Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Humor

Dostal jsem nápad na novou společenskou hru, něco jako Člověče, nezlob se, ale podle reality. Jmenovala by se Politika a jednotlivá políčka by mohla mít třeba takovéhle popisy (podobnost se skutečnými osobami a událostmi není jen čistě náhodná):

 • Z nevolitelného místa ses díky kroužkování dostal do sněmovny. Postupuješ o tři pole.
 • Stal ses předsedou dozorčí rady významného státem ovládaného podniku. Házíš ještě jednou.
 • Tvůj podnik byl vytunelován, ale sněmovna tě k trestnímu stíhání nevydala. Media to hodně komentují, vrať se o jedno pole zpět.
 • Sehnal jsi kompromitující materiály na soupeře v boji o předsedu poslaneckého klubu. Postupuješ o dvě pole.
 • On je na tebe sehnal taky. Dvakrát neházíš.
 • Koupil sis u agentury pro výzkum veřejného mínění nárůst popularity o 10 %. Postupuješ o pět polí dopředu.
 • Pozvali tě do televise, kde chtěli znát tvůj názor. Jednou neházíš.
 • Tvoje manželka čeká dítě. Sice ne s tebou, ale PR agentura její těhotenství dokázala náležitě využít. Házíš ještě jednou.
 • Byl jsi zvolen předsedou důležitého sněmovního výboru. Postupuješ o dvě pole vpřed.
 • Prasklo na tebe, že nemáš vysokou školu a musel jsi z této funkce odstoupit. Jednou neházíš.
 • Prozradilo se, že nemáš ani maturitu. Dvakrát neházíš.
 • Koupil sis doktorát v Plzni a stal se advokátním koncipientem. Házíš ještě jednou.
 • Tvůj lobbista je ve vazbě a možná začne vypovídat. Jednou neházíš.
 • Opilý jsi naboural pět aut, ale měl jsi imunitu a tvůj poslanecký klub ti odhlasoval auto s řidičem. Postupuješ o jedno pole.
 • Švýcarsko začalo vyšetřovat tvůj úplatek za privatisaci dolů. Dvakrát neházíš.
 • Poskytl jsi interview časopisu pro homosexuály. Tvůj tiskový mluvčí se opozdil a odpovídal jsi sám. Zpět o tři pole.
 • Sponsor ti zaplatil dovolenou v Toskánsku. Postupuješ o jedno pole.
 • Paparazzi tě tam vyfotografovali nahého. Jednou neházíš.
 • Bude volba presidenta a nechal ses slyšet, že tvůj hlas nebude levný. O pět polí vpřed.
 • V tisku se objevily informace o tvém africkém kšeftu s kakaovými boby. Jdi zpátky na start.
 • Našel se tvůj vázací akt StB, ale vydal jsi tiskovou zprávu o svém hrdinství tváří v tvář komunistickému útlaku a žádný novinář si o tvém konfidentství netroufl napsat. Házíš ještě jednou.
 • Teleobjektivem vyfotografovali mobil s rozepsanou SMS, v níž tě předseda tvé strany označil za moulu. Vrať se o tři pole zpět.
 • Tvého věřitele našli zastřeleného – zřejmě měl víc dlužníků. Házíš ještě jednou.
 • Objevily se jeho soukromé zápisky. Dvakrát neházíš.
 • PR agentura vypustila do medií zprávu, že tvé rodině vyhrožují fysickou likvidací. Postupuješ o tři pole.
 • Tvůj poradce zveřejnil v tisku nahrávku rozhovoru, kde mu nabízíš protislužbu v případě, že bude mlčet o korupci. Předseda strany tě podržel, ale ztratil jsi popularitu. Jednou neházíš.
 • Podařilo se ti zakamuflovat velký úplatek jako úspěšný obchod s akciemi. Koupil sis dům na Floridě a odešel z politiky. Jdi do cíle, hra pro tebe končí, vyhrál jsi.

Připadá mi, že minimálně od doby uzavření tzv. oposiční smlouvy má česká politika k podobné hře velice blízko: nic není na krev, vynucená resignace, a to zpravidla až po dlouhých a trapných tahanicích a hře na počkejme na výsledek trestního řízení a nesmíme zasahovat do práce policie, je to nejhorší, co se tady neúspěšnému politikovi může stát. Prostě taková pěkná, zábavná společenská hra…

Všem čtenářům svých blogů přeji radostné a milostiplné Vánoce a úspěšný rok 2011!

Zejména pak přeji beztřídní, vykořisťování prostý a pro americký imperialismus konečně zdrcující rok krajní levici, rasově čistý, zaručeně arijský a menšin zbavený rok krajní pravici, rok bez státní regulace a bez daní extremním liberálům, obnovení monarchie příznivcům Koruny české, rok, kdy některá redakce poprvé zareaguje na tiskovou zprávu, Konservativní straně, rok, v němž se potvrdí aspoň jedna jejich theorie, konspiračním theoretikům, a Věře Tydlitátové přeji, aby každého, kdo si myslí něco jiného než ona, v příštím roce konečně zavřeli!

Jak zřejmo ze zprávy ČTK, kraj Vysočina má být přejmenován na Kraj Vysočina. Své pochybnosti jsem měl už ve chvíli, kdy kraj Vysočina nebyl v rozporu s logikou pojmenován Kraj Vysočina, nýbrž kraj Vysočina; nyní, zdá se, na to přišli i krajští zastupitelé a přejmenování kraje Vysočina na Kraj Vysočina navrhují. Hodně peněz za velice málo musiky, s ohledem na to, co všechno bude potřeba změnit, řekl bych…

Kdo si myslel, že soud, který ve své judikatuře anonymisoval psa B., už nelze ničím překonat, možná svůj názor změní po přečtení rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. 7. 2005, sp. zn. 29 Odo 171/2003, kde jsou anonymisováni autoři komentáře k OSŘ pánové Bureš, Drápal a spol.

Nějak podobně by možná postupoval Švejk, kdyby mu tento úkol zadal nadporučík Lukáš.

Obrátil se na mne potenciální klient a když mne seznamoval se svým případem, zmínil se, že jeho trestní spis obsahuje cca 60 000 stran. Pojal jsem podezření, že mám co do činění se šílencem-megalomanem. Když jsem však nahlédl do nálezu Ústavního soudu a seznal, že se jím ruší rozsudek Vrchního soudu v Praze č. j. 5 To 32/03-43683, zachvátil mne nelíčený děs.

Pokud je mi známo, klasická Encyclopaedia Britannica obsahuje asi 18 000 stran; nevím o tom, že by ji někdo prostudoval celou. Od českých soudů se tu požaduje, aby se v časovém horizontu týdnů, nejvýše měsíců, seznámily s materiálem zjevně ještě obsáhlejším.

PS: Dnes mi klient zaslal vyjádření k provedeným důkazům. Má 640 stran; nejsem si jist, zda některé aspekty svého případu v tak stručném textu příliš neodbyl.