Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Vlastimil Pechanec

Ústavní soud v senátu ve složení Vojtěch Šimíček, Ludvík David a soudce zpravodaj Jiří Zemánek odmítl jako zjevně nedůvodnou ústavní stížnost Vlastimila Pechance, neprávem odsouzeného pro vraždu svitavského Roma Otto Absolona.

Usnesení je nesnadné komentovat, protože stížní námitky ponechává prakticky netknuty, omezujíc se na hraběcí rady typu, že Pechanec měl podat ústavní stížnost proti původnímu rozsudku.

Stížnost do Štrasburku příliš šancí neskýtá, nadějnějším se jeví opakovaný návrh na povolení obnovy na základě nového, podrobnějšího rozboru DNA na noži, jakmile bude dokončen.
Dnes bylo doručeno usnesení Vrchního soudu v Praze ve věci návrhu Vlastimila Pechance na obnovu jeho trestního řízení. Proti usnesení podává odsouzený ústavní stížnost. Nemám za potřebné text zvlášť komentovat, chcete-li, přečtěte si jeho argumentaci sami.

Jediné, co snad stojí za zaznamenání, je snaha vrchního soudu tvrdit, že nůž nemusí být vražednou zbraní. To mám za signál, že soudy už vědí, že jim procesně teče do bot a svou thesi o tom, že absence pachové stopy a DNA odsouzeného na vražedné zbrani není dostatečným důvodem k obnově řízení, neobhájí.
Poměrně rychle rozhodl Vrchní soud v Praze o stížnosti Vlastimila Pechance proti usnesení Krajského soud v Hradci Králové nepovolit obnovu jeho procesu. Samozřejmě, že v neprospěch odsouzeného.

Není arci důvodu nad rozhodnutím se rozhořčovat: krajský soud v lednu vydal znalci obhajoby ke zkoumání nůž a na něm je s největší pravděpodobností DNA skutečného vraha Otto Absolona, a vyjma možných nepatrných stop na vnějších plochách, které se tam dostaly během nahlížení do spisu, se tam nevyskytuje DNA odsouzeného. Jestliže sbírka a benefiční koncerty ve prospěch V. Pechance vynesou dostatečné prostředky, aby se znalecké zkoumání dalo provést, nepochybuji o tom, že soudy budou nuceny ve světle nových zjištění kapitulovat, obnovu povolí a Pechance zprostí obžaloby, přičemž jako premii by mohly – arci to spíš ke své nelibosti – odhalit skutečného vraha.

Protože koncem ledna Krajský soud v Hradci Králové poskytl nůž, jenž figuruje jako vražedná zbraň v případu Vlastimila Pechance, konečně ke zkoumání obhajobou přibranému znalci v oboru forensní genetiky Danielu Vaňkovi, odsouzený se nyní obrací na své podporovatele s prosbou o finanční pomoc, neboť jinak by nemohl náklady znaleckého posudku uhradit a ten by nebyl zpracován buď vůbec, nebo minimálně nikoli v potřebném rozsahu. Náklady budou činit minimálně desítky, ne-li stovky tisíc korun, neboť laboratorní analysy, které by rozdělily směsné vzorky DNA, jsou extremně nákladné.

K tomu účelu byl obhájcem odsouzeného Robertem Cholenským otevřen zvláštní sbírkový účet

2112766456/2700


a kdokoli má zájem V. Pechancovi přispět, nechť laskavě zašle na tento účet příspěvek. Pokud vše dopadne dobře a po obnově řízení a zproštění obžaloby náklady na znalecký posudek uhradí Česká republika, V. Pechanec se zavázal, že všechny shromážděné prostředky – vyjma anonymních – budou vráceny dárcům.

Kromě toho je možné přispět i účastí na benefičním koncertu, který se koná příští sobotu v Pohledech u Svitav a na kterém vystoupí mj. známá závadová kapela Sons of Bohemia; pozvánka na koncert je zde:Uvidíme. Krajský soud doručil zamítavé usnesení a odsouzený odůvodňuje stížnost, kterou proti němu podal.

Mimochodem, úprava, kdy o obnově trestního řízení rozhodují ti samí soudci, kteří obviněného předtím odsoudili (a tedy jsou z podstaty věci podjatí), je v současné době v civilisovaném světě naprostým unikátem. Neuplatňuje se už ani na Slovensku, kde naopak nový trestní řád z r. 2005 v § 397 odst. 2 výslovně stanoví, že tito soudci o obnově rozhodovat nesmějí, tedy nebudou návrh projednávat, ani kdyby jim byla věc přidělena náhodným výběrem.

Zároveň došlo k novému vývoji i u zkoumání nože, jímž byl Otto Absolon zavražděn. Soud se nakonec uvolil tuto stopu znalci obhajoby Danielu Vaňkovi, renomovanému odborníkovi v oboru forensní genetiky, vydat. Nyní se však ukazuje, že zkoumání nože bude finančně velmi náročné – minimálně v rozsahu několika desítek tisíc korun, spíše však ještě víc – a V. Pechanec zatím nemá dostatek prostředků, aby znalci nový posudek v požadovaném rozsahu zaplatil.

Proto odsouzený v nejbližších dnech k tomuto účelu vypíše sbírku, s tím, že pokud bude jeho proces obnoven a stát mu tyto výdaje v kompensačním řízení nahradí, všechny příspěvky, vyjma anonymních, budou přispěvatelům vráceny.

Rovněž se za účelem získání finančních prostředků k úhradě nové expertisy připravují benefiční koncerty; první z nich je plánován na 12. března. Podrobnosti budou upřesněny.

Aktualisováno.
Pozvánka na benefiční koncert.