Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Právnické výpočty

Oxana Antošová
Zdroj: tvorenisoxi.cz

Barbra Streisand je talentovaná americká herečka, která arci vstoupila do historie poněkud jinak, než si asi představovala: jejím jménem se nazývá sociologický jev, spočívající v tom, že snaha dosáhnout utajení určité skutečnosti vede pravidelně k opačnému výsledku: ke zvýšenému veřejnému zájmu o danou věc. Podrobněji si o tom můžete přečíst na Wikipedii.

Slušně našlápnuto k tomu, stát se českou Barbrou Streisand, má úřednice přestupkového oddělení pražského magistrátu Oxana Antošová. Snaha dosáhnout toho, aby informace o jejím trestním odsouzení zmizely z Internetu, má právě opačný výsledek: nyní je tato skutečnost známa tak širokému okruhu lidí, že by toho, domníváme se, nedosáhla ani půlstránkovým inserátem v Mladé frontě. Blahopřejeme, paní Oxano, dobrý nápad, tak zase něco chytrého vymyslete!

Pro úplnost, naše dnešní korespondence s Úřadem pro ochranu osobních údajů: výzva k vymazání, naše odpověď.

O Úřadu pro ochranu osobních údajů nepíšeme na tomto blogu vesměs v dobrém: nic užitečného pro tuto zemi nevykonal, a i když odhlédneme od excesů typu pokuta za zveřejnění podoby zloděje elektrokola nebo šikana Stanislava Pence za zpřístupnění seznamu agentů StB, je výsledkem jeho již téměř dvacetiletého působení jedna velká, mimořádně kulatá nula.

Není proto překvapením, že se Jiří Žůrek, tímto úřadem – a žel, v posledku námi, daňovými poplatníky – živený blb, rozhodl zaútočit na náš systém právnických výpočtů legal.pecina.cz. K čemuž mu touto cestou sdělujeme:

Milý pitomče, právnické výpočty jsou, na rozdíl od tebe a tvé práce, pro tuto společnost užitečné. Využívá je 500 registrovaných a desetitisíce neregistrovaných uživatelů a mají denně tolik přístupů, kolik by nemělo nic z toho, co by parasitické existence tvého typu kdy dokázaly vytvořit. Jsou přitom, rovněž na rozdíl od tebe, zcela bezplatné, sponsoruji je já svou prací a společnost SynopsIS Technologies a. s. zdarma poskytnutým serverem. Právnické výpočty jsou užitečnou službou veřejnosti.

Proto zůstanou v provozu a v žádném případě nebudu jakkoli restringovat jejich funkci. Když nebude zbytí, přestěhuje se jejich front-end mimo tvou jurisdikci, ale na to, že bych z nich smazal jakákoli data, byť jen jediný bit z nich, laskavě zapomeň, o tom se s tebou a tvým zbytečným úřadem vůbec nebudu bavit. To je vše, co jsem ti chtěl sdělit, a nyní si laskavě trhni razítkem.

Za dojemnou péči o ochranu osobních údajů nemůže Jiřího Žůrka přirozeně minout odměna ve formě ceny Osel měsíce srpna, jíž tento blog již téměř deset let oceňuje mimořádné výkony na poli českého práva, spojená s právem nosit oslí uši ve tvaru paragrafů. Blahopřejeme!

Aktualisováno.
Laureát reaguje:

Vážený pane Pecino,

reaguji na Váš článek, ve kterém mě napadáte a bezdůvodně vulgárně veřejně urážíte a využíváte k tomu Vaše internetové stránky (https://paragraphos.pecina.cz/all/pravnicke-vypocty/uoou-chce-zakazat-legal-pecina-cz-aneb-oslem-mesice-jiri-zurek)

Pokusím se Vám vysvětlit, co bylo předmětem dopisu, Vám zaslaného, jelikož jste očividně interpretoval jeho obsah jinak, než bylo zamýšleno, možná i z důvodu nedostatečných, v něm uvedených informací, které se nyní pokusím vysvětlit takto dodatečně.

Jiří Žůrek, ani Úřad pro ochranu osobních údajů nechce zakazovat Vámi provozované stránky či systém legal.pecina.cz (právnické výpočty atd.). To je pouze Vaše nesprávná dezinterpretace dopisu, který Vám byl zaslán. Jak vyplývá již z označení obsahu dopisu (Upozornění ohledně zveřejňování již neaktuálních, dříve zveřejněných rozsudků), jde v dané věci o to, že na stránkách zveřejňujete soudní rozhodnutí, v neanonymizované podobě, ačkoli z původního zdroje byl originální dokument stažen. Jednoduše řečeno, zveřejňujete osobní údaje, které již nemají být veřejné.

Abych byl konkrétní. Na Vašich internetových stránkách je např. tento rozsudek https://legal.pecina.cz/repo/udn/0161_5As__1600020S_20170516134435.pdf, kde je plně identifikován žalobce. Originálním zdrojem tohoto rozhodnutí je, dle Vašeho tvrzení (viz screen), tento odkaz http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2016/0161_5As__1600020S_20170516134435.pdf. Odkaz na Nejvyšší správní soud je však již neaktivní, tj. dokument v podobě, jaké jej zveřejňujete Vy, není příslušnou institucí zveřejňován. Postrádám tak právní důvod zveřejňování takového dokumentu z Vaší strany, zejména po účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Proto Vám byl zaslán dopis s informací, abyste dal případné takové nesrovnalosti do pořádku.

Je možné, že z důvodu absence shora uvedeného bližšího vysvětlení, jste dopis Úřadu pro ochranu osobních údajů špatně pochopil. Věřím, že jsem tímto emailem uvedl vše na pravou míru a zároveň přehodnotíte informace, minimálně vulgarity v článku vůči mé osobě, které jste zveřejnil.

Vážený pane Pecino, nemám nic proti důvodné kritice úředníků, vztahující se k jejich činnosti (např. formou přiléhavé právní argumentace, přiměřené kritice atd.). Označovat však někoho veřejně za pitomce, blba, osla měsíce a tím jej urážet, navíc na platformě, kde se nemůže dotyčný přiměřeně bránit ani poskytnout relevantní informace a vysvětlení, mi nepřijde vhodné na člověka formátu, za kterého byste se určitě rád považoval.

S pozdravem

Jiří Žůrek

JUDr. Jiří Žůrek
ředitel odboru konzultačních agend
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel: + 420 234 665 236
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.uoou.cz

Aktualisováno.
My odpovídáme.

Obrací se na nás, opakovaně a s rostoucí vehemencí, jistý Tomáš B. s požadavkem, abychom odstranili jeho osobní údaje z našeho systému právnických výpočtů. Nevyhověli jsme a nevyhovíme, opírajíce se o stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů (pocházející arci ještě z doby před účinností GDPR), ale je zde skutečně aktuální risiko, že budeme muset server i s daty odstěhovat mimo jurisdikci českých úřadů a tam jej provozovat na anonymně vlastněné domeně.

Tak to v této zemi dopadá se vším: nařízení, které je zaměřeno proti zneužívání osobních údajů státem a velkými korporacemi proti občanovi, se v českém provedení mění na prostředek, jak dále omezit práva občana vůči veřejné moci a jejím orgánům.

V dávných dobách, kdy bylo obyvatelstvo požehnaně negramotné, existoval institut člověka s bubnem nebo trubkou, který, kdykoli veřejná moc (dobově zvaná vrchnost) pocítila potřebu cokoli právně relevantního poddanému lidu intimovat, vyšel na prominentní místo v obci, tam svým nástrojem vzbudil pozornost davu a přečetl, co mělo být sděleno. Pro ty, kteří sdělení nemohli být přítomni, se písemná podoba zvěsti vyvěsila na vhodné místo, a tak vznikla úřední deska, právní zařízení, jež v prakticky nezměněné formě existuje dodnes.

Existuje, a funguje čím dál hůř. Jednak je nemyslitelné, aby si každý přečetl, co je tam umístěno, už jen kvůli mnohosti těchto desek, jednak se vrchnost prakticky přestala starat o to, aby se zpráva dostala k adresátům, a v mnoha případech, např. u vyhlašovaných dražeb, je to přímo nežádoucí: mezi kamarády se draží laciněji a hladčeji. Z úřední desky, zařízení kdysi užitečného, se stalo alibi.

To se mohlo změnit v době elektronické, jenže elektronické úřední desky jsou stejně nepřehledné jako ty dřevěné a nikdo je nečte a ani číst nemůže.

Sledování úředních desek soudů a státních zastupitelství jsme zařadili do našeho systému legal.pecina.cz: oficiální aplikace ministerstva spravedlnosti infoDeska je k ničemu, protože se v ní nedá vyhledávat ani podle jména osoby, ani podle jiných kriterií. My všechny dokumenty ukládáme na server a zároveň předvádíme do textové podoby, v cca 3 % případů, kdy jsou vystavovány skeny, pomocí OCR, takže se dá vyhledávat fulltextově a bez potíží.

Problémem je, že zatím zřejmě nebudeme schopni uložit celou historii, kterou infoDeska nabízí, neboť server, na němž náš systém běží, nám poskytuje sponsorsky společnost NETHOST, a jeho kapacita je pro daný účel nedostatečná. Protože je legal.pecina.cz bez reklam, nemáme ani žádné příjmy, ze kterých bychom případný nákup nebo pronájem hardwaru/prostředků v cloudu hradili.

Kdo mne zná, ví, jaký mám odpor ke každé změně; mým velkým, doposud žel nerealisovaným, projektem je založení Strany českých zpátečníků, s mottem Kupředu ni krok!, jež by v Parlamentu důstojně representovala konservativně-retrográdní směr politického myšlení, momentálně tam zastoupený toliko KSČM, a dala tak nový impuls tradičnímu českému regresivismu a zpátečnické politice. Prozatím se nepodařilo, leč naděje trvá.

Přes zmíněný odpor jsem se rozhodl přepracovat svou webovou aplikaci právnických výpočtů, budovanou již sedmým rokem, https://legal.pecina.cz/, přičemž jsem přistoupil k přepracování její grafické podoby, čehož nejviditelnějším znakem je, že jsem ikonu vzhůru namířeného trojúhelníku, po jejíž aktivaci se zobrazí hlavní stránka aplikace, změnil na méně matoucím dojmem působící čtverec. Novou grafickou podobu můžete vyzkoušet sami.