Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Humor

V nynější, obecní samosprávě hrubě nepřející, době můžeme si zpestřit isolaci četbou, jež nám připomene, že ani naši předkové vykonávající veřejné úřady nebyli uchráněni ni pokušení korupce, ni risik, která odpovědný úřad přináší.

Všem našim čtenářům i nečtenářům přejeme skvělý nový rok 2020! Ovšemže nelze pominout to, co se na našem blogu stalo již tradicí, a proto letos přejeme zejména:

 • Milionu chvilek pro demokracii demokratické volby;
 • Miloši Zemanovi slavnostní pyžamo v národních barvách, vhodné i pro státní svátky a jiné ceremoniální příležitosti;
 • Andreji a Monice Babišovým další, v podnikání využitelné, děti;
 • Robertu Šlachtovi vhodné teplé místo ve státní správě, například někde na ministerstvu v kotelně;
 • senátorům dobrý úsudek při schvalování nového ústavního soudce, a když se to nepodaří, Ústavnímu soudu, aby to přežil;
 • Heleně Válkové mnoho úspěchů při obraně neustále porušovaných práv mateřského holdingu;
 • Petře Procházkové boxerský kurs se zaměřením na výcvik, jak co nejúčinněji insultovat nedemokratické novináře;
 • Jiřímu Žůrkovi prosazení zákona o zákazu užívat jméno a příjmení a jejich nahrazení bezpříznakovým alfanumerickým identifikátorem, který bude mít každý člověk povinně vytetován jako QR kod na čele;
 • znalci Martinu Kloubkovi, aby bylo definitivně zamezeno všem snahám zpochybňovat neomylnost policejního psa, nejlépe jejím zakotvením zvláštním článkem Ústavy;
 • zlínským kriminalistům právo být zapomenut;
 • Milanu Juštovi společnou celu s Jiřím Lněničkou, aby si chyby v případu Lukáše Nečesaného mohli společně náležitě probrat;
 • Spolku Šalamoun prvního chráněnce, kterému skutečně pomohou;
 • vydavatelům Hitlerových projevů nové trestní stíhání na podporu nejnovějších publikací, které vinou laxního přístupu trestních orgánů nemají dostatečnou publicitu a hůř se prodávají;
 • vlakohlídkám od Českých drah bezplatnou IN-kartu se lvíčkem na přední straně, protože je národní ostudou, že si tak užitečnou a vlastiprospěšnou činnost museli doposud financovat sami; a
 • Patriku Vondrákovi, členkám RWU a dalším nebezpečným kontextuálním extremistům, aby jejich trestní stíhání v tomto roce ještě neskončilo a nemuseli si složitě odvykat.

A po dvou měsících je tu zpět náš příležitostný seriál Blbý a blbější, tentokrát dokumentující další vynikající počin vlastenců při obraně jejich vlasti.

Jsou tu zpět vaši oblíbení vlakově-pouliční performeři Petr Kalinovský a Michal Moravec, a s nimi všechny charakteristické znaky jejich aktivistických videí: nekontrastní video svědčící o zašpiněném objektivu (újmě jistě utrpěné v lítém boji s nepřáteli národa), k tomu hlasový doprovod, jaký bylo lze kdysi, v době gramofonů na kliku, zaslechnout v posledních sekundách předtím, než došlo pero; jen se obávám, že problém se v daném případě neodstraní ani natočením.

Právně hodnotit nebudeme, to necháváme čtenářům (a orgánům činným v trestním řízení) jako domácí cvičení.

K létu patří lehčí, zábavná thematika. A že to nemusí být přímo pojednání o exkrementech zanechaných astronauty na povrchu Měsíce, ukázali pánové Michal Moravec a Petr Kalinovský, výrazné postavy české nacionalistické sceny, kteří se rozhodli ochránit naši Evropskou unií sužovanou vlast a natočili následující přepůvabné video:

Opakovaně upozorňujeme, že vigilantismus je nebezpečný jev, který není radno dlouhodobě tolerovat, avšak v tomto případě bychom připustili výjimku a s úvahou vysoké zábavní hodnoty a zanedbatelné společenské škodlivosti shora presentovaného klaunského výstupu bychom se přimlouvali, aby byly státní orgány obou zainteresovaných států tolerantní a umožnily nápadu rozvinout se do podoby seriálu.

Policie České republiky, sbor tvořený inteligentními, schopnými a vzdělanými odborníky, na slovo vzatými profesionály, experty v řadě odvětví lidské činnosti.

Jistě, jen žertujeme… Stalo se včera v nejmenovaném městě F.-M. na pomezí Moravy a Slezska. Obviněnému P. K. bylo divné, proč se o něm v usnesení o zahájení trestního stíhání hovoří jako o majiteli společně s ním stíhané společnosti s ručením omezeným, a proto se rozhodl konfrontovat policistu s výpisem z obchodního rejstříku, z něhož je pouhým okem seznatelné, že společníkem oné sice byl, leč jen do r. 2010; od té doby má společnost zcela jiného společníka. Vypadalo to asi takhle:

Výpis z obchodního rejstříku

Policista se ovšem nedal lstivým zločincem zmást, a tomuto intimoval, že použil pro výklad výpisu vlastní interpretační klíč: platí to, co je podtrženo, protože právě tímto způsobem je zdůrazněno, že daný zápis je důležitý.

Máme za to, že obviněný vězení neunikne.