Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Humor

Úpadek občanského práva hmotného v éře komunismu dokumentuje kukský případ: obec našla na svém katastru most a po půlroční karenční lhůtě si jej přivlastnila.

Přirozeně, že nemovitá věc se nemůže ztratit ani nalézt, je možné ji nejvýš to, že ji vlastník opustí, a poté se jedná o věc opuštěnou, res derelicta. Příslušnou úpravu, kterou komunisté zneužívali k tomu, aby se zmocnili majetku emigrantů bez nutnosti jej konfiskovat (nechvalně proslulé § 453 a § 453a ObčZ), v současném znění ObčZ nenajdeme, zůstala tam pouze možnost postupovat analogicky podle § 135 odst. 4, avšak tato úprava je zjevně deficitní, protože analogie s věcí nalezenou nemůže pro věci opuštěné z logiky věci fungovat.

Dobrá zpráva je, že (Eli)ObčZ opět ustanovení upravující derelikci obsahuje (§ 1045 odst. 2).

Do Kuksu tedy směřujeme dotaz, kdo most nalezl a komu bylo vyplaceno nálezné, a těšíme se na odpověď.

Komukoli, kdo byl ve styku se soudy prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky, se určitě stalo, že byl vyzván, aby svoje elektronické podání doplnil v požadovaném počtu stejnopisů. Obvykle jsem reagoval přípisem, v němž jsem inteligenci osoby takovou výzvu sestavivší porovnal s mentální kapacitou prvoka, s nelichotivým resumé a infaustní prognosou. A byl pokoj, zvlášť od doby, kdy pro zvláště nedůvtipné soudní úřednictvo novelisovalo ministerstvo v tomto smyslu vnitřní a kancelářský řád.

Proto jsem byl lehce zaskočen, když mi včera do datové schránky přišlo vyjádření ministerstva vnitra ve dvou identických kopiích (věcně o něm píši na vedlejším blogu). Z přiloženého protokolu bylo přitom zřejmé, že dva identické dokumenty zaslal soudu sám žalovaný, ministerstvo vnitra.

Klíčí ve mně strašlivé podezření, že zatímco prosté pozemšťany nechávají orgány veřejné moci jejich ilusím, mezi sebou si elektronické dokumenty posílají tak, jak byly roky zvyklé, tedy dvojmo, trojmo, čtyřikrát, pětkrát nebo vícekrát, podle toho, kolikrát k tomu byly druhou stranou vyzvány.

Je-li tomu skutečně tak, této zemi asi už není pomoci.

U teplického soudu mají, zdá se, veselo. Spory se prý odehrávají hlavně mezi předsedou soudu Romanem Dobešem a bývalým místopředsedou Pavlem Krasem. Vyjímáme:

Několikrát jsem ho upozornil na nevhodné oblečení. Vyzval jsem ho, aby si uklidil nepořádek a zbytky jídla na stole v kanceláři. Nevhodná jsou podle mě rovněž schémata splachovacích zařízení na stěnách jeho kanceláře, popsal Dobeš.

Kras kvůli tomu posílal na Dobeše stížnosti na krajský soud a stěžoval si na jeho autoritativní řízení soudu.

Předseda soudu bez mého vědomí chodil do mé kanceláře fotit právě použité talíře. Písemně mi nařídil sejmout ze zdí mnou malované obrazy kopírující schémata vodních zařízení, jinak visících v každém vagoně Českých drah. To jsem odmítl, předložil svou verzi Kras.

Diví se také, že předsedovi vadí, když chodí v práci v pruhovaném tričku. Předseda soudu se ani netají tím, že si na mne vede soukromou složku jakýchsi domněle kompromitujících materiálů zřejmě zachycujících zejména mé působení na hudební scéně. Název naší kapely Spolčení hlupců jsme vskutku nemohli vybrat lépe, zareagoval Kras.

Jsem téhož názoru.

Jak napsat správně podání předsedovi soudu? To samozřejmě záleží na nátuře, na celkovém rozpoložení a na thematu. Pěkný inspirační vzor mi přišel mailem. Předesílám, že o případu pana J. L. nic nevím, stejně jako o tom, proč mne zařadil mezi adresáty svého podání (dostal jsem od něj podobných už celou řadu, rovněž nevěda, čím jsem se o to zasloužil), a nemohu se vyjádřit k tomu, nakolik jsou jeho do Semil adresované stesky důvodné. Jde mi toliko a pouze o formu, již shledávám – půvabnou:

Okresní soud v Semilech
Nádražní 25
513 34 Semily

č.j. 7Exe 1123/2010
č.j. 13 E 11/2011
č.j. 9Exe 980/2010

Soudruhu estébáku,
vy jste se snad už úplně pomátl a jste zralý na hospitalizaci v nějaké nedobytné kleci. Co vás v KSČ a Stb učili, vzdyť vy neznáte ani ty nejjednodušší pravidla o.s.ř. Vy jste nejen morální mrzák, ale i tupá bolševická a estébácká hlava. A adekvátně tomu funguje i vámi spravovaný soud.

1) O každém správním i soudním řízení musí být informovány obě strany sporu, aby se mohli vyjádřit i k osobám, které se ho účastní a budou mít vliv na rozhodování či usnesení. To aby byla zajištěna zákonnost a objektivita. To vás v KSČ ani Stb neučili, že? Pokud nejsou splněny ani tyto základní podmínky, tak nemůže být platné ani usnesení!!!

A ve výše uvedených číslech jednacích evidentně splněny nebyly. Já jsem nebyl ani informován, že je proti mně vedeno nějaké soudní řízení!!! Navíc číslo jednací 7Exe 1123/2011 jste svěřil lhářovi a podvodníkovi, absolventovi Západočeské univerzity Pavlu Jandurovi, tedy pokud není mentálně retardovaný, na což jsem nejen vás opakovaně v přípisech upozorňoval, nekompetentní je nezpochybnitelně.

Kdo to je Ivana Peštová a Martina Buryancová, údajně soudní tajemnice? Tak to by měla vědět, že rozsudek je vykonatelný tehdy, až nabyde právní moci. A to se evidentně nestalo, protože jsem se proti skandálnímu rozsudku lhářů, podvodníků a zlodějů Plzeňáka Pavla Jandury a soudružky JUDr. Věnceslavy Hotařové 29. 11. 2010 dovolal k Nejvyššímu soudu!!! Nebo si snad myslíte estébáku Strnade, že můžete pověřit kdejakou šlapku od E55, aby provedla nezákonnou kradež č.j. 13 E 11/2011?!

Ovšem největší perlou je dne 22. 2. 2011 mně doručené soudní usnesení č.j. 9Exe 980/2010 ze dne 10. 1. 2010 (po 43 dnech!!!), spolu s exekuční výzvou. Je to další smyšlené a antidatované soudní řízení, o kterém jsem samozřejmě neměl ani ponětí, což je u OS v Semilech běžné! Je to evidentně msta za moje podání 21. 2. 2011 a už se nenašla ani žádná šlapka z ulice, která by se pod tento justiční paskvil podepsala!!! Tento justiční blud měla údajně vynést Mgr. Jitka Janečková (Plzeň? E55?)!!! V tomto smyšleném justičním blábolu si jedna strana sporu (právní zástupce ONTEXU a kamarád z Plzně soudce Jandury), potomek komunistického a estébáckého gangu a rodinného klanu, nasazeného i na KS v Hradci Králové, nárokuje náhradu nákladů řízení ze soudního sporu, který ještě neskončil a tudiž rozsudek není pravomocný, aniž by o tom druhá strana sporu byla informována! Účtuje si dvakrát DPH, určuje si kamaráda exekutora z Liberce (Mgr. Petr Polanský, Plzeň?) a ta údajná šlapka (nevím která, nikdo není podepsán) mu vše přiklepne a ještě tam uvádí nepravdivá data vynesení rozsudku, stejně jako soudružka JUDr. Věncesla Hotařová z KS v Hradci Králové, která ho potvrdila.

Takže soudruhu estébáku Strnade, je sice pravda, že ČR a její instituce nemají s právním státem nic společného a jsou Bordelistánem, ale pokud mají ti co ho rozkradli tolik drzosti si ještě hrát na strážce demokracie a zákonnosti ve světě, tak navrhuji následující usnesení: Z VÝŠE DOSTATEČNĚ VYSVĚTLENÝCH DUVODU JSOU VŠECHNA USNESENÍ NEPLATNÁ!!!

23. 2. 2011
J. L., J. 13

Informován i další spolužák zločiného soudce Pavla Jandury z Plzně, ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Odpusťte, že využívám plochu svého blogu k inserci spíše privátní; není arci thematicky tak odlehlá.

Protože Nejvyšší správní soud rozhodl, že komunistické soudkyně Městského soudu v Praze nejsou podjaté a jsou způsobilé bez obtíží projednat naši správní žalobu týkající se zákazu Sudetoněmeckého krajanského sdružení, bude třeba náležité se na jednání theoreticky vyzbrojit.

Sháním proto k zapůjčení veškerou marxisticko-leninskou literaturu vztahující se ke spravedlivé poválečné odplatě a odsunu sudetských Němců; zejména bych ocenil práce soudruha Klementa Gottwalda nebo Antonína Zápotockého, a v případě, že soudružky soudkyně budou založeny akademičtěji, pomohly by i citace z díla velkých ruských theoretiků revolučního práva, soudruhů Andreje J. Vyšinského a Felixe E. Džeržinského. Z českých autorů by pak největší polemické účinnosti mohly dosáhnout citáty z prací JUDr. Josefa Urválka.

Nepostradatelnou literaturu obecnější, jako Marxův Kapitál nebo vybrané svazky Leninových spisů, zajistím snadno z jiných zdrojů.

Děkuji předem za vaši pomoc!