Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Právnické výpočty

Jiří Žůrek, idiot

Jsou situace, kdy člověku prostě dojde trpělivost a vůči úřadu se vyjádří graficky.

Jiří Žůrek, idiot

Tur domácí, lidově též kráva, je učenlivé zvíře: když jej jednou zasáhne vysoké napětí z elektrického ohradníku, podruhé se k němu nepřibližuje, i kdyby za ním bylo pastviště mnohem šťavnatější. Učenliví jsou i (někteří) lidé, příkladmo inspektorka Božena Čajková z Úřadu pro ochranu osobních údajů, která po přestěhování právnických výpočtů z adresy https://legal.pecina.cz/ na https://pv.pecina.cz/ pochopila, že bude nutné rozšířit záběr a zakázat právnické výpočty v celém multiversu. Tak se i stalo.

Aktualisováno.
Podali jsme odpor.

Jiří Žůrek, idiot

Příliš jsme si sice od předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivany Janů neslibovali, její druhé rozhodnutí o rozkladu je přesto po argumentační stránce zklamáním: jinak to arci dopadnout nemohlo. Za 10 dnů se tak Právnické výpočty, bezplatně provozovaný systém, který nemá, co do komplexnosti a kvality funkcí v této zemi obdobu ani mezi komerčními, placenými službami, stanou nezákonnými.

Budeme se ovšem bránit, a v prvním kole zřejmě zaměříme na to, co přesně nám bylo zakázáno: tedy zveřejňovat předmětné osobní údaje na webových stránkách https://legal.pecina.cz – a ovšem nikde jinde.

Pokračování příště.

Aktualisováno.
Právnické výpočty jsou nyní na adrese https://pv.pecina.cz; až je ÚOOÚ zakáže i tam, přestěhují se patrně do teplých krajin.

Jiří Žůrek, idiot

Již dlouho nezdobila náš blog inteligentní tvář Jiřího Žůrka, pitomce, který usiluje o zákaz oblíbených Právnických výpočtů, proto napravujeme a informujeme o rozkladu, který jsme dnes, v poslední den lhůty, podali.

V případě, že neuspějeme, máme již v záloze plán, jak systém bez sebemenší újmy na funkčnosti a datech provozovat dál. Jde o důležitou službu veřejnosti, která bude fungovat, i kdyby se celý zbytečný úřad i se svou předsedkyní stavěl na hlavu (resp. na střechu).

Jiří Žůrek, idiot

Úřad pro ochranu osobních údajů i druhým rozhodnutím zakázal naše Právnické výpočty. Božena Čajková si s argumentací hlavu nelámala, ani my se proto nebudeme unavovat podrobným rozborem; ten si ponecháme, bude-li toho rozhodnutí vůbec schopno, do rozkladu.