Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Právnické výpočty

Jiří Žůrek, idiot

Příliš jsme si sice od předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivany Janů neslibovali, její druhé rozhodnutí o rozkladu je přesto po argumentační stránce zklamáním: jinak to arci dopadnout nemohlo. Za 10 dnů se tak Právnické výpočty, bezplatně provozovaný systém, který nemá, co do komplexnosti a kvality funkcí v této zemi obdobu ani mezi komerčními, placenými službami, stanou nezákonnými.

Budeme se ovšem bránit, a v prvním kole zřejmě zaměříme na to, co přesně nám bylo zakázáno: tedy zveřejňovat předmětné osobní údaje na webových stránkách https://legal.pecina.cz – a ovšem nikde jinde.

Pokračování příště.

Aktualisováno.
Právnické výpočty jsou nyní na adrese https://pv.pecina.cz; až je ÚOOÚ zakáže i tam, přestěhují se patrně do teplých krajin.

Jiří Žůrek, idiot

Již dlouho nezdobila náš blog inteligentní tvář Jiřího Žůrka, pitomce, který usiluje o zákaz oblíbených Právnických výpočtů, proto napravujeme a informujeme o rozkladu, který jsme dnes, v poslední den lhůty, podali.

V případě, že neuspějeme, máme již v záloze plán, jak systém bez sebemenší újmy na funkčnosti a datech provozovat dál. Jde o důležitou službu veřejnosti, která bude fungovat, i kdyby se celý zbytečný úřad i se svou předsedkyní stavěl na hlavu (resp. na střechu).

Jiří Žůrek, idiot

Úřad pro ochranu osobních údajů i druhým rozhodnutím zakázal naše Právnické výpočty. Božena Čajková si s argumentací hlavu nelámala, ani my se proto nebudeme unavovat podrobným rozborem; ten si ponecháme, bude-li toho rozhodnutí vůbec schopno, do rozkladu.

Jiří Žůrek, idiot odpovědný za
zničení Právnických výpočtů

Předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů sice zrušila prosincové rozhodnutí své podřízené, bývalé neschopné ospodějnice (dík za licenci k užití tohoto přiléhavého termínu pro ony milé, nefrustrované dámy náleží Zuzaně Candigliotě) z Kroměříže Boženy Čajkové, avšak konec Právnických výpočtů v jejich současné podobě se i tak přiblížil – dáváme mu tak tři až šest měsíců, v závislosti na tom, zda se rozhodneme řízení obstruovat (naším zvykem arci je to nedělat). Oceňujeme ovšem, že právně je argumentace rozkladového orgánu na vyšší úrovni než neartikulovaný blábol B. Čajkové. Byť nesouhlasíme, s tímto lze již polemisovat.

Je na čase připravit a provést záchrannou akci. O užitečnosti systému asi není nutné nikoho z čtenářů tohoto blogu zvlášť přesvědčovat: sami jsme překvapeni, jak obrovskou oblibu systém má a jak nesmírně je užitečný příkladmo při novinářské práci nebo v advokacii (mezi 1035 registrovaných uživatelů, které systém k dnešnímu dni má, jsou i desítky novinářů a možná stovky advokátů, včetně těch z největších a nejznámějších kanceláří). Rovněž je nečekané, jaký je počet dotazů např. v aplikaci PSJ, která archivuje všechna soudní jednání od poloviny r. 2016: vloni v říjnu to bylo cca 200 tisíc dotazů měsíčně a počet přístupů neustále stoupá. Systém nabízí víc než řada placených aplikací.

Samozřejmě, že Úřadu nenapíšeme, jak přesně záchrana Právnických výpočtů proběhne nebo kde všude máme uloženy zálohy database, pouze předesíláme, že v souladu s požadavkem ochrany osobních údajů nebude možné zachovat stávající tabulku uživatelských účtů, včetně souvisejících informací o sledovaných řízeních a osobách. Naštěstí je zde možnost vytvořit si zálohu sledovaných položek jako soubor CSV a ten do nové aplikace po založení uživatelského účtu importovat.

Osobně jsem z přístupu Úřadu pro ochranu osobních údajů zklamán: nic pro tuto zemi nevykonal, jen polyká rozpočtové prostředky a místo práce, které by mohl mít, zejména v důsledku rozšiřování sociálních sítí a jejich stále rostoucí datové nenasytnosti, dost a dost, ničí užitečnou práci lidí. Jeho vinou budu, místo abych pracoval na něčem potřebném, ztrácet čas záchranou svého systému.

Jiří Žůrek, idiot

Tři měsíce Bobříka mlčení o snaze Úřadu pro ochranu osobních údajů zakázat Právnické výpočty uplynuly jako voda, a my proto můžeme publikovat prosincové rozhodnutí Úřadu a náš rozklad.

Osoba, která rozhodnutí vydala, jistá Božena Čajková, se proslavila již za svého působení na OSPODu v Kroměříži, odkud musela s ostudou odejít, a tak nás úroveň její argumentace víceméně nepřekvapila. Každým dnem očekáváme rozhodnutí předsedkyně Úřadu Ivany Janů. Jako ústavní soudkyni jsme ji respektovali, uvidíme, jak se k otázce veřejného zájmu na publicitě informací o justici postaví ve své nové roli.