Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Samolepkový proces

Obvodní soud pro Prahu 1 dnes v senátě předsedkyně Dany Šindelářové zprostil obžaloby všech osm obžalovaných v samolepkovém procesu, které OSZ pro Prahu 1 vinilo z propagace hnutí Národní odpor formou vylepování samolepek, uspořádání pietního pochodu za oběti 2. světové války v Jihlavě, organisace koncertu závadové hudby a administrace webových stránek ženské organisace Resistance Women Unity (RWU). Tři z obžalovaných byli přitom stíhání vazebně: Patrik Vondrák a Michaela Rodová strávili ve vazbě více než rok, Richard Lang byl propuštěn zhruba po půl roce poté, co začal spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení.

V ústním odůvodnění soud uvedl, že důvodem zproštění byl naprostý nedostatek důkazů o vině obžalovaných. Státní zástupkyně se proti rozsudku na místě odvolala a kausa tak jde podle očekávání do dalšího kola. V něm se ovšem bude muset nejprve vyřešit otázka konsultací, které prvoinstančnímu soudu poskytoval místopředseda Městského soudu v Praze Bohuslav Horký. Podle mého právního názoru je tato koluse jasným důvodem pro vyloučení všech soudců tohoto soudu a pro nutnou delegaci věci jinam.

Obžalovaným blahopřejeme! Zvláštní poděkování patří znalci a komikovi Ivo Svobodovi: u soudů v případech pravicového extremismu zatím ve 100 % případů platí, že kdekoli tento amatérský bavič vystoupí, tam se následně zprošťuje. Možná by bylo na místě, aby mu obžalovaní za jeho červnové vystoupení poslali nějaký drobný dárek: třeba něco malého, plyšového.

Aktualisováno.
Video (1. část, 2. část).
Zveřejňujeme poslední slovo, které si pro dnešní hlavní líčení připravil obžalovaný Patrik Vondrák. Upravena byla pouze orthografie, tak aby byla v souladu se zvyklostmi tohoto blogu.
Na pondělí a středu jsou nařízeny další dva termíny hlavního líčení v samolepkové kause. Soudkyně Dana Šindelářová avisovala, že by chtěla, aby byly závěrečné řeči předneseny již tento týden; to by ovšem znamenalo, že by musela zamítnout, po vzoru své slavnější ruské kolegyně z procesu s Pussy Riot, všechny důkazní návrhy obhajoby, mj. návrh na výslech řečníka, jehož měl obžalovaný Patrik Vondrák pozvat na jihlavskou demonstraci a který je pro obhajobu korunním svědkem.

Myslím, že tak je to jedině správné: dokážete si představit, že by důkazy ve prospěch obžalované navrhl třeba obhájce Milady Horákové? Kdyby se o to byl pokusil, nepochybuji, že by mu tehdejší komora pozastavila výkon advokacie nejméně na rok!

Další otázkou je, jak hodlá D. Šindelářová naložit s námitkou podjatosti, která byla vůči ní v souvislosti s dopisy nadřízeným vznesena. Obhajoba se hodlá domáhat toho, aby byly do spisu založeny odpovědi, které od oslovených obdržela, a aby byli příslušní adresáti rovněž vyslechnuti jako svědci k procesní otázce podjatosti předsedkyně senátu. Rychlý rozsudek by znamenal, že by se o námitce podjatosti, resp. o stížnosti proti rozhodnutí o ní, rozhodovalo až v rámci odvolání proti odsuzujícímu rozsudku, a to je pro soudkyni perspektiva více než lákavá: nebo si snad umíte představit, že by Městský soud v Praze zrušil rozsudek kvůli takové banalitě, jako že jeho místopředseda instruoval soud I. stupně, jak má rozhodnout?

Aktualisováno.
Hlavní líčení proběhlo podle předpokladů. Zamítnuty bez odůvodnění byly všechny důkazní návrhy obhajoby a o námitce podjatosti rozhodnuto nebylo. Protože tím bylo dokazování skončeno, proběhly závěrečné řeči. Státní zástupkyně navrhla překvapivě pouze podmíněné tresty, obhájci navrhovali vesměs zproštění svých klientů. Ve středu bude přednesen závěrečný návrh posledního z nich, obhájce Michaely Rodové, a po něm a po posledním slově obžalovaných soud vynese rozsudek. Tím soudní fraška volně přejde do fase odvolacího řízení.

Aktualisováno.
Video (1. část, 2. část).
Dnes tu máme pro příznivce závadového diskursu něco skutečně pikantního: dokumenty o tom, jak soudkyně nálepkových zločinců Dana Šindelářová konsultovala své rozhodnutí o podjatosti znalce Ivo Svobody s nadřízenými soudy.

Nejprve Šindelářová poslala svůj dotaz Nejvyššímu soudu, konkrétně soudkyni Miladě Šámalové. Ta však neodpověděla, a proto se Šindelářová obrátila na místopředsedu Městského soudu v Praze Bohuslava Horkého. Jaká byla jeho odpověď, není ze spisu patrno, avšak ihned po konsultaci změnila soudkyně svůj názor o 180° a rozhodla, že Svoboda vyloučen není.

Pozoruhodné je, že v obou dotazech uváděla po pravdě, co I. Svoboda vypověděl a jaké to má procesní důsledky. Že je to bez významu, uvedla až ve svém opatření. Je opravdu komické moci porovnat, co si český soudce skutečně myslí a co napíše do svého rozhodnutí.

Obžalovaný Patrik Vondrák postup soudkyně Šindelářové, hraničící s fraškou a otevřeným výsměchem základním zásadám procesního práva, přirozeně napadá námitkou podjatosti. Jistě se dozvíme, že vše bylo v naprostém pořádku, žádná konsultace se nekonala, a D. Šindelářová diametrálně změnila svůj názor jen na základě vlastního geniálního vnuknutí.

A pak, že u soudu nebývá legrace!
A nový vývoj máme i v případě nálepkového extremismu: Městský soud v Praze zamítl stížnost Patrika Vondráka týkající se podjatosti soudkyně Dany Šindelářové. Tu však, aby se neřeklo, lehounce, ale opravdu jen lehounce, za její nehorázné výroky na adresu obžalovaného pokáral.

Příjemnou četbu!