Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Samolepkový proces

Včera vydaným usnesením zastavil Obvodní soud pro Prahu 1 trestní stíhání v tzv. samolepkovém procesu. Důvody dosud neznáme, avšak jsme zdrceni: pokud se nevzepře státní zástupkyně OSZ pro Prahu 1 Zdeňka Galková, bude náš blog zakrátko bez themat.

S ohledem na další, v pořadí již třetí změnu ve složení senátu Obvodního soudu pro Prahu 1 bylo zrušeno hlavní líčení v případu protistátní nálepkové skupiny Vondrák-Dupová nařízené na středu 1. března. V důsledku výměny přísedícího se budou opakovat i všechny doposud provedené důkazy. Nový termín stanoven nebyl, ostatně není kam spěchat: vždyť trestní stíhání trvá teprve sedm a půl roku!
Dnešní jednání u Obvodního soudu pro Prahu 1 ve věci nálepkového procesu bylo poněkud antiklimaktické. Znalec Jan B. Uhlíř prý po úrazu hlavy trpí ztrátou paměti, takže si nedokázal vzpomenout, např. z čeho při své práci čerpal. Pokračovat se bude v březnu, až se jeho zdravotní stav zlepší. Ne, to není vtip, i když sebekriticky uznávám, že číst to na svém blogu, neuvěřil bych si.
Nálepkový vrah Patrik Vondrák navrhl Obvodnímu soudu pro Prahu 1, aby bylo jeho trestní stíhání zastaveno z důvodu promlčení. Návrh vychází z rozděleného výkladu ustanovení o délce a běhu promlčecí doby a jsem k němu poměrně skeptický, neboť se mi jeví, že změnu úpravy promlčecí doby je nutné chápat jako jeden celek. Nejvyšší soud se nicméně nezdá být takovému rozdělování zcela nenakloněným (usnesení sp. zn. 8 Tdo 797/2010) a protože soudkyni Daně Šindelářové byla neochota případ dál soudit patrná doslova z očí, nemusel by být návrh neúspěšný.

Skončení trestního stíhání tímto způsobem by pro obžalované bylo nekomfortní v tom, že by nedosáhli zprošťujícího rozsudku, důsledky ve sfeře náhradových řízení by arci byly stejné, ba ještě o něco lepší než v případě rozhodnutí o nevině, protože by měli k disposici argument, že státní orgány je zostudily a poté jim vlastní liknavostí neumožnily se před soudem očistit.
K nadcházejícímu sedmému výročí vzetí do vazby připravil Obvodní soud pro Prahu 1 samosoudkyní Danou Šindelářovou obviněným v kause nálepek pěkný dárek: serii dalších tří hlavních líčení, jež jsou nařízena na 26. září a 5. a 12. října 2016. Protože byli vyměněni přísedící, všechny úkony hlavního líčení se budou opakovat. Pro připomenutí, toto je projednávaná obžaloba, jejíž kvalita, jak patrno již z letmé četby, nepodlehla zubu času.

Je to už nostalgie: všichni zúčastnění se osmého roku svého trestního stíhání ve zdraví dožili a tak by bylo vhodné pojmout další jednání optimisticky a možná i poněkud slavnostněji: třeba bychom mohli požádat senát, zda bychom se s ním mohli na památku před jednací síní vyfotografovat.