Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Právnické výpočty

Jiří Žůrek, idiot odpovědný za
zničení Právnických výpočtů

Předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů sice zrušila prosincové rozhodnutí své podřízené, bývalé neschopné ospodějnice (dík za licenci k užití tohoto přiléhavého termínu pro ony milé, nefrustrované dámy náleží Zuzaně Candigliotě) z Kroměříže Boženy Čajkové, avšak konec Právnických výpočtů v jejich současné podobě se i tak přiblížil – dáváme mu tak tři až šest měsíců, v závislosti na tom, zda se rozhodneme řízení obstruovat (naším zvykem arci je to nedělat). Oceňujeme ovšem, že právně je argumentace rozkladového orgánu na vyšší úrovni než neartikulovaný blábol B. Čajkové. Byť nesouhlasíme, s tímto lze již polemisovat.

Je na čase připravit a provést záchrannou akci. O užitečnosti systému asi není nutné nikoho z čtenářů tohoto blogu zvlášť přesvědčovat: sami jsme překvapeni, jak obrovskou oblibu systém má a jak nesmírně je užitečný příkladmo při novinářské práci nebo v advokacii (mezi 1035 registrovaných uživatelů, které systém k dnešnímu dni má, jsou i desítky novinářů a možná stovky advokátů, včetně těch z největších a nejznámějších kanceláří). Rovněž je nečekané, jaký je počet dotazů např. v aplikaci PSJ, která archivuje všechna soudní jednání od poloviny r. 2016: vloni v říjnu to bylo cca 200 tisíc dotazů měsíčně a počet přístupů neustále stoupá. Systém nabízí víc než řada placených aplikací.

Samozřejmě, že Úřadu nenapíšeme, jak přesně záchrana Právnických výpočtů proběhne nebo kde všude máme uloženy zálohy database, pouze předesíláme, že v souladu s požadavkem ochrany osobních údajů nebude možné zachovat stávající tabulku uživatelských účtů, včetně souvisejících informací o sledovaných řízeních a osobách. Naštěstí je zde možnost vytvořit si zálohu sledovaných položek jako soubor CSV a ten do nové aplikace po založení uživatelského účtu importovat.

Osobně jsem z přístupu Úřadu pro ochranu osobních údajů zklamán: nic pro tuto zemi nevykonal, jen polyká rozpočtové prostředky a místo práce, které by mohl mít, zejména v důsledku rozšiřování sociálních sítí a jejich stále rostoucí datové nenasytnosti, dost a dost, ničí užitečnou práci lidí. Jeho vinou budu, místo abych pracoval na něčem potřebném, ztrácet čas záchranou svého systému.

Jiří Žůrek, idiot

Tři měsíce Bobříka mlčení o snaze Úřadu pro ochranu osobních údajů zakázat Právnické výpočty uplynuly jako voda, a my proto můžeme publikovat prosincové rozhodnutí Úřadu a náš rozklad.

Osoba, která rozhodnutí vydala, jistá Božena Čajková, se proslavila již za svého působení na OSPODu v Kroměříži, odkud musela s ostudou odejít, a tak nás úroveň její argumentace víceméně nepřekvapila. Každým dnem očekáváme rozhodnutí předsedkyně Úřadu Ivany Janů. Jako ústavní soudkyni jsme ji respektovali, uvidíme, jak se k otázce veřejného zájmu na publicitě informací o justici postaví ve své nové roli.

V článku Upozornění jsme vysvětlili, co je důvodem dočasných potíží s modulem UDS našeho systému legal.pecina.cz. Ukázalo se, že ministerští informatici přeindexovali tabulku dokumentů, což je typická chyba ze žebříčku Top 10 věcí, které rozhodně nikdy nedělat při správě database: nejčastěji k tomu dojde tak, že tabulku obnovíme/migrujeme ze zálohy v souboru SQL, při jehož vytváření jsme zapomněli na přepínač uchovávající primární indexy.

Výsledkem je znefunkčnění celé řady odkazů na úředních deskách, a protože se ministerstvo nejeví být tímto stavem znepokojeno (předpokládejme aspoň, že příslušný nadaný jedinec byl pokárán před nastoupenou jednotkou programátorů), přistoupili jsme k úpravě Právnických výpočtů tak, aby jim tento druh chyby nevadil. Celý proces nápravy potrvá ještě cca 7–10 dnů, do té doby se bude stávat, že některé dokumenty se zobrazí bez souborů a jiné budou ve výpisu chybět (je to ovšem problém postihující jen cca 1 % všech dokumentů, takže prakticky se při vyhledávání nemusí vůbec projevit).

Mění se rovněž formát, ve kterém posíláme e-mailovou notifikaci o účastnících zachycených na úředních deskách: dosud jsme posílali v e-mailu link na infoDesku, avšak protože ta nyní nebývá funkční, máme nově v e-mailu odkaz do Právnických výpočtů; link na infoDesku, pokud byste ho k něčemu potřebovali, najdete v pravém sloupci pod [D].

Nyní se jen modlíme, aby databasové odborníky nenapadlo přeindexovat i tabulku souborů: v takovém případě byste nás patrně nalezli v Černé kronice, mezi náhlými úmrtími v důsledku mozkové příhody.

Omlouváme se všem uživatelům systému legal.pecina.cz za, jak doufáme, dočasné problémy s modulem UDS (archiv úředních desek soudů a státních zastupitelství).

Informatici ministerstva spravedlnosti provádějí od začátku října upgrade svého systému, a momentální stav je takový, že jim v řadě případů jeden a ten samý identifikátor dokumentu odkazuje na několik položek: jde patrně o mimořádně vyspělý databasový systém, protože se zdá, že mu to vůbec nevadí.

Nám arci ano, a v této chvíli horečně pracujeme na řešení, kterým bychom závadu eliminovali a uvedli náš systém do souladu s jejich.

Děkujeme za pochopení!

Především bych chtěl poděkovat všem, kteří se obracejí na Jiřího Žůrka z Úřadu pro ochranu osobních údajů a píší mu, jak užitečné jsou pro ně moje Právnické výpočty a že nesouhlasí s jejich, Žůrkovým úřadem nařízenou, likvidací. Jen podle počtu e-mailů, které jsem obdržel v kopii, jsou to už desítky osob.

A zároveň se tímto veřejně zavazuji, že si uložím Bobříka mlčení a během příštích tří měsíců o tomto mstivém imbecilovi, stejně jako o svém systému, nenapíšu ani řádek, abych tím své čtenáře neobtěžoval nad míru nezbytně nutnou. Je mnoho jiných themat k blogování a já ostatně dělám, aspoň doufám, i řadu jiných, zajímavých věcí.

Než Bobřík nabude účinnosti, přece jen přičiním několik poznámek, jimiž bych chtěl vyvrátit lži, které zmíněný šíří v odpovědích žadatelům.

Právnické výpočty vznikly, víceméně náhodou, v r. 2011, kdy se mi nechtělo používat pro výpočet nákladů řízení pracnou methodu využívající spreadsheet. Uměl jsem díky jedné starší aplikaci pythonovský webový framework Django, a tak jsem napsal KNR, webovou aplikaci umožňující takovou kalkulaci vytvořit a exportovat jako PDF.

Poté jsem doplnil další moduly, např. LHT pro výpočet konce lhůty nebo CNB pro práci se sazbami a kursy České národní banky.

Revoluční zlom přišel v r. 2016. V té době jsem si povšiml, že existuje několik webových aplikací, které přebírají data z uživatelsky extremně málo přátelského portálu ministerstva spravedlnosti infoSoud a upravují informace o nařízených soudních rocích do použitelnější podoby; jedním takovým je dodnes fungující Přehled soudních jednání. Nelíbilo se mi, jak málo možností tyto weby nabízejí, a tak jsem si napsal jako modul Právnických výpočtů vlastní aplikaci, nazvanou PSJ.

Tento modul umí mnohonásobně víc než kterýkoli konkurenční web: dá se vyhledávat zpětně, od data, kdy jsem spustil archivaci jednání, tzn. od července 2016, a to podle nejrůznějších kriterií: jména účastníka nebo jeho části, časového intervalu, soudu, soudce, jednací síně, spisové značky… Rovněž jsem podobně komplexním způsobem zpřístupnil data z úřední desky Nejvyššího správního soudu, a poté i ze všech úředních desek soudů a státních zastupitelství (modul UDN, resp. UDS) a z insolvenčního rejstříku; můj vyhledávač umí, nad rámec toho, co je dostupné v ISIRu, hledat i podle jména věřitele nebo insolvenčního správce a ukládá informace i o vyškrtnutých řízeních (modul PIR).

Tyto prohledávací moduly mají doplněk umožňující průběžné sledování, obsažený v modulech SZR, SUR, SIR a DIR. Jimi lze sledovat buď konkrétní řízení, soudní nebo insolvenční, anebo kontrolovat, zda se v nově publikovaném jednání nebo dokumentu na úřední desce nevyskytuje sledovaná osoba, případně vyhledávací řetězec. Kdokoli si může v Právnických výpočtech bezplatně vytvořit uživatelský účet a sledovat např. svoje jméno, aby zjistil, zda mu někde nezapomněli oznámit soudní jednání, případně mu nedoručili písemnost vyvěšením na úřední desce; nevěřili byste, jak často se to stává! Můj systém pošle uživateli, dotčenému takovou událostí, na jím udanou adresu notifikační e-mail, takže v principu nelze zmeškat žádnou důležitou změnu.

Systém, ve své současné podobě, tak obsahuje vše, co by měl obsahovat portál ministerstva spravedlnosti, kdyby byl vytvořen pro pohodlí uživatelů. Protože soudnictví je vykonáváno veřejně, je přístup ke všem údajům, které můj systém obsahuje, plně v souladu se zákonem: nejsou v něm využívány žádné jiné vstupy než ty, které zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti (případně soudy), a ty jsou korektně archivovány a agregovány.

Kdybych vyhověl požadavkům Úřadu, Právnické výpočty by osleply: neměly by žádné údaje o minulých soudních jednáních ani o listinách na úředních deskách, takže by z nich zbylo ubohé, prakticky nepoužitelné torso s minimem funkčnosti. Konec lhůty byste si jimi asi spočítat mohli; to by ale bylo asi tak vše. Tvrdí-li vám nyní J. Žůrek něco jiného, lže.

Proto Právnické výpočty, kvalitní a užitečná veřejná služba, zůstanou v provozu, a ani pluk pitomců Žůrkova typu mě nedonutí je zrušit. Nemohu to udělat a také to neudělám: už kvůli uživatelům, jejichž podpora mě k tomu zavazuje.