Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Samolepkový proces

Dalším jednacím dnem pokračovalo tuto středu u Obvodního soudu pro Prahu 1 hlavní líčení s nálepkovými zločinci. Kompletní video, ve dvou dílech, je zde: [1], [2].

Průběh byl méně zajímavý než minule, soud pouze dokončil výslech Ivo Svobody a vyslechl autora oponentního, obhajobou předloženého posudku Josefa Zouhara; to zajímavé přijde až po prázdninách (další hlavní líčení je nařízeno na 3. září).

Daleko důležitější než Svobodovy invektivy vůči obžalovaným a jejich obhájcům byla informace, že soud není dosud rozhodnut, zda Svobodu vyloučí. Věc byla proto předložena Nejvyššímu soudu, který by o ní měl jednat na gremiální poradě a poté případně vydat sjednocující stanovisko. Soudkyně Dana Šindelářová zjevně nemíní připustit znalecký posudek týkající se jihlavského shromáždění, jehož se Svoboda osobně účastnil a zapojil se i do rozhodování o jeho zákazu/rozpuštění, avšak ráda by ho vyloučila částečně, což by jí umožnilo použít proti obžalovaným další jeho znalecké posudky. Jenže trestní řád nic takového jako částečnou podjatost a částečné vyloučení nezná, a upřímně řečeno, téměř mne svrbí klávesnice při představě, že budu na toto thema psát ústavní stížnost. Ivo Svoboda je podjatý do té míry, že by jej mohli vystřihnout a vlepit k heslu Podjatost do libovolné učebnice trestního práva, a soudkyně to velmi dobře ví, navíc jí není právě libá představa, že se v rozsudku bude muset opřít o pomatené texty člověka, který se veřejně presentuje jako hulvát a své závěry není ani ochoten, ani schopen při výslechu jakkoli osvětlit.

Proč jsou ostatní posudky tak cenné? Pro vysvětlení se musíme vrátit k podané obžalobě. Státní zástupkyně Zdeňka Galková v ní sice o skutcích obžalovaných mnohé tvrdí, ale z hlediska dokazování je na tom prabídně: neumí prokázat, jaké nálepky Vondrák a Dupová nechali vyrobit, ani že je skutečně vylepovali (ohledání místa činu, provedené o den později, je jen nepřímým a samo o sobě velice slabým důkazem), pouze tuší, kdo stránky RWU administroval a kdo je nechal registrovat pod jménem Věry Tydlitátové, a u slavné pozvánky do Jihlavy nezná ani autora, ani vystavitele. Proto, pokud by se měla vina prokazovat tak jako v nepolitických procesech, tedy na základě prokázaných skutků, muselo by hlavní líčení skončit osminásobným zprošťujícím rozsudkem – a tedy absolutním, fenomenálním fiaskem Z. Galkové.

Z toho důvodu vstupuje do hry Ivo Svoboda a jeho konstrukce závadového diskursu. Nebudou-li se obvinění trestat za to, co skutečně udělali, ale proto, že vedli závadový diskurs, je rázem po problémech s ementál připomínající důkazní situací. Kdyby podobného znalce měli komunisté, nemuseli by třeba po půl roce s ostudou propustit Evu Kantůrkovou (viz Přítelkyně z domu smutku), protože i ona vedla ve svých románech závadový diskurs, zjevně neslučitelný s oficiální politikou komunistické strany – jenomže vyšetřovatelé StB byli relativně slušní, určitě slušnější než ti dnešní z ÚOOZ, a věděli, že ani třídní nepřátele a disidenty nemohou stíhat za myšlenky, pouze za skutky, popsané jako trestný čin v příslušných paragrafech trestního zákona.

Význam závadového diskursu si můžeme ozřejmit na webu RWU, jehož administrace má být jedním z nejtěžších zločinů, za které obžalovaní stojí před soudem. Tento web již neexistuje, proto si jej, abychom nehovořili bez přímé zkušenosti, v celé jeho imposantní růžovosti vystavíme (uživatelské jméno/heslo: rwu/rwu; nechci, aby tento obsah vyhledávače indexovaly).

Když jsem tento web před několika lety spatřil poprvé (to byl ještě funkční), povzdychl jsem si, že u některých děvčat prostě puberta odeznívá déle. Tyto stránky jsou sice neskutečně pitomé, avšak neobsahují žádné konkrétní texty nebo symboliku, které by byly podřaditelné pod trestný čin podpory a propagace zakázaných hnutí; proto, aby za ně mohl být někdo souzen, je třeba imputovat obžalovaným závadový diskurs.

Ivo Svoboda tak učinil pomocí premisy, že dané stránky jsou podporou někdejší nacistické organisace Bund Deutscher Mädel (BDM), dívčí odnože Hitlerjugend (HJ). Důkazem má být např. fakt, že ona ztepilá, zaručeně arijská dívka v levém horním rohu je ve skutečnosti převzata z plakátu HJ, na němž nevzhlíží k nikomu menšímu než k samotnému Vůdci, a členkou BDM byl i model, jak je zřejmé z originální fotografie. Stejně jako v případě strasserovského meče a kladiva, není podstatné, že návštěvník stránky nic podobného neví a ani se nedozví, důležitý je závadový původ ilustrace a diskurs, který je takto založen, patrně s implicitním předpokladem, že kdo onu fotografii spatří, okamžitě se zamiluje do Hitlera a aniž by to tušil, stane se neonacistou.

Ještě pikantnější je závadový diskurs v případě nálepek s linkem na stránky www.odpor.org. Tyto stránky obsahují texty, jejichž šíření je podle českého práva trestné (naposledy se tam, tuším, řešila fakticita holokaustu, ale najdou se i jiné příklady). Je ale trestné zveřejnit odkaz na ně? Až budou vyslýcháni policisté, kteří vyšetřování vedli, obhajoba jim jistě položí otázku, co udělali pro to, aby stránky s takto trestným obsahem provozovatel serveru odstranil. Jak víme z případu Kima Dotcoma, mezinárodní spolupráce není ani v případě internetové kriminality problémem. Policista odpoví, že nic, protože provozovatel by jistě nevyhověl a státní orgány jeho země by odmítly poskytnout součinnost. Takové darebáctví! vykřikne obhájce, to musí být nějaký ničemný stát, že se takto chová, viďte, pane svědku. Kde je, pěkně prosím, ten server fysicky umístěn? Policista odpoví, že v Mountain View v Kalifornii. Chcete snad naznačit, pane svědku, bude pokračovat obhájce, že je podle vás trestným činem zveřejnil link na stránky umístěné ve spojenecké zemi, obecně pokládané za demokratickou, a státní orgány této země vám v boji se zločinným obsahem nepomohou? Řekněte mi, jsou podle vás Spojené státy demokratickým státem? Zkrátka, bude to velká legrace.

I zde je proto nutno nespoléhat se na link a dovodit závadový diskurs. Problém je třeba najít v doprovodném nápisu Odpor!, který by měl být propagací fiktivního neonacistického hnutí, jež má tu zvláštnost, že se jeho název neustále mění a může jím být prakticky cokoliv. Znalec Svoboda dokonce dovodil, že odkazem na toto amorfní, amébovité hnutí je nápis Národní socialismus hned, vytetovaný na předloktí jisté závadové osoby. Lidé, kteří nálepku na nádobce na psí exkrementy (oblíbeném to objektu policejního ohledání) spatří, sice naprosto netuší, že nějaké hnutí toho jména existuje (a nemohou: přirozeně neexistuje), avšak tím, že nálepky obsahovaly tento nápis, bylo jejich vylepování závadovým diskursem a tedy trestným činem. Q.E.D.

Protože fundamentálně scestným konceptem závadového diskursu (případně závadového kontextu) jsou ochotni ve svých posudcích operovat pouze dva znalci, z nichž jeden znalecké činnosti před časem zanechal, kdežto ostatní budou chtít hodnotit konkrétní skutky obžalovaných, je představa, že by byl Ivo Svoboda vyloučen pro podjatost, pro orgány činné v trestním řízení nemyslitelná; ve skutečnosti je to daleko strašnější představa, než že by skončilo fiaskem celé dokazování: mají-li znalce, žádné důkazy totiž nepotřebují.

Pro příznivce justičního kabaretu je tu další pozvánka: zítra bude u Obvodního soudu pro Prahu 1 pokračovat hlavní líčení ve věci samolepkových zločinců. Nejprve bude dokončen výslech znalce Ivo Svobody, poté bude vyslechnut znalec Josef Zouhar, který pro potřeby obhajoby zpracoval ke Svobodovu dílu oponentní posudek.

Dosud nejdelší souvislé vystoupení znalce Ivo Svobody, jehož výslech u Obvodního soudu pro Prahu 1 v kause nálepkových zločinců trval přes pět hodin, bylo silným, téměř psychedelickým zážitkem. Smím-li použít nepůvodní příměr, kdyby chtěli na Kuksu rozhojnit sochařskou výzdobu o sochu Drzosti a Neomalenosti, nemohli by najít lepší model než právě I. Svobodu.

Z desítek položených otázek Svoboda neodpověděl téměř na žádnou, obžalovaného Patrika Vondráka i jeho obhájce neustále častoval invektivami a celkově působil dojmem, že je-li v soudní síni přítomna osoba, která nenávidí svobodu a demokracii a všemožně usiluje o její demontáž, je jí vyslýchaný znalec, zosobnění intolerance a nenávistné, inkvisitorské mentality. Ale co bych vyprávěl, poslechněte si to sami (1. část2. část3. část).

Při výslechu vyšlo najevo, že Svoboda byl osobně přítomen rozpuštěné jihlavské demonstraci a policie s ním všechny své kroky konsultovala – což ovšem v posudcích opomněl uvést. Protože navíc řadu svých tvrzení odůvodňoval tím, že určité zjištění učinil osobně jako svědek (což znamená, že jeho znalecký posudek je nepřezkoumatelný), všichni obhájci vůči němu přímo při hlavním líčení vznesli další námitku podjatosti (písemné odůvodnění námitky P. Vondráka).

Soudkyně Dana Šindelářová působila tentokrát značně resignovaným dojmem a do výslechu zasahovala jen minimálně. Rozkaz zní jasně – odsoudit, to je evidentní, ale jak to provést, aby se téhož dne večer ještě mohla podívat do zrcadla, v této fasi Šindelářová zřejmě dosud neví.

Kdysi patřila k výhodám života ve velkoměstě možnost zajít téměř denně na kvalitní divadelní představení nebo koncert vážné hudby. To už dnes tak zcela neplatí, ale zato máme možnost jít se v Praze nejméně jednou měsíčně podívat k soudu na dobrý politický proces.

Zítra to bude další dějství nálepkové kausy (informace na portálu Justice.cz), v níž je osm obviněných souzeno za těžký zločin vylepování protistátních samolepek.

Soudkyně Dana Šindelářová vydala dokonale a zevrubně odůvodněné opatření o nepodjatosti Ivo Svobody, takže pokud se nestane nic mimořádného, tento komik a potulný znalec, známý též pod uměleckým pseudonymem Stupidní Deprivované Hovado, zítra pohostinsky vystoupí u Obvodního soudu pro Prahu 1.

V rámci přípravy procesu vydala článek rovněž Antifa.cz (v plném znění jej převzala i Věra Tydlitátová). K textu mám jedinou připomínku: Antifa zároveň uvádí, že policejní obvinění Vondráka, Dupové a spol. je hloupé, a přitom tvrdí, že tyto osoby ze sebe dělají oběť politické persekuce. To ale nejde dohromady – buďto je obvinění opravdu nedůvodné a pak tyto osoby jsou obětí politické persekuce, anebo nedůvodné není, a pak není důvodu je za takové označovat. Jak to tedy je?

Myslím, že by to občas chtělo méně psát a více přemýšlet, Antifo!

Aktualisováno.

Zatím malá ukázka z výslechu znalce:

Na pondělí nařízené odročené hlavní líčení ve věci Vondrák-Dupová bylo odročeno na 23. května, opět v 9.00 hod., do jednací síně Obvodního soudu pro Prahu 1 č. 126. Z téhož důvodu musel plánované kabaretní vystoupení, s nímž objíždí soudy po celé zemi, zrušit i stupidními deprivovanými hovady a jinými primitivy stále více sužovaný soudní znalec Ivo Svoboda. Jako náhradní program musí tedy zábavychtivým Pražanům postačit některé z představení Divadla Komedie, případně Matějské pouti.

Aktualisováno.
Jako malou kompensaci performerovi i publiku zveřejňujeme nejnovější znalcovo dílo, ve kterém methodou historické diskursivní analysy dospěl k závěru o závadovosti loga DS, DSSS i ozubeného kola jako takového, je-li ho užito kontextuálním extremistou. Jak znalcem nalezenou mřížku specifikace transformovat na mříž cely, je už na orgánech činných v trestním řízení.