimistou. I když Krajský soud v Brně nemá na justiční kreace svých podřízených soudů věru vysoké nároky, velmi bych se divil, kdyby mu nevadilo, že znalecký posudek byl zpracován na základě nepředneseného, od finální verse podstatně odlišného konceptu řeči nebo že tlumočnicí při úkonech trestního řízení byla policistka, německého jazyka víceméně neznalá, jež obviněnému toliko neustále opakovala, že musí ve vlastním zájmu s policií spolupracovat (jinak ze služebny živý neodejde – to arci žertuji, tak daleko její němčina nesahala). Věty, jež v německém projevu nikdy nezazněly, figurují i v samotné skutkové větě obžaloby, proto mám za to, že státní zástupce Jan Petrásek do odvolacího dobrodružství v tomto případě nepůjde; a pokud snad ano, vyjádření obžalovaného k odvolání si za rámeček rozhodně nedá.

Závadový prvomájový řečník Robin S. byl dnes samosoudkyní Městského soudu v Brně Dagmar Bordovskou zproštěn obžaloby z extremistických trestných činů, jichž se podle obžaloby měl dopustit svým projevem na prvomájovém shromáždění v r. 2011 (viz znalecký posudek). Připravujeme podrobnosti, prozatím víme jen tolik, že státní zástupce Jan Petrásek se při vyhlašování rozsudku tvářil nespokojeně: je to už jeho druhý neúspěch v jeho boji s PEX za dva týdny, a to ho ještě příští úterý čeká prestižní spor s ratlíkem Coco. Obviněnému i jeho obhájci Robertu Cholenskému blahopřejeme.

Aktualisováno.
Takto událost pojala Česká televise. Chápeme a nezlobíme se, ten rozsudek musel bolet.

Aktualisováno.
Vyhlášení rozsudku (cca 15 min., MP3). Pokud by zvídavější čtenáře zajímalo, jaké jsou ony drobné rozdíly mezi dvěma versemi projevu, může nahlédnout do této tabulky. V ní jsem arci zachytil pouze ty pasáže, které Zouhar cituje, diference z ostatních částí, které jistě rovněž měly na vyznění projevu vliv, jsem pominul. Tyhle karamboly zákonitě vznikají, když znalec posuzuje politický projev v jazyce, jemuž nerozumí: to pak velmi snadno – a bez své viny – před soudem vypadá jako idiot. Pro porovnání, videozáznam projevu na YouTube.