Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Humor

Všem našim čtenářům i nečtenářům přejeme skvělý nový rok 2020! Ovšemže nelze pominout to, co se na našem blogu stalo již tradicí, a proto letos přejeme zejména:

 • Milionu chvilek pro demokracii demokratické volby;
 • Miloši Zemanovi slavnostní pyžamo v národních barvách, vhodné i pro státní svátky a jiné ceremoniální příležitosti;
 • Andreji a Monice Babišovým další, v podnikání využitelné, děti;
 • Robertu Šlachtovi vhodné teplé místo ve státní správě, například někde na ministerstvu v kotelně;
 • senátorům dobrý úsudek při schvalování nového ústavního soudce, a když se to nepodaří, Ústavnímu soudu, aby to přežil;
 • Heleně Válkové mnoho úspěchů při obraně neustále porušovaných práv mateřského holdingu;
 • Petře Procházkové boxerský kurs se zaměřením na výcvik, jak co nejúčinněji insultovat nedemokratické novináře;
 • Jiřímu Žůrkovi prosazení zákona o zákazu užívat jméno a příjmení a jejich nahrazení bezpříznakovým alfanumerickým identifikátorem, který bude mít každý člověk povinně vytetován jako QR kod na čele;
 • znalci Martinu Kloubkovi, aby bylo definitivně zamezeno všem snahám zpochybňovat neomylnost policejního psa, nejlépe jejím zakotvením zvláštním článkem Ústavy;
 • zlínským kriminalistům právo být zapomenut;
 • Milanu Juštovi společnou celu s Jiřím Lněničkou, aby si chyby v případu Lukáše Nečesaného mohli společně náležitě probrat;
 • Spolku Šalamoun prvního chráněnce, kterému skutečně pomohou;
 • vydavatelům Hitlerových projevů nové trestní stíhání na podporu nejnovějších publikací, které vinou laxního přístupu trestních orgánů nemají dostatečnou publicitu a hůř se prodávají;
 • vlakohlídkám od Českých drah bezplatnou IN-kartu se lvíčkem na přední straně, protože je národní ostudou, že si tak užitečnou a vlastiprospěšnou činnost museli doposud financovat sami; a
 • Patriku Vondrákovi, členkám RWU a dalším nebezpečným kontextuálním extremistům, aby jejich trestní stíhání v tomto roce ještě neskončilo a nemuseli si složitě odvykat.

A po dvou měsících je tu zpět náš příležitostný seriál Blbý a blbější, tentokrát dokumentující další vynikající počin vlastenců při obraně jejich vlasti.

Jsou tu zpět vaši oblíbení vlakově-pouliční performeři Petr Kalinovský a Michal Moravec, a s nimi všechny charakteristické znaky jejich aktivistických videí: nekontrastní video svědčící o zašpiněném objektivu (újmě jistě utrpěné v lítém boji s nepřáteli národa), k tomu hlasový doprovod, jaký bylo lze kdysi, v době gramofonů na kliku, zaslechnout v posledních sekundách předtím, než došlo pero; jen se obávám, že problém se v daném případě neodstraní ani natočením.

Právně hodnotit nebudeme, to necháváme čtenářům (a orgánům činným v trestním řízení) jako domácí cvičení.

K létu patří lehčí, zábavná thematika. A že to nemusí být přímo pojednání o exkrementech zanechaných astronauty na povrchu Měsíce, ukázali pánové Michal Moravec a Petr Kalinovský, výrazné postavy české nacionalistické sceny, kteří se rozhodli ochránit naši Evropskou unií sužovanou vlast a natočili následující přepůvabné video:

Opakovaně upozorňujeme, že vigilantismus je nebezpečný jev, který není radno dlouhodobě tolerovat, avšak v tomto případě bychom připustili výjimku a s úvahou vysoké zábavní hodnoty a zanedbatelné společenské škodlivosti shora presentovaného klaunského výstupu bychom se přimlouvali, aby byly státní orgány obou zainteresovaných států tolerantní a umožnily nápadu rozvinout se do podoby seriálu.

Policie České republiky, sbor tvořený inteligentními, schopnými a vzdělanými odborníky, na slovo vzatými profesionály, experty v řadě odvětví lidské činnosti.

Jistě, jen žertujeme… Stalo se včera v nejmenovaném městě F.-M. na pomezí Moravy a Slezska. Obviněnému P. K. bylo divné, proč se o něm v usnesení o zahájení trestního stíhání hovoří jako o majiteli společně s ním stíhané společnosti s ručením omezeným, a proto se rozhodl konfrontovat policistu s výpisem z obchodního rejstříku, z něhož je pouhým okem seznatelné, že společníkem oné sice byl, leč jen do r. 2010; od té doby má společnost zcela jiného společníka. Vypadalo to asi takhle:

Výpis z obchodního rejstříku

Policista se ovšem nedal lstivým zločincem zmást, a tomuto intimoval, že použil pro výklad výpisu vlastní interpretační klíč: platí to, co je podtrženo, protože právě tímto způsobem je zdůrazněno, že daný zápis je důležitý.

Máme za to, že obviněný vězení neunikne.

Všem svým čtenářům i nečtenářům přejeme veselé Vánoce a šťastný nový rok; máme-li být konkrétní, pak:

 • presidentu Miloši Zemanovi, aby mu s cukrovkou neodešlo nic dalšího, zejména pak zbytek soudnosti;
 • premieru Andreji Babišovi hodně širokou amnestii a když to nevyjde, tak aspoň dobrou partu na cele;
 • sociální demokracii rozhodnutí Nejvyššího soudu ve smyslu, že smlouva s Altnerem je neplatná z důvodu chybějící parafy na straně šest pátého dodatku;
 • komunistům kapitál;
 • protiimigračním stranám aspoň jednoho muslimského imigranta;
 • Pravdě a Lásce svaté zjevení jejich proroka, pro maximalisaci marketingového efektu nejlépe přímo na jeho lavičce nebo poblíž jeho letiště;
 • kolektivu Kliniky co nejšetrnější exekuční vyklizení;
 • Zdeňce Galkové čestné uznání od čínské generální prokuratury;
 • Robertu Šlachtovi hladké zaučení na nový model kombajnu;
 • Karlu Gottovi právně vynutitelný příslib, že bude doživotně Českém slavíkem, bez ohledu na výsledky ankety; a
 • kapele Kabát aspoň cenu Fair play.