Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Humor

Vyčítáno mi porůznu na sociálních sítích, že jsem poslední dobou ve svých postech cynický. Rád bych to napravil, a proto jsem se rozhodl napsat dnes něco opravdu positivního a prýštivě, nelomeně a hlubinně optimistického.

Bude to námět na seriál ze současnosti, dietlovského půdorysu. Jmenovat by se mohl Úřad.

Všem svým národům (opravuji: čtenářům) přeji krásné a požehnané vánoční svátky a šťastný nový rok, v kterémžto přeji, logicky arci odděleně: extremistům mnoho hodnotných závadových zážitků, bojovníkům zostřené demokracie armádního typu aspoň jednoho nového znalce, který je nebude uvádět do rozpaků tím, že si za posudek vyúčtuje šestnáct hodin denně, a zároveň nebude působit u soudu dojmem, že mu cestou ukradli šaškovskou čepici, monarchistům korunovaci, komunistům komunismus, ekologistům globální oteplení, energetickým společnostem a na ně napojeným politickým stranám globální ochlazení, Andreji Babišovi čisté lustrační osvědčení, Miloši Zemanovi stabilitu, politickou i vestibulární, tunelu Blanka světlo na konci, Ivo Ištvanovi více odposlechů a schopnost konečně na jejich základě někoho dostat do jiné věznice než vazební, Robertu Šlachtovi počitadlo kliků na fotobuňku, Miloši Čermákovi za jeho žurnalismus aspoň drobné ocenění, třebas jen Pulitzerovu cenu, Ivetě Bartošové nové plavky, Řezníkovi do sklepa Kláru Samkovou, Kláře Samkové ex offo Řezníka, no a všem ostatním štěstí, zdraví, radost a humor, kteréhož nám bude v následujícím roce velmi zapotřebí.

Jak rozhodně nepresentovat svého klienta, předvedl v rozhovoru pro iDnes advokát David Netušil, který jako první dosáhl ve Štrasburku odsouzení České republiky pro porušení čl. 3 Úmluvy. Na otázku, co je pravdy na tom, že mučený stěžovatel Vladimír K. prokopl na policejní služebně dveře, jmenovaný odpověděl Klient nevylučuje, že je mohl prokopnout a vysvětlil, že každá policejní cela má mít zvonek, což ta inkriminovaná neměla.

Což mi připomíná jednoho mého klienta, který kdysi před odvolacím Městským soudem v Praze projevil účinnou lítost, prohlásiv, že svého činu lituje, resp. lituje, že poškozeného strážníka městské policie udeřil pouze jednou. Není nad umění sebepresentace!

Tak nám ministr Blažek dočasně zprostil funkce vazebně stíhaného soudce Ondřeje Havlína. Škoda: mnohem stylovější a pro strany řízení poučnější by bylo, kdyby jej k jednáním, kde má rozhodovat, vodila eskorta: věc by tak soudce mohl s vazebně stíhanými obviněnými předběžně projednat přímo v eskortní cele, a bylo-li by řízení vedeno na svobodě, určitě by mělo na jejich chování náležitý odstrašující účinek, pokud by soudce byl do jednací síně přiveden v poutech.

Aneb: Přítomní, prosím, povstaňte, přivádějí soudce!

Úřad pro ochranu osobních údajů mi poslední dobou dělá jen radost. Kupříkladu dnes mi zaslal přípis, ve kterém reaguje na mou stížnost z 21. 10. 2009 (její přílohy: [1], [2]). Nejprve se, pravda, záležitostí vůbec zabývat nehodlal, avšak když jsem ho požádal, aby si mou stížnost laskavě aspoň přečetl, než na ni odpoví, přislíbil, že tak učiní. A netrvalo ani 3 roky a 10 dnů a skutečně mi na původní podnět, sua sponte, relevantně odpověděl!