Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Humor

Zaměstnanec českého T-mobilu ukradl a prodával osobní údaje 1,5 milionů zákazníků. Ale není třeba mít obavy: Případ jsme předali policii, zaměstnanec byl okamžitě propuštěn, data jsou zpět v majetku naší společnosti, vysvětlila tisková mluvčí řečené společnosti.

Již chápete, proč se tiskovému mluvčímu hovorově říká balamut?

Zatím byla v Autonomním centru Klinika nahlášena bomba dvakrát, a v obou případech se opakoval proces, který po několika hodinách plného policejního i aktivistického nasazení vyvrcholil osvobozením Kliniky a návratem do bodu nula, neboli, jak říkáme my programátoři, GOTO 10.

 
Napadá mne, že bude-li počet opakování narůstat, musí chtě-nechtě dojít k určité ritualisaci této události. A proč se neinspirovat ve Velké Británii, kde se každý rok, již více než půl tisíciletí, koná State Opening of Parliament, honosná a symboly naplněná rituální podívaná.
 
Představme si, jak by to mohlo vypadat v případě Kliniky:
 
První událostí na itineráři je samotné ohlášení bomby anonymním e-mailem. To se jeví být nadbytečným, risiko explose s ohlášením nijak nekoreluje, proto bych navrhl od něj upustit a konat vyklizení např. každý třetí pátek v měsíci, anebo, aby to bylo stylovější, první úterý následující po úplňku.
 
Policie by se dostavila na místo a zvláště k tomu vybraný ozbrojenec by tonfou zabušil na dveře. Squatteři by se otázali, kdo přichází a čeho sobě žádá, a policista by pronesl úřední formuli. To by se opakovalo řekněme třikrát po sobě, pak by squatteři pustili policii dovnitř, ale předtím by se zvlášť k tomu vybraní a vycvičení jedinci odebrali na střechu, kde by se připoutali ke komínu.
 
Po vpuštění policistů na Kliniku obvykle následuje čtení předběžného opatření vydaného Obvodním soudem pro Prahu 3. To je sice irelevantní (předběžná opatření vykonává exekutor, nikoli policie), ale rozhodně je to příležitost pro další rituál. Předběžko vytištěné na pergamenu, svinuté do svitku a převázané zelenobílou stuhou s nápisem Pomáhat a chránit by ze zdobené kabely vyňal velitel zásahu, předal ho policejnímu čteci a ten by jeho obsah pomalu, slavnostně deklamoval, právě tak, jako čte britský monarcha legislativní program vlády. Squatteři by reagovali skandovaným voláním Hanba! a Kliniku nedáme!, avšak protože, jak vysvětleno, předběžné opatření nemá stejně žádný význam, tyto projevy nevole by mohly být tlumené a symbolické.
 
Stalo se pravidlem, že policisté při akci něco na Klinice poničí. I to by se dalo ritualisovat. Dva squatteři by např. mohli podržet z veřejí vysazené dveře, do kterých by velitel zásahu slavnostně kopnul.
 
Pak by následovalo sundávání squatterů se střechy. Zásah se může konat za každého počasí, je tedy nutné dbát na bezpečnost zúčastněných. Představuji si to např. tak, že policista lezec by protáhl horní polovinu těla střešením okénkem, poklepal by vybranému squatterovi připoutanému řetězem ke komínu na rameno a vyzval ho Slez!, na což by následovala odpověď Neslezu!, a po trojím opakování konversace by se lezec vrátil dolů a ohlásil veliteli: Nesleze!
 
Jádrem ceremoniálu musí být arci hledání samotné bomby. Navrhoval bych, že squatteři připraví pět atrap z lepenky, a ty v budově schovají. Pyrotechnici by pak tyto atrapy hledali, a až by všech pět nalezli, rituálně by je přímo před Klinikou zneškodnili. Anebo, aby to bylo pro policii více motivující, mohly by být v atrapách koblihy, jako symbolické výkupné za to, že policie Kliniku fakticky nevyklidí.

Tím by byl program vyčerpán. Policisté by squattery vyzvali, aby se do budovy, jež patří státu, nevraceli, ti by na ně symbolicky vystrčili k tomu účelu užívanou část těla, a po odjezdu všech jednotek by přestřihli řetěz a vrátili se k rozdělané práci.

Vědomi si dlouhodobě nízké kvality a pochybné odborné úrovně tohoto bulvárního blogu (zdroj: Pavel Molek), rozhodli jsme se přihlásit ho na seznam stránek se sporným obsahem. Bude-li naší přihlášce vyhověno, octneme se ve společnosti takových Pravdou a Láskou pohrdajících webů jako www.bezpolitickekorektnosti.cz, svobodnenoviny.eu, www.vlasteneckenoviny.cz nebo www.parlamentnelisty.sk.

Držte nám tedy palce, abychom při příštím zasedání hodnoticí komise uspěli, anebo ještě lépe, podpořte naši přihlášku vyplněním formuláře. Přispějete tak aktivně k boji proti nekvalitním, k širší konsumaci nevhodným informacím.

Vopred ďakujeme!

Foto: idnes.cz

Případ legendární dodatkové tabulky ke značce č. A 13 dokázali přivést na vyšší level úředníci v okolí Kyjských rybníků v Praze. Dovoluji si presumovat, že kdyby skutečně vyvedli onu značku s dodatkovou tabulkou ve znění KACHNY, mohli bychom být svědky reprisy slavné sceny z filmu Perličky na dně, v němž způsobilo vystavení sochy Krista na kříží v netradičním provedení naivního umělce hromadnou srážku.

Dopravní přestupky – čirá radost. Z authentického úředního záznamu Policie ČR: