Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Robin S.

O tom, že historická diskursivní analysa je methoda mimořádně flexibilní, schopná dovodit z jakékoli premisy jakýkoli závěr, potažmo udělat zločince z kohokoli z nás, netřeba pochybovat. Některé výkony jejího licencovaného aplikátora a explikátora, jedinečného soudního znalce Ivo Svobody, přesto budí úžas.

Příkladmo v kause posledního stíhaného v souvislosti s loňskou prvomájovou demonstrací v Brně, Robina S. Ten ve svém projevu řekl: Heute stehen mehrere hundert Kameraden in der Stadt Heilbronn zum Tag der Arbeit auf der Straße. Pro kohokoliv znalého německého jazyka je význam této věty křišťálově jasný. Ne tak pro osobu nadanou diskursivně-analytickými schopnostmi.

Znalec Svoboda výrok zasadil do správné mřížky specifikace a vyšlo mu, že ve skutečnosti se mluví nikoli o tom, že kdosi v německém Heilbronnu ten samý den demonstruje (tj. stojí na ulici, auf der Straße steht), nýbrž že se jedná o nepřímou výzvu k pouličním násilnostem. Jak znalec doslova píše, tomu pak odpovídá úporná snaha organizátorů provést pochod částí města obývanou především romskou populací, popř. populací sociálně vyloučených osob.

Příjemnou četbu, přátelé!

Na tento zápas s brněnským MSZ, které bude nyní podávat obžalobu (kriminálního řečníka obhajuje Robert Cholenský), se nadobyčej těším a věřím, že jak znalce, tak státního zástupce si společně vychutnáme – už proto, že procesní chyby v přípravném řízení by vyplnily celý jeden sál v museu procesněprávních hrůz.

Aktualisováno.

Skvělou práci odvedl Jan Petrásek, dozorující státní zástupce roku, jemuž unikl třeba i tento skvostný protokol, ve kterém Robin S., českého jazyka naprosto neznalý, bez tlumočníka svým vlastnoručním podpisem stvrzuje, že všemu, co mu bylo řečeno, rozumí a vůbec ničeho po policejním orgánovi nežádá. Což je arci na kázeňské potrestání, ne-li rovnou na trestní stíhání obou policejních výtečníků.

Aktualisováno.

Podle posledních zpráv si prý SZ povšiml, že obviněnému nebylo doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání. Povzbudivý pokrok.