Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Samolepkový proces

Trestní stíhání recidivistky Michaely Dupové za závadové tetování bylo zastaveno.

Dva velké monstrprocesy s extremisty nás čekají v letošním roce. První z nich, soud s protistátní samolepkovou skupinou Vondrák-Dupová, má už termín hlavních líčení. Nově přidělená soudkyně Dana Šindelářová nařídila první hlavní líčení na 19. března od 9.00 hod., a druhé na 2. dubna, rovněž od 9.00 hod., obě do jednací síně Obvodního soudu pro Prahu 1 č. 126, 1. patro. Jak soudkyně avisovala, rozsudek však ještě vyhlášen nebude a hlavní líčení bude pokračovat dalšími jednacími dny: ovšem, trestná činnost pachatelů je rozsáhlá a nelze předpokládat, že by se ji podařilo rozkrýt rychleji než během 11 dnů, po které trvalo hlavní líčení s Miladou Horákovou!

O obžalobě jsme psali před dvěma lety: ze všech žalovaných skutků nejbizarnější je zřejmě projev, který Michaela Dupová chtěla pronést, ale nepronesla, na shromáždění v Jihlavě. Protože v případě těžkého zločinu, z něhož je sedmice obžalovaných viněna, je trestná i příprava, je klidně možné, že Dupová půjde do vězení i za svůj neuskutečněný projev.

Po Petru Kočím se proti znalci Ivo Svobodovi postavil i Robert Cholenský, advokát obhajující samolepkového zločince Patrika Vondráka a tři osoby stíhané v monstrprocesu Power, zaměřeném proti organisátorům koncertů závadové hudby.

Tisková zpráva.

Jak jsem již avisoval v aktualisacích, Michaela Dupová byla obviněna a hrozí jí vazební stíhání za tetování se symbolem Národního odporu, které má na krku.

Nyní máme k disposici příslušné usnesení, z něhož vyplývá, že deliktu, v němž policejní orgán spatřuje projev sympathií podle § 404 TrZ, se měla dopustit v rámci Svatováclavské manifestace dne 24. 9. 2011 v Kladně.

Ta toto vpravdě arkánní obvinění jí nyní hrozí až tři roky odnětí svobody, a především nové vzetí do vazby, z níž byla před třinácti měsíci propuštěna. Dovolíte-li, dále případ komentovat nebudu, neboť mi připadá obscenní něco podobného vůbec s vážnou tváří analysovat.

Aktualisováno.
Podle čerstvých zpráv byla nebezpečná extremistka právě propuštěna na svobodu. Podrobnosti připravujeme.

Státní zástupkyně Zdeňka Galková navrhla, aby soud vzal znovu do vazby dvaadvacetiletou Michaelu Dupovou, obžalovanou z těžkého zločinu lepení samolepek (na tomto blogu s ní nedávno vyšel rozhovor). Zároveň Galková chce, aby čtyřsettisícová kauce, kterou se Dupová v prosinci 2010 z vazby vykoupila, propadla státu.

Chápeme to: obžalovaný, kterého přivede eskorta, se soudu jeví vždy více vinným než ten, který je stíhán na svobodě. Co nechápeme, jsou důvody, o něž Galková svůj návrh opírá, totiž že Dupová se zúčastnila několika akcí pravicových extremistů, čímž je prokázáno, že na svobodě nevede řádný život.

Protože maximální doba vazebního stíhání, jež činí dva roky, již uplynula, bude zřejmě nutné obvinit ji znovu, ale to bude jistě jen formalita – stíhání tak extremně nebezpečných individuí, jako je Dupová, je přece prvořadou otázkou bezpečnosti státu!

Aktualisováno.
Podle čerstvých informací je důvodem stíhání tetování na krku, obsahující vlajku v ozubeném kole. M. Dupová byla převezena do cely předběžného zadržení, o vazbě rozhodne dnes nebo zítra kladenský soud.

Aktualisováno.
Pravděpodobný nástroj hrůzného zločinu.