Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

V rekordní lhůtě rozhodl ústecký krajský úřad o našem odvolání ve věci závadového diskursu formou masky v Krupce. Usoudiv, že nám nebyl dán dostatečný prostor pro seznámení s podklady, prvoinstanční rozhodnutí zrušil a vrátil věc zpět do Teplic.

Vzhledem k tomu, že domnělý přestupek se udál 17. června 2011, budou nyní v Teplicích muset vyvinout značné úsilí, aby jejich snaha o kriminalisaci náboženských aktivit nevyšla naprázdno: nejprve mne vyrozumí o termínu, kdy se mohu s podklady seznámit, poté tak učiním a vyžádám si lhůtu k vyjádření, následně bude vydáno nové rozhodnutí, proti tomu se opět odvoláme, tentokrát, jak se znám, zlomyslně až v poslední den lhůty…

Komentáře   

0 # Leon Kreutzfeld 2012-05-12 18:51
Vaclav Havel se zaslouzil o svobodu a demokracii, a 22 let po sametove revoluci si extremiste tu svobodu vykladaji jako svobodu projevu a vyznani. To jsou paradoxy, pane Vanek!
0 # Anonymní 2012-05-13 10:26
Vážený pane Pecino, máte ten druhý odstavec zapotřebí? Tím nahráváte jen utahovačům šroubů z parlamentu i mimo něj, kteří by roční prekluzivní lhůtu pro projednání přestupku natáhli na co nejdéle a "zhojili" tak neschopnost a lemplovství úředníků... Fandím Vám a Váš blog rád čtu, ale tady střílíte do vlastních řad...
0 # Tomáš Pecina 2012-05-13 12:10
Já ale souhlasím s prodloužením této lhůty! I když v tomto případě jsme řízení nijak neobstruovali a vina je na úřadech, ne vždy je tomu tak a dvouletá, případně tříletá lhůta by mi naprosto nevadila.
0 # Anonymní 2012-05-13 20:26
Nemůžu s Vámi souhlasit (a je to taky jediné, co můžu dělat :) Mám za to, že i ve správním trestání je trest účinný, pokud přijde (=je pravomocně uložen) v historicky krátké době po spáchání přestupku. Sankce za dva či tři roky se míjí účinkem a prodloužení prekluzivní lhůty rovná se vycházení vstříc zvůli úřadů.
No nic, holt máme rozdílné názory, pořád lepší, než kdybychom všichni byli identicky naprogramovaní roboti...
0 # Tomáš Pecina 2012-05-13 21:04
Z několika desítek přestupkových řízení, kde jsem byl stíhán nebo v postavení poškozeného já nebo mí klienti, skončily zastavením po preklusi zhruba tři čtvrtiny, a obstrukční taktiku jsem přitom volil v jednom jediném případě. V situaci, kdy jsou potřeba znalecké posudky nebo výslech svědků, z nichž mnozí nemusejí být momentálně k disposici, není roční lhůta dostatečná. Je to výrazný nepoměr se zánikem trestní odpovědnosti, kde se tyto lhůty ještě navíc přerušují každým dalším úkonem OČTŘ.

Tři roky je možná příliš, ale dva, případně jeden s přerušováním lhůty, by bylo zcela adekvátní.
0 # Filip Šudák 2012-05-14 21:22
Než bych se pustil do polemiky o tom, jak dlouhá má být preklusní lhůta pro projednání přestupku, zastavil bych se nad tím, kdo přestupky projednává a kdo o nich rozhoduje, a to zejména v prvé stolici. Nejsou to právníci, takže pakliže musíme až v odvolání řešit, že skutek, o kterém se řízení vede, není přestupkem, neboť ani neobsahuje všechny zákonné znaky přestupku, nemluvě někdy o až fatálně trapných procesních vadách. Kdyby k výkonu tohoto postu bylo třeba úplné vzdělání potřebné pro výkon advokacie, a ne maturita + ministeriální kurs (samozřejmě si nedělám iluse a netvrdím, že vzdělání je samospasitelné), měl by stát vůbec šanci nějaké přestupky projednat. Až pak, když by vyvinul alespoň nějaké úsilí, by se dalo mluvit o tom, zda-li, a popřípadě jak, upravit preklusní lhůtu.
0 # Anonymní 2012-05-13 18:57
Vynikající a přesné Leone:)

cnemo
0 # Anonymní 2012-05-15 12:36
V rámci obstrukční taktiky by bylo vhodné dát podnět na přezkum rozhodnutí KÚ. Klidně sebevíc trapný a nesmyslný, třeba jen proti tomu, co není v odůvodnění. V praxi je dost časté, že si KÚ podrží správní spis do vydání sdělení či si jej od 1. stupně vyžádá a ten, než aby musel rozhodovat, mu jej obratem rád zašle.

AHL
0 # Filip Šudák 2012-05-15 16:17
V rámci obstrukční taktiky doporučuji:
- až Vás vyrozumí o termínu k prostudování spisů, omluvte se pro nemoc klienta (že mu je špatně a že ho bolí hlava může zajít k lékaři vždy), který výslovně trvá na své účasti při seznámení se s podklady pro rozhodnutí a požádejte o nový termín, což jim, samozřejmě, bude trvat nejméně dva až tři týdny,
- k druhému prostudování spisů se dostavte i s klientem a požádejte o dostatečně dlouhou lhůtu pro vypracování vyjádření, tedy alespoň deset či čtrnáct dnů, neboť věc je pro Vašeho klienta nesmírně právně a skutkově složitá (zrušené rozhodnutí je dlouhé a plné relevatní právní argumentace),
- odvolání podat skutečně poslední den zákonné lhůty, a to blanketní, a toto odvolání zaslat správnímu orgánu v cenném psaní s udanou cenou K 1,000,000 (pošta je nedoručuje, takovýchto psaní se netýká výhrada odnosu a pošta jim prvně doručí /buď klasicky nebo v rámci odnosu/ výzvu k vyzvednutí, takže se to ještě o den, dva i víc pozdrží),
- pokud podáte blanketní odvolání, nemusím Vám říkat, že Vás musí nalézací orgán vyzvat usnesením k odstranění jeho vad a stanovit Vám k tomu lhůtu nejméně pěti dnů,
- v rámci lhůty požádejte o její prodloužení na deset dnů, neboť věc je právně a skutkově složitá,
- poslední den lhůty pošlete odůvodněné odvolání cenným psaním s udanou cenou K 1,000,000,
- podejte podnět ke zrušení nezákonného rozhodnutí v přezkumném řízení podle předchozího příspěvku.
Kdyby do prekluse zbývaly i tři měsíce, nikdo to nestihne.
0 # Filip Šudák 2012-05-15 16:20
Ještě doplňuji: podání je vhodné prokládat námitkou podjatosti, odvoláním do usnesení o podjatosti (samozřejmě blanketním), stížností o ochranu před nesprávným úředním postupem nebo nevhodným chováním úředních osob (opět blanketní), žádostí o přešetření spůsob vyřízení stížnosti; usance správních orgánů a strach z orgánu odvolacího a z kasace druhostoličního rozhodnutí pro vady řízení je vede k tomu, že nejprve všechno vyřizují, čekají odvolacího rozhodnutí, přezkoumání spůsob přešetření stížnosti etc., až pak rozhodují o věci samé.
0 # Anonymní 2012-05-16 09:36
Ještě bych Vás dopnil v dvou věcech. Nepoužívat datovku u všech účastníků řízení (tj. třeba jeden by neměl být formálně zastoupen) a podávat odvolání samostatně, aby se účastníci řízení nepřipravovali o možnost vyjádření k podaným odvoláním. AHL
0 # Filip Šudák 2012-05-16 17:08
Samozřejmě, výborný nápad! A takové odvolání by bylo, samozřejmě, blanketní, účastník by musel být vyzván usnesením k odstranění jeho vad, poskytnuta mu k tomu přiměřená lhůta, tato výzva by se mu doručovala poštou, kde by jí nechal deset dnů ležet, atd. atd. Ta obstrukční taktika může být tak složitou, že, byť i nadprůměrný, úředním nemá šanci s ní cokoli udělat. A dva až tři měsíce jsou pryč, skutek prekludován.
0 # Tomáš Pecina 2012-05-15 16:54
neboť věc je pro Vašeho klienta nesmírně právně a skutkově složitá (zrušené rozhodnutí je dlouhé a plné relevatní právní argumentace)

Sorry, ale tím bych si založil na podnět k přezkoumání svého duševního stavu :-)
0 # Filip Šudák 2012-05-15 21:43
S tím, samozřejmě, nelze než souhlasit, ale účel světí prostředky. Maximálně Vám psychiatr řekne, že máte smíšenou poruchu osobnosti, nic horšího Vám přece nehrozí.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)