Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Humor

Dalším kouskem na poli anonymisace soudních rozhodnutí se blýskl Nejvyšší správní soud, který v rozsudku č. j. 2 As 91/2008-85 zamítl kasační stížnost, jíž stěžovatelé A. L. a I. L. brojili proti tomu, že "v napadených rozhodnutích byli uvedeni jako A. L. a I. L., zatímco oni sami se nazývají A. L. a I. L.".

Při práci je užitečné přemýšlet a tak jako psa Broka opravdu není nezbytně třeba upravit na "psa B.", bývalého premiéra na "Ing. M. Z." a nejsilnější předlistopadovou politickou stranu na "K. s. Č." (vše jsou reálné příklady), vyskytnou se případy, kdy by anonymisace zcela popřela účel publikace judikátu a je na místě od ní upustit.

Anonymisační manie Nejvyššího soudu, zdá se, dostoupila nových výšin. Na to, že se anonymisují jména předsedů některých senátů (nechvalně tím proslul např. J. P. aka Jiří Pácal), jsme si zvykli – ostatně bývá proč – ale co mi vyrazilo dech, je "usnesení Vrchního soudu v O." a "žalovaná Česká republika – Ú. p. z. s. v. v. m.". V dalším kroku to zřejmě bude "O. s. v H. B." a "Č. r. – M. v. Č. r.".

Podotýkám, že Ústavní soud v publikované judikatuře již několik let neanonymisuje právnické osoby (v souladu s právním názorem Úřadu pro ochranu osobních údajů, že právo na ochranu osobních údajů svědčí jen fysickým osobám), šílenou myšlenku anonymisovat státní orgány nepojal tento soud nikdy.

Kapitolou pro sebe je pak masivní anonymisace kárné judikatury, kterou na svém webu praktikuje ministerstvo spravedlnosti. Nejspíš v zájmu skutečně účinné veřejné kontroly nad kvalitou soudnictví.

Nejhezčí a nejpřípadnější novoročenku jsem letos dostal z ministerstva spravedlnosti; právě tak jako na fotografii zachycené modelky se při četbě produktů tohoto resortu často cítím (kliknutím obrázek zvětšíte).

Jak je patrno z výzvy, český úředník je ochoten sepsat dvoustránkový traktát, jímž občana vyzve k úhradě 41 Kč. Že jen jeho odeslání (samozřejmě s doručenkou) stálo 36,50 Kč, úředníka nezajímá, důležité je, že jeho osobně nikdo nebude moci obvinit z nehospodárného jednání (ne, to není vtip, takhle to ve veřejné správě skutečně funguje).

Zatímco jiné úřady úhradu za informace do 50–100 korun běžně promíjejí, u vědomí, že náklady na jejich účtování by několikanásobně překročily potenciální příjem pro rozpočet povinného subjektu, Krajský úřad Jihomoravského kraje tuto elementární úvahu zatím nezvládl.