Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Proti rozhodnutí o odstranění jmen účastníků z infoJednání podáváme ústavní stížnost s návrhem na nařízení předběžného opatření.

Tisková zpráva.

Komentáře   

+3 # Filip Šudák 2020-04-04 23:28
Na jedné straně si říkám, kde se ti ujové a pařeznice (ANO) najednou v politice vzali. Vždyť oni jsou mimo mísu a škodí jenom tím, že vůbec jsou. Na druhé straně, vždyť zastupují vůli velké části národa, se soudruhem presidentem V čele! Děsivé.

Ano, první, kdo by měl "řvát", jsou účastníci jednání. V jejich zájmu je, aby veřejnost měla možnost jednání kontrolovat, to je svatá pravda. Myslím, že má stížnost velkou naději na úspěch. Právo na informace je tzv. primární právo, na to nezapomínejme.
+2 # b.o.y 2020-04-05 00:38
Myslím, že bez šance. Bohužel.
+1 # Tomáš Pecina 2020-04-05 09:45
Jako vždy u tohoto soudu velmi záleží na soudci zpravodaji.
+7 # František 2020-04-05 01:45
K té "absenci" právní úpravy bych ale odkázal na čl. 17 odst. 1 a 5 Listiny, kdy právo na informace není jen svobodou, jíž nemá stát bránit, ale stát má i pozitivní povinnost informace poskytovat a usnadňovat nakládání s nimi, zejména jde-li o činnost veřejné moci.
Zároveň pokud MSp omezuje právo na informace, mělo by k tomu mít nějakou zákonnou oporu (na základě zákona, v jeho mezích...+ omezení jen na základě titulů zakotvených v Listině/EÚLP), a tu zde jaksi postrádám.
(Podle mě jde o výsledek nějakého zákulisního jednání mezi Janů a Benešovou, když si ÚOOÚ neuměl poradit s těmi právnickými výpočty; to pozadí by bylo zajímavé zjistit. Byť v nějaké uměřenější verzi by to mohl a měl provozovat sám stát. Ovšem podobný způsob reakce, kdy pak raději zakážeme všechno všem, protože si ouřad neumí poradit s jedním "potížistou", který nastaví zrcadlo neschopnosti několika ješitných byrokratů, to je jak ze Švejka. Nebo z Kafky. Až zas objeví nějakého advokáta, který si skrytě nahrával poradu podjatého senátu, nedivil bych se, kdyby advokátům pro jistotu zakázali vstup do soudních budov...)
0 # Jméno 2020-04-05 10:25
Doporučuji MSp oficiálně požádat o ten interní akt řízení. Nevíte, co se tam ve skutečnosti píše, ani jestli opravdu existuje.
0 # Tomáš Pecina 2020-04-05 10:40
Příliš mě nenapadá, co bych se z něj dozvěděl, i kdyby mi to poslali. Je na ministerstvu, aby toto rozhodnutí argumentačně zdůvodnilo; tedy pokud se tím bude Ústavní soud chtít zabývat.
+1 # Jméno 2020-04-05 11:32
Všechno může být jinak, než se píše na netu. Dozvěděl byste se, co přesně bylo rozhodnuto, kdo, kdy a jak to učinil. MSp takový důkaz nemůže později popřít, hodit vše na jiného úředníka, dokument „ztratit“, apod. Odmítnutí poskytnout dokument veřejnosti je podezřelé. MSp se může snažit písemnost protiprávně utajovat, atd.
+1 # Tomáš Pecina 2020-04-05 11:39
Zřejmě máte pravdu; požádám.
+2 # Filip Šudák 2020-04-05 12:05
Já si naopak myslím, že si za tím budou stát se vztyčenou hlavou a IAŘ poskytnou ústavnímu soudu promptně a dobrovolně, jsouce přesvědčeni, že jsou to nejlepší, co tuto zemi potkalo, samozřejmě, hned po krájeném chlebu.

Zda-li a kdo se mýlil uvidíme, jestli se Ústavní soud uráčí tuto causu připustit k projednání.
-2 # Jméno 2020-04-05 18:14
Daleko lepší opravný prostředek je v tomto případě oznámení protiprávního jednání dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb. Zde stačí, že člen vlády (ministryně) postupovala nehospodárně, když stejného cíle (anonymizace soudních rozhodnutí v registru) mohla dosáhnout anonymizací spisové značky. Což by práva účastníků ochránilo stejně, veřejnost soudních jednání by to neohrozilo, nikoho by to neobtěžovalo, nikomu by to asi nevadilo a nestálo by to ani korunu.
+3 # Tomáš Pecina 2020-04-05 19:45
Promiňte, ale to mi vůbec nedává smysl. Byl-li bych nezdvořilý, napsal bych, že je to blábol.
-2 # Jméno 2020-04-06 08:29
Nařízení vypadá jako nástroj k ochraně úředníka, který oznámí protiprávní jednání někoho z nadřízených. Ale oznamovatelem může být i anonym, takže kdokoli. Bližším zkoumáním zjistíte, že nikde výslovně neříká, že musí jít o úředníka nebo o zaměstnance. Takže kdokoli může oznámit podezření z protiprávního jednání určité osoby, např. ministra. Může jít o jakékoli protiprávní jednání, třeba jen o porušení etického kodexu. Řeší to prošetřovatel, ne soudce. Prošetřovatel je nezávislá osoba, která má povinnost oznámení prošetřit, popř. navrhnout opatření, a vypracovat o tom zprávu, která se zveřejňuje. Pokud ministryně rozhodnutí zdůvodnila jen tak, že: „Uvedené opatření výlučně souvisí s realizovaným projektem zveřejňování rozhodování soudů nižších stupňů,“ a prošetřoval dojde k závěru, že mohla stejného cíle dosáhnout způsobem, který více šetří práva a/nebo peníze občanů, do zprávy by měl napsat, že postupovala nesprávně.
+1 # Jméno 2020-04-18 11:07
MSp odpovědělo: „K Vaší žádosti o informace ve které požadujete zaslat kopii právního dokumentu, jímž bylo stanoveno, že v aplikaci InfoSoud nebude uváděno jméno a příjmení účastníků řízení, sdělujeme, že tomuto požadavku nelze vyhovět, neboť žádný takový dokument neexistuje. Vzhledem k tomu, že vznik a obsah portálu InfoSoud nebyl určen obecně závazným právním předpisem ani interním normativním aktem řízení, obdobně tak nebylo nutno normativně řešit uvedenou redukci, neboť se jedná o prevenční povinnost správce osobních údajů vyplývající z obecného nařízení GDPR.“
Anonymizace soudních rozhodnutí v registru však bylo možné dosáhnout místo toho anonymizací spisové značky. Nehledě na to, že registr všech rozhodnutí okresních a krajských soudů zde ani po 18ti letech slibů stále nemáme. Prošetřování oznámení dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb. může dospět k závěru, že MSp zneužilo stanovisko ÚOOÚ jako záminku k omezení veřejnosti soudních jednání.
0 # Jméno 2020-05-21 15:42
0 # Katerina Vagnerova 2020-05-27 19:32
Dobrý večer v zoufalstvi jsem nasla tuto stranku a potrebovala bych poradit.Je to prosim mozne?Dekuji moc,s pozdravem.K.Vagnerova
0 # Tomáš Pecina 2020-05-28 07:41
Jistě, kontakty najdete na mé osobní stránce www.pecina.cz/, případně, chcete-li poradit od komunity, napište svůj dotaz sem.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)