Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Řád ozubeného kola

Jak se dalo očekávat, velmistr Řádu ozubeného kola, Jeho Velkoozubenost Marek Hirato, byl třebíčským senátem, za předsednictví soudruha soudce Františka Fruly, za obranu proti agresivním tělocvikářům odsouzen k pětiletému nepodmíněnému trestu. Rozsudek, proti němuž obžalovaný podává odvolání, je pěknou ukázkou toho, jak riskantní je v této zemi bránit svůj majetek před agresorem.

Člen náboženské společnosti shání k občasnému nošení ozubené kolo. Povrchová úprava ani počet zubů nerozhoduje, může být i mírně obnošené. Obvod hlavy 64 cm. Fotografie a rychlé jednání výhodou. Zn.: Pouze vážné nabídky.
Teplický magistrát, zjevně u vědomí marnosti svého počínání, nakonec od dalšího stíhání maskovaných delikventů upustil. Škoda, tak zajímavé to začínalo být!
V rekordní lhůtě rozhodl ústecký krajský úřad o našem odvolání ve věci závadového diskursu formou masky v Krupce. Usoudiv, že nám nebyl dán dostatečný prostor pro seznámení s podklady, prvoinstanční rozhodnutí zrušil a vrátil věc zpět do Teplic.

Vzhledem k tomu, že domnělý přestupek se udál 17. června 2011, budou nyní v Teplicích muset vyvinout značné úsilí, aby jejich snaha o kriminalisaci náboženských aktivit nevyšla naprázdno: nejprve mne vyrozumí o termínu, kdy se mohu s podklady seznámit, poté tak učiním a vyžádám si lhůtu k vyjádření, následně bude vydáno nové rozhodnutí, proti tomu se opět odvoláme, tentokrát, jak se znám, zlomyslně až v poslední den lhůty…
Vinni, všichni do jednoho vinni, rozhodl teplický magistrát svou pracovnicí Ing. Pernerovou v kause procesí Řádu ozubeného kola, o níž průběžně referujeme.

V rozhodnutí touto výtečnou ženou vypracovaném se dozvíme, že problém není ani tak v projednávaném skutku, ale v osobách, které se ho dopustily. Jelikož jsou to osoby závadové neboli extremisté, nemají stejná práva jako, řekněme, muslimské ženy, a na jejich skutek je třeba pohlížet jako na delikt, protože i když tentokrát pod pláštíkem anonymity nic neprovedly, příště by mohly.

Jak v podobných případech říkávám, tohle nelze komentovat bez otevřené urážky inteligence houpacích koní…

Aktualisováno.
Odvolání. Při jeho sepisování jsem, nikoli s láskou, vzpomínal na Vojtěcha Šimíčka: všechny ty nesmyslné záležitosti, které nyní řešíme, od procesí Řádu po prostředky trestního práva vedené PR kampaně policie a státních zastupitelství v boji proti extremistům, způsobil svým rozhodnutím rozpustit Dělnickou stranu on a jeho senát. A stačilo málo: trochu představivosti.

Formulace Ing. Pernerové jsou jen vzdálenou – a arci notně pokleslou – reflexí toho, jakým způsobem odůvodnili Šimíček s Passerem svůj rozpouštěcí rozsudek. Ale o tom podrobněji někdy jindy.