Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Samolepkový proces

Řekněme si na rovinu, bez procesu s nálepkovými zločinci by tento blog nebyl ani zdaleka tím, čím je: věru, čím bychom byli, kdyby orgány činné v trestním řízení nebyly sveřepě stíhaly domnělé polepovače klandrů, dopravních značek a schránek na psí exkrementy svými nálepkami? Tento proces, jenž je mimochodem jen o rok mladší než náš blog, je jeho ideovou osou, a arci ani v sedmém roce svého trvání nám nepřestává dodávat dostatek materiálu a podnětů k přemýšlení.

Do zmíněné druhé sedmiletky vstoupil proces se zcela novým znalcem, poté, co soud naznal, že odsouzený zločinec a sexuální predátor Ivo Svoboda není jako základní kámen obžaloby dále udržitelný, a Jan Boris Uhlíř, mezi přáteli zvaný Claus (von Stauffenberg), se činil: nedivme se, hypotheka na domek v satelitu není ještě zdaleka splacena a i když zatím nevíme, kolik za jeho výtvor daňový poplatník zaplatil, Uhlířem vytvořené dílo je rozsáhlé, košaté a mnohomluvné.

Vlastní posudek a přílohy: [1] až [8] jsou předchozí posudky a opatření, které jsme již vesměs zveřejnili a proto je neuvádíme, zajímavé a nové jsou [9], [10], [11], [12], [13], [14] a [15]. Pozornosti doporučujeme zejména přílohu č. 10 obsahující fotografii nesmírně závadového národně-socialistického polštářku a č. 12, z něhož jsme si vypůjčili citát pro nadpis.

J. B. Uhlíř je dobrý, Straně oddaný soudruh, a z posudku je to patrné.

Bylo by netaktické rozvíjet argumentaci obhajoby ještě před výslechem znalce (připomínáme, že došlo ke změně složení senátu a proto se všechny úkony hlavního líčení, počínaje čtením obžaloby a výslechem obžalovaných, svědků a dalších pamětníků musejí opakovat), proto se toliko pozastavme nad tím, že Uhlíř na dvou místech suverénně tvrdí, že Vondrák s Hrochem zajistili dopravu závadových rakouských řečníků do Jihlavy, přestože je to prozatím pouze tvrzení obžaloby, které se teprve bude prokazovat, a že své závěry staví valnou měrou na předmětech zajištěných, jak uvádí, u obžalované Rodové: pomineme-li fakt, že držení extremistických materiálů dosud není, po vzoru Slovenska, trestné, obžalovaná obývala byt společně se třemi nebo čtyřmi dalšími osobami, vesměs nestíhanými, a nebylo prokázáno, které věci patřily jí a které ostatním. Úvaha o závadovosti zajištěných předmětů je tudíž založena na známém Haškově To je bratr toho zavražděnýho, to bude asi taky pěknej lump!

Neméně komicky působí Uhlířovo tvrzení na str. 19 posudku, že Národní odpor představuje v současné době nejvýznamnější organisaci na české neonacistické scéně. Jak kdysi pravil Jiří Suchý, Jonáš existoval, existuje a vždy bude existovat – a stejně tak je pro účely trestních řízení nesmrtelný i dávno zaniklý Národní odpor.

Na závěr bych si dovolil poznamenat a Janu Borisu von Stauffenberg vzkázat, že kdybych chtěl být znalcem na antikomunismus, asi bych používal jiný e-mail než, řekněme, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., protože je jednak poněkud dětinské takto se veřejně stylisovat, jednak mne to usvědčuje z nedostatku profesionální neutrality a odstupu. Ano, chápu, že bojovat proti extremistickým hnutím je potřebné (a výnosné!), vždyť si všichni dokážeme představit, že kdyby se tato hnutí dostala k moci, mohla by svrhnout naši křehkou demokracii a nahradit ji nějakým odporným nedemokratickým režimem, ve kterém by nebyla respektována dokonce ani svoboda slova, ale člověk by si při tom měl udržet aspoň v minimálním stupni úroveň.

Opravdu svižným tempem, za necelého půl roku, rozhodla předsedkyně senátu Obvodního soudu pro Prahu 1 Dana Šindelářová o námitce podjatosti znalce Jana B. Uhlíře v nálepkovém procesu. Uhlíř pochopitelně podjatý není, neboť složil znalecký slib a v tu chvíli jde veškerá jeho celoživotní nenávist k nacionálnímu socialismu stranou. Svůj znalecký posudek sepíše sine ira et studio a jistě jen za pakatel, vždyť přece složil ten slib, že…

Na jeho posudky se velmi těšíme, vidět nezávislého znalce v akci je vždy požitek, a zejména od té doby, co nízký chtíč uvrhl Ivo Svobodu do státní nemilosti a do vyhnanství, nám znalecká korida u hlavních líčení chybí. V Brně Uhlíř bohužel neukázal všechno, co v něm je, a neprokázal, že by mohl být Nadsamci Ivošovi zdatnou a adekvátní náhradou; jeho ne právě přesvědčivé blekotání o potěšených hordách extremistů reflektovaly jak soudy obou stupňů, tak i odvolatel-státní zástupce zarytým mlčením (skutečně: jako by žádný znalec nikdy před soudem nevystoupil a žádná odborná vyjádření nebyl sesmolil, zmizel z rozsudku i z odvolání!), což je nutno chápat jako tacitní přiznání znalcovy nepoužitelnosti.

Chybami se arci člověk učí, a Uhlíř do popisu závadovosti nálepky s nápisem Odpor na schránce určené pro psí exkrementy vloží jistě celý svůj talent renomovaného historika! Což mu přejeme.
Jak avisováno, podal Patrik Vondrák obžalovaný pro zvlášť těžký zločin lepení samolepek k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 námitky proti znalci Janu B. Uhlířovi. Ty publikujeme zejména proto, že by se mohly stát inspirací pro další obviněné, kteří tohoto svérázného znalce-aktivistu dostali. Pro úplnost i soubor osmi příloh – od originální sady se liší toliko v tom, že rozsudek Městského soudu v Brně je anonymisován.
Hlavní líčení s protistátním spikleneckým centrem, samolepkovou skupinou Vondrák-Rodová byl dnes u Obvodního soudu pro Prahu 1 odročen na neurčito, neboť se nepodařilo doručit předvolání všem obžalovaným. Jediné, co se přítomní dozvěděli, je, že místo Ivo Svobody byl jako znalec přibrán dosud netrestaný Jan B. Uhlíř, proti němuž obhajoba okamžitě podala s ohledem na zjevené motivy jeho znalecké činnosti námitku podjatosti.

Protože lze těžko očekávat, že by se proces podařilo ukončit dřív než na jaře příštího roku, do hry se dostává šestiletá lhůta, kterou soudy v souladu s judikaturou ESLP uznávají jako nejzazší hranici, do kdy musí být trestný čin pravomocně projednán – samozřejmě s výjimkou situací, kdy se obviněný skrývá nebo jinak řízení efektivně maří. Ke zvlášť závažnému zločinu lepení mělo dojít dne 4. prosince 2008, okno příležitosti se tedy velmi rychle uzavírá. V únoru to bude šest let od koncertu závadové hudby, z jehož organisace je obžalovaná Michaela Rodová viněna, a začátkem června příštího roku uplyne šest let i od neuskutečněného jihlavského pochodu.

Obvodní soud pro Prahu 1 naznal, že pracovat se znalcem, který svým exmilenkám zřizuje falešné profily na sociálních sítích a rozesílá jejich intimní fotografie na nejrůznější adresy, by bylo přece jen ušlechtilé věci bojující demokracie poněkud nedůstojné, a rozhodl se proto zahodit všechny posudky zpracované v samolepkové kause Ivo Svobodou a nechat vypracovat elaboráty nové.

To je potěšující zjištění, očekával jsem, že soudkyně Dana Šindelářová bude sveřepě předstírat, že znalcova trestná činnost nemá na kvalitu jeho posudků sebemenší vliv, tak jako předstírá v Brně soudce Martin Hrabal, že je úplně jedno, přihlásí-li se znalec s programem boje proti extremismu a s rodinnou anamnesou k problematice relevantního traumatu.

Soud po obhajobě chce návrh otázek, jež by měly být znalci/znaleckému ústavu položeny, avšak to bude určitý problém, neboť obhajoba je přesvědčena, že znalecké zkoumání samolepek umístěných na sloupech veřejného osvětlení a schránkách na psí exkrementy za situace, kdy nebylo prokázáno, že je tam nalepili obžalovaní, případně okolností jihlavského pietního pochodu, který se vůbec neuskutečnil, je činností víceméně zbytečnou, a jestliže už nyní uplynulo od stíhaných skutků téměř šest let, bylo by spíše než nově věc znalecky zkoumat na místě stíhání pro nepřiměřenou délku řízení zastavit, tak jak to doporučil odvolací soud v kause RWU (známé též jako čarodějnický proces).