Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Jakub Svoboda

Na Praze 1 se s tím nepárají: to, v čem státní zástupkyně Zdeňka Galková spatřovala trestný čin, vyřídili bezmála na podatelně. Škoda; těšil jsem se na zajímavý právní spor.
Ani růžový podklad podání nepomohl státní zástupkyni OSZ pro Prahu 1 Zdeňce Galkové, aby její stížnost týkající se spálené vlajky Evropské unie nebyla městským soudem zamítnuta, a to formulacemi zcela nekompromisními. Soudce zpravodaj Richard Petrásek, inter alia, napsal:
Pakliže státní zástupce poukazuje, že by státy patřící do Evropské unie mohly oprávněně vnímat spálení jejich symbolu jako hanobení nebo urážku, podle městského soudu předmětem ochrany u přečinu dle § 358 odst. 1 tr. zákoníku je klidné občanské soužití proti závažnějším útokům narušujícím veřejný klid a pořádek, nikoli vlajka Evropské unie, ani státy sdružené v Evropské unii. Městský soud nesouhlasí s názorem státního zástupce, že obviněný spálením vlajky Evropské unie de facto projevil neúctu vůči občanům zemí, sdruženým v Evropské  unii, neboť, pomineme-li fakt, že obviněný sám je občan státu Evropské unie, svým jednáním projevil neúctu k Evropské unii jako k instituci.
Cosi mi říká, že toto rozhodnutí si Z. Galková do rámečku nad lůžko neumístí.

Náklady obhajoby, které, jak je zvykem, zaplatí vděčný daňový poplatník, budou s ohledem na rychlý spád řízení poměrně nízké, cca jen 40–50 tisíc korun.
Ne, nevzdává. Podala proto proti usnesení ve věci spálené vlajky Evropské unie stížnost, na elegantním růžovém podkladu (možná aby podatelně u městského soudu naznačila, že si přeje některý z komunistických senátů – u jiných stěží může uspět).

Palič Jakub Svoboda reaguje replikou, arci na podkladu konservativně bílém.
Dorazilo usnesení ve věci spálení vlajky Evropské unie: stručné, neambiciosní, nicméně funkční. Uvidíme, co na to, v případě, že státní zástupkyně Zdenka Galková podá stížnost, Městský soud v Praze, a zda se bude pouštět do větších akcí přestupkový orgán. Měl-li by takový úmysl, dostane se věc k soudu s argumentem prekluse. Vtip je totiž v tom, že podle současného znění přestupkového zákona se preklusivní lhůta staví po dobu trestního řízení (§ 20 odst. 2), avšak příslušná novela trpí vadou legislativní procedury: do Senátu bylo předloženo jiné znění zákona, než které schválila poslanecká sněmovna.

Obvodní soud pro Prahu 1 dnes rozhodl o postoupení věci Jakuba Svobody, který na shromáždění DSSS demonstrativně spálil vlajku Evropské unie, přestupkovému orgánu. Vynikající úspěch, minimálně co do umělecké hodnoty, mělo vystoupení dvou svědků z řad příznivců Antify: jeden událost neviděl vůbec, druhý si na ni nevzpomíná.

Uvidíme, zda státní zástupce podá stížnost, pokud ne, přijde daňového poplatníka tato kratochvíle na nákladech obhajoby cca jen na 30–40 tisíc korun.