Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Řád ozubeného kola

Ani v dramatických severočeských událostech by neměla zapadnout událost, ke které došlo v pátek v Krupce.

Policie tam zadržela tři osoby, které se účastnily procesí Řádu ozubeného kola, neboť tím, že měly masky, se měly dopustit přestupku proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. c) přestupkového zákona. Tohoto přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním. Jak pod tuto skutkovou podstatu subsumovat naprosto poklidnou účast na procesí v masce a proč policie účastníkům masky sebrala, aniž by jim vydala protokol o odnětí věci, bude, soudím, vyžadovat ze strany policejních orgánů nemalého výkladového úsilí.

Řád zvažuje podání správní žaloby proti faktickému zásahu.

Zveřejňujeme usnesení, jímž policie sdělila velmistrovi Řádu obvinění.

Mám dojem, že některé dokumenty nepotřebují komentář. Při četbě jsem si vzpomněl jednak na příhody páně Pickwickovy, jednak na cestu delegace Strany mírného pokroku v mezích zákona, vedené Jaroslavem Haškem, po Uhrách.

Aktualisováno.
Zpráva iDnes.

Aktualisováno.
Deník, pojednáno ještě o cosi pitoměji. Se vší vážností prohlašuji, že výroku Všechny cesty vedou do Chanova jsem se nedopustil!

Velmistr Řádu ozubeného kola, Jeho Velkoozubenost Marek Hirato byl v noci z pátku na sobotu zadržen třebíčskou policií. V tomto městě se v pátek konalo 9. procesí Řádu a jeho průběh patrně nebyl zcela poklidný, soudě z toho, že J. V. MH je podezírán z trestných činů násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci a výtržnictví.

O dalším vývoji budeme průběžně informovat.

Aktualisováno.
Jeho Velkozubenost byla v sobotu ve večerních hodinách propuštěna. Podrobnosti připravujeme.

Hned dvakrát se tento týden do hledáčku medií dostal Ŕád ozubeného kola. Nejprve se mu věnoval Jiří X. Doležal v Reflexu. V článku, který označit za neobjevný by bylo snad až příliš lichotivé, JXD dospěl k závěru, že Řád přitahuje své členy tím, že má na webu napsáno odpor, což je signální slovo, jemuž žádný neonacista neodolá. Ponechme jednoduchého publicistu jeho bludu, je pro něho možná lépe, když si to myslí.

Ještě více pozornosti vyvolává na dnešní večer plánované procesí Řádu v Krupce. Policie se prý na neonacisty bděle připravuje. Nejsem sice pravidelným účastníkem řádových procesí, ale podle mých informací mohou zůstat policisté v klidu, tyto akce se odehrávají zcela mírumilovně: v čele procesí kráčí velmistr s – červenými LED podsvícenou – monstrancí ve tvaru ozubeného kola. Velmistr je obklopen deseti ministranty s pochodněmi (je to symbolické, deset je Zubů), kteří se, je-li na trase dost místa, rozvinou do kruhového útvaru a pomalu kolem velmistra rotují. Za nimi pak jdou prostí příznivci Řádu.

Aktualisováno.
Mediální zpráva o procesí, včetně fotografie.

Originálně pojal zprávu server Romea. Formulace: Jsou to zřejmě členové Dělnické mládeže. Viděl jsem mezi nimi i psa, který by měl patřit Lucii Šlégrové, dodal náš spolupracovník. nejspíš vstoupí do dějin žurnalismu.

Aktualisováno.
V iDnes pojali reportáž velkoryse, včetně videa (rozhodně doporučuji už kvůli záběru na ozubeného řádového psa). A proč se procesí konalo právě 17. června? Prosté, Watsone: ve skutečnosti šlo o oslavu svátku Adolfa Hitlera.

Řád ozubeného kola se očividně stává fenomenem: dnes o něm odvysílala reportáž Televise Nova, pojímajíc ji způsobem, který budí vážné pochybnosti o mentální kondici a kognitivních schopnostech jejích redaktorů.

Protože, jak známo, media působí jako přirozený zesilovač lidské hlouposti, nelze vůbec predikovat, do jak obludné dimense důsledky této recese nakonec narostou a zda ve finále i s Jeho Velkoozubeností neskončíme před soudem s obviněním z trestného činu přípravy státního převratu, neboť je zřejmé, že zvolit si jako symbol náboženské společnosti ozubené kolo nemůže k ničemu jinému než k podkopání základů demokratického právního řádu směřovat!

Zde je to v plné kráse: