Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Samolepkový proces

Hlavní líčení s protistátním spikleneckým centrem, samolepkovou skupinou Vondrák-Rodová byl dnes u Obvodního soudu pro Prahu 1 odročen na neurčito, neboť se nepodařilo doručit předvolání všem obžalovaným. Jediné, co se přítomní dozvěděli, je, že místo Ivo Svobody byl jako znalec přibrán dosud netrestaný Jan B. Uhlíř, proti němuž obhajoba okamžitě podala s ohledem na zjevené motivy jeho znalecké činnosti námitku podjatosti.

Protože lze těžko očekávat, že by se proces podařilo ukončit dřív než na jaře příštího roku, do hry se dostává šestiletá lhůta, kterou soudy v souladu s judikaturou ESLP uznávají jako nejzazší hranici, do kdy musí být trestný čin pravomocně projednán – samozřejmě s výjimkou situací, kdy se obviněný skrývá nebo jinak řízení efektivně maří. Ke zvlášť závažnému zločinu lepení mělo dojít dne 4. prosince 2008, okno příležitosti se tedy velmi rychle uzavírá. V únoru to bude šest let od koncertu závadové hudby, z jehož organisace je obžalovaná Michaela Rodová viněna, a začátkem června příštího roku uplyne šest let i od neuskutečněného jihlavského pochodu.

Obvodní soud pro Prahu 1 naznal, že pracovat se znalcem, který svým exmilenkám zřizuje falešné profily na sociálních sítích a rozesílá jejich intimní fotografie na nejrůznější adresy, by bylo přece jen ušlechtilé věci bojující demokracie poněkud nedůstojné, a rozhodl se proto zahodit všechny posudky zpracované v samolepkové kause Ivo Svobodou a nechat vypracovat elaboráty nové.

To je potěšující zjištění, očekával jsem, že soudkyně Dana Šindelářová bude sveřepě předstírat, že znalcova trestná činnost nemá na kvalitu jeho posudků sebemenší vliv, tak jako předstírá v Brně soudce Martin Hrabal, že je úplně jedno, přihlásí-li se znalec s programem boje proti extremismu a s rodinnou anamnesou k problematice relevantního traumatu.

Soud po obhajobě chce návrh otázek, jež by měly být znalci/znaleckému ústavu položeny, avšak to bude určitý problém, neboť obhajoba je přesvědčena, že znalecké zkoumání samolepek umístěných na sloupech veřejného osvětlení a schránkách na psí exkrementy za situace, kdy nebylo prokázáno, že je tam nalepili obžalovaní, případně okolností jihlavského pietního pochodu, který se vůbec neuskutečnil, je činností víceméně zbytečnou, a jestliže už nyní uplynulo od stíhaných skutků téměř šest let, bylo by spíše než nově věc znalecky zkoumat na místě stíhání pro nepřiměřenou délku řízení zastavit, tak jak to doporučil odvolací soud v kause RWU (známé též jako čarodějnický proces).
Uplynuly pouhé čtyři roky od zahájení trestního stíhání v kause nálepkových teroristů a máme tu rozhodnutí soudu ve II. stupni. Nejprve Vrchní soud v Praze vyhověl našemu návrhu na delegaci věci Krajskému soudu v Praze, a tento soud poté zprošťující rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 zrušil, naznačiv celkem jasně, že v případě pravicových extremistů se nedá na nějaké důkazy nebo procesní práva obžalovaných příliš hledět, důležité je správné ideologické vyznění rozsudku.

Cituji: Ani hodnocení obsahu předmětných samolepek prvým soudem není zcela korektní, obzvlášť v době, kdy se pravicový extrémismus stále více rozmáhá (nejen v ČR), a tudíž i v důsledku medializace je povědomí široké veřejnosti a zejména mládeže již na vyšší úrovni, než tomu bylo v dřívějších dobách. Propagaci neonacistického hnutí Národní odpor lze pak stěží obhajovat odkazem na principy demokratického státu a nutnost respektovat právo na odlišný názor.

Neboli manifest bojující demokracie kombinovaný s theorií zostřujícího se třídního boje v nejryzejší podobě!

Vše má svůj čas. Je čas rodit se a čas umírat, čas sázet a čas sadbu vytrhat, čas zabíjet a čas uzdravovat, čas bořit a čas budovat, čas plakat a čas se smát, čas rmoutit se a čas tancovat, praví kniha Kazatel. Toho si vědomi, rozhodli se jednat i úředníci ministerstva spravedlnosti a naznavše, že nastal čas vyřizovat podněty k podání stížnosti pro porušení zákona, začali se zabývat podnětem, který podal v březnu 2012 Patrik Vondrák, domáhaje se jím vrácení neoprávněně zadržované kauce ve výši 400 tisíc korun.

Uplynulo pouhých sedmnáct měsíců, během nichž byl samolepkový delikvent zproštěn obžaloby a kauce dávno vrácena, a podnět dostalo na stůl Městské státní zastupitelství v Praze, jež případ prověřilo a napsalo, že prozatím nemůže nic dělat, protože spis má soud (a ten by mu ho jistě kvůli takové banalitě, jako je podnět obžalovaného, nepůjčil).

Rozhodně, milí čtenáři, nepřepínejte: mám dojem, že justice ohledně Vondrákovy kauce ještě neřekla poslední slovo, a nelze vyloučit ani zcela překvapivý vývoj!

Případ Madse Trærupa, mladého muže z Dánska, kterého bylo v r. 2000 třeba stůj co stůj odsoudit, aby Česká republika neměla ostudu a nemusela mu zaplatil náhradu za nezákonnou vazbu, již známe, a také víme, jak se celý podvod povedlo zorganisovat: Soud I. stupně, Obvodní soud pro Prahu 1 v senátu Dany Šindelářové, jej nejprve zprostil obžaloby, ale odvolací Městský soud v Praze, senát Jarmily Löffelmannové, vyhověl odvolání státní zástupkyně Zdeňky Galkové a rozhodl, že možná ještě nebyli slyšeni všichni policisté, kteří incident viděli. A vskutku, lo and behold, jak říkají Angličané, jaké překvapení, Z. Galková přivedla na Ovocný trh jednoho ze svých proslavených universálních svědků a ten děj popsal přesně tak, jak byl zachycen v obžalobě – a jak se zaručeně nestal. Toť ovšem zásadní důkazní zvrat!, vzkřikla D. Šindelářová, a i když výpovědi skutečných svědků-policistů jasně svědčily o tom, že obžalovaný je nevinen a policisté si celou historku vymysleli jako pomstu za pokoření, jemuž je obžalovaný vystavil, odsoudila Madse Trærupa k podmínce a několikaletému vyhoštění. Od té doby si soudkyně Šindelářové, která velmi dobře věděla, že odsuzuje nevinného, nevážím.

A proč o tom ještě píšu? Protože počítač v podatelně nyní vybral senát k projednání odvolání Z. Galkové v případě samolepkové skupiny Vondrák-Rodová, a je jím – chvíle napětí – opět senát předsedkyně Jarmily Löffelmannové. Ne snad, že bych pochyboval o náhodnosti výběru, dobře vím, že na tomto světě existují jen dvě nezpochybnitelné jistoty: hvězdné nebe nade mnou a poctivost předsedy městského soudu Jana Sváčka; ten by žádné manipulace u svého soudu netrpěl, ostatně jeho morální kvality ocenila i komunistická strana, do které se před r. 1989 přihlásil – tam přece brali jen mravní výkvět národa! Přesto jsem arci znepokojen.

J. Löffelmannová je v pražské justici známa – jak to jen napsat kulantně… – jako osoba s velmi nízkou integritou, jež dává vzpomenout brněnského Za peníze v Praze dům. Mezi její poslední justiční kousky patří zproštění poslanců Bárty a Škárky, ale podobných výstřelků se najde za roky jejího působení v justici celá řada. Kdekoli soudí, resp. kamkoli je její senát náhodně přidělen, tam buď šustí bankovky nebo jsou ve hře jiné, vyšší zájmy.

Můžeme proto s velkou mírou jistoty predikovat, co se stane. Ve svém odvolání namítla Z. Galková, že soud I. stupně nevyslechl policisty, kteří noční lepení monitorovali. Tomu senát Löffelmannové přisvědčí a zprošťující rozsudek z tohoto důvodu zruší. U obvodního soudu poté vystoupí skupina policistů, kteří si po téměř pěti letech zázračně vzpomenou na nové, v úředních záznamech opomenuté detaily, a ty budou soudkyni Šindelářové postačovat pro konstataci důkazního zvratu a k odsouzení obžalovaných. Ale aby se obhajoba příliš nerozčilovala, tresty budou pouze mírné, podmíněné.

Vítejte ve světě spravedlnosti po česku, přátelé!