Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Právnické výpočty

Jiří Žůrek, idiot

Předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů podle očekávání zamítla náš rozklad proti rozhodnutí o zákazu Právnických výpočtů, a ty tak definitivně zaniknou v pondělí 25. listopadu 2019. Prosím všechny uživatele, aby si zálohovali svá nastavení (sledovaná řízení, účastníky atd.), možná je ještě budou potřebovat.

Z rozhodnutí o rozkladu uvádíme klíčovou pasáž:

Veřejná kontrola soudní moci, jež může být nahlížena jako podmnožina veřejného zájmu, je v podmínkách českého právního řádu zajišťována prostřednictvím zásady veřejnosti jednání před soudem, včetně veřejného informování o všech nařízených jednáních s označením stran. Kontrola soudního řízení v konkrétní věci (ve věci identifikovaných účastníků) se tak ex ante projevuje účastí veřejnosti při jednání soudu a naplňuje se veřejným vyhlášením rozsudku. V tom lze spatřovat těžiště demokratické legitimity výkonu soudní moci. Je přitom nesporné, že dostatek informací ze soudních řízení k naplnění tohoto cíle poskytuje sám stát, resp. soudy a státní správa soudů, a to zcela dostatečnými a přiměřenými prostředky.

Tedy – v porovnání s možnostmi našeho systému – prakticky žádnými. Ale to musí plebsu stačit, nemá co šťourat do toho, jak české soudy fungují! Ochrana osobních údajů se opět ukázala jako vynikající záminka, jak omezit práva občanů vůči státu.

Jiří Žůrek, idiot

Jsou situace, kdy člověku prostě dojde trpělivost a vůči úřadu se vyjádří graficky.

Jiří Žůrek, idiot

Tur domácí, lidově též kráva, je učenlivé zvíře: když jej jednou zasáhne vysoké napětí z elektrického ohradníku, podruhé se k němu nepřibližuje, i kdyby za ním bylo pastviště mnohem šťavnatější. Učenliví jsou i (někteří) lidé, příkladmo inspektorka Božena Čajková z Úřadu pro ochranu osobních údajů, která po přestěhování právnických výpočtů z adresy https://legal.pecina.cz/ na https://pv.pecina.cz/ pochopila, že bude nutné rozšířit záběr a zakázat právnické výpočty v celém multiversu. Tak se i stalo.

Aktualisováno.
Podali jsme odpor.

Jiří Žůrek, idiot

Příliš jsme si sice od předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivany Janů neslibovali, její druhé rozhodnutí o rozkladu je přesto po argumentační stránce zklamáním: jinak to arci dopadnout nemohlo. Za 10 dnů se tak Právnické výpočty, bezplatně provozovaný systém, který nemá, co do komplexnosti a kvality funkcí v této zemi obdobu ani mezi komerčními, placenými službami, stanou nezákonnými.

Budeme se ovšem bránit, a v prvním kole zřejmě zaměříme na to, co přesně nám bylo zakázáno: tedy zveřejňovat předmětné osobní údaje na webových stránkách https://legal.pecina.cz – a ovšem nikde jinde.

Pokračování příště.

Aktualisováno.
Právnické výpočty jsou nyní na adrese https://pv.pecina.cz; až je ÚOOÚ zakáže i tam, přestěhují se patrně do teplých krajin.

Jiří Žůrek, idiot

Již dlouho nezdobila náš blog inteligentní tvář Jiřího Žůrka, pitomce, který usiluje o zákaz oblíbených Právnických výpočtů, proto napravujeme a informujeme o rozkladu, který jsme dnes, v poslední den lhůty, podali.

V případě, že neuspějeme, máme již v záloze plán, jak systém bez sebemenší újmy na funkčnosti a datech provozovat dál. Jde o důležitou službu veřejnosti, která bude fungovat, i kdyby se celý zbytečný úřad i se svou předsedkyní stavěl na hlavu (resp. na střechu).