Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

O tom, že historická diskursivní analysa je methoda mimořádně flexibilní, schopná dovodit z jakékoli premisy jakýkoli závěr, potažmo udělat zločince z kohokoli z nás, netřeba pochybovat. Některé výkony jejího licencovaného aplikátora a explikátora, jedinečného soudního znalce Ivo Svobody, přesto budí úžas.

Příkladmo v kause posledního stíhaného v souvislosti s loňskou prvomájovou demonstrací v Brně, Robina S. Ten ve svém projevu řekl: Heute stehen mehrere hundert Kameraden in der Stadt Heilbronn zum Tag der Arbeit auf der Straße. Pro kohokoliv znalého německého jazyka je význam této věty křišťálově jasný. Ne tak pro osobu nadanou diskursivně-analytickými schopnostmi.

Znalec Svoboda výrok zasadil do správné mřížky specifikace a vyšlo mu, že ve skutečnosti se mluví nikoli o tom, že kdosi v německém Heilbronnu ten samý den demonstruje (tj. stojí na ulici, auf der Straße steht), nýbrž že se jedná o nepřímou výzvu k pouličním násilnostem. Jak znalec doslova píše, tomu pak odpovídá úporná snaha organizátorů provést pochod částí města obývanou především romskou populací, popř. populací sociálně vyloučených osob.

Příjemnou četbu, přátelé!

Na tento zápas s brněnským MSZ, které bude nyní podávat obžalobu (kriminálního řečníka obhajuje Robert Cholenský), se nadobyčej těším a věřím, že jak znalce, tak státního zástupce si společně vychutnáme – už proto, že procesní chyby v přípravném řízení by vyplnily celý jeden sál v museu procesněprávních hrůz.

Aktualisováno.

Skvělou práci odvedl Jan Petrásek, dozorující státní zástupce roku, jemuž unikl třeba i tento skvostný protokol, ve kterém Robin S., českého jazyka naprosto neznalý, bez tlumočníka svým vlastnoručním podpisem stvrzuje, že všemu, co mu bylo řečeno, rozumí a vůbec ničeho po policejním orgánovi nežádá. Což je arci na kázeňské potrestání, ne-li rovnou na trestní stíhání obou policejních výtečníků.

Aktualisováno.

Podle posledních zpráv si prý SZ povšiml, že obviněnému nebylo doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání. Povzbudivý pokrok.

Komentáře   

0 # gogo 2012-06-08 11:05
Já Vás začínám téměř podezírat, že máte s judistou tajnou dohodu, on dodává materiál, vy mu děléte reklamu a společně objíždítě štace jak cirkusáci.

Měl byste ale pro méně trpělivé či začínající milovníky tohoto specifického uměleckého genru vybrat cosi jako The best of Freiheit, kde byste zpřístupnil i laické veřejnosti perly jeho tvorby. Přece jen ne každý má útroby natolik odolné, aby byl s to přečíst dílo kompletní.
0 # Anonymní 2012-06-08 13:45
Jinak, Kamerade v němčině neznamená kamarád, ale soudruh. Toto oslovení se používá i na shromážděních ČSSD, což by snad stálo za zaprotokolování.
0 # Anonymní 2012-06-08 15:04
To by bylo spíše Genosse, soc.dem. se zřejmě pořád nazývají přáteli ...
Kamarád má stále původní význam ...
0 # Tomáš Marný 2012-06-08 17:38
"Soudruh" má více významů. Ten původní je něco jako "dobrý druh/kamarád", což se dnes už nepoužívá, neboť je to překryté novějším významem "člen komunistické strany". Nejnověji se toho slova používá s nadsázkou ve významu "člověk (velmi neformálně)".
0 # Tomáš Pecina 2012-06-08 18:19
Mnozí používají "soudruh" jako synonymum za "blbec".
0 # Anonymní 2012-06-08 15:00
Kdo to proboha prekladal?
0 # Anonymní 2012-06-08 17:25
google translator?:-)))pan x
0 # Anonymní 2012-06-08 15:37
Čiastočne "mimo mísu" - riskujem, že budem "odstránená" alebo poslaná do materskej škôlky.
Preklad: najviac sa mi páčila umelecká transformácia vety "Kto z vás ešte nepočul o ..." na "Kto z vás niekedy počul o..." .

Technická otázka: aký je vek Robina? Je aj autorom daného veľdiela?

Fakt, že v prejave je niekoľko klamstiev/poloprávd a logika kríva na obe nohy, ma nevzrušuje - chlapec sa môže vypracovať na politika. No nazývať "Fremdarbeiterov" ľudským odpadom a vlastne vyzývať ľudí, aby vzali do rúk palice a fakle - no neviem...

Preto sa pýtam: čo ešte (prosím o konkrétny príklad) by prejav musel obsahovať, aby bol z právneho hľadiska hodnotený ako závadný? Predpokladám, že 1 až 2 hrubé nadávky by stačili. EP
0 # Tomáš Pecina 2012-06-08 17:37
Preklad: najviac sa mi páčila umelecká transformácia vety "Kto z vás ešte nepočul o ..." na "Kto z vás niekedy počul o..." .

Ovšem. To byla tzv. závadová ironie ;-)

Predpokladám, že 1 až 2 hrubé nadávky by stačili.

Podle vás mají být nadávky trestné? Ostatně čeští nacionalisté nadávají sudetským Němcům pravidelně a beztrestně.
0 # Anonymní 2012-06-09 09:38
(Bez)trestnosť nadávok: moja chyba - nevysvetlila som. Išlo mi o prípad z Janova (2008-09) - za hrubé nadávky (plus vyhrážky) adresované L. Šlégrovej dostali 2 pouliční umelci slušnú nádielku verejno-prospešných prác. Z mojej strany súhlas. Čiže: kde je hranica, prípadne kde by mala byť? EP
0 # Tomáš Pecina 2012-06-09 10:45
Samozřejmě neměli být odsouzeni.

Hranice je dána minimálně doktrinou direct and immediate unlawful action (Brandenburg v. Ohio (1969)).
0 # Guy Peters 2012-06-09 12:05
Ve skutečnosti se ta doktrína jmenuje imminent lawless action: „These later decisions have fashioned the principle that the constitutional guarantees of free speech and free press do not permit a State to forbid or proscribe advocacy of the use of force or of law violation except where such advocacy is directed to inciting or producing imminent lawless action and is likely to incite or produce such action.“ (Brandenburg v. Ohio, 395 US 444 (1969))
0 # Anonymní 2012-06-09 12:14
Vďaka za odpoveď a link. Na mechanizmus zisťovania, či konkrétny prejav je "likely to incite" takýto trest.čin, sa radšej nepýtam.

Takže 1. dodatok bez oklieštenia. Ak, tak rozhodne nie bez sprísnenia sadzieb, najmä za násilné TČ. EP
0 # Guy Peters 2012-06-09 12:32
Podle mne se to posuzuje podle výsledku. Pokud k ničemu nedošlo, tak to holt nebylo likely.
0 # Tomáš Marný 2012-06-08 18:01
Jaké procesní chyby?
0 # Tomáš Pecina 2012-06-08 18:18
Těžké. Všechny úkony přípravného řízení, včetně fotografování a vydání trika, byly bez tlumočníka a bez poučení. Dokonce si od obviněného, který neumí vůbec česky, nechali podepsat, že protokol četl, porozuměl mu a souhlasí s ním.
0 # FORTUNA 2012-06-08 22:02
A on to podepsal?
Neříkejte mi, že někdo z protistrany byl schopen mu německy vysvětlit, co na něm chtějí...

To mi připomíná Švejka, když byl vyzván jedním prokurátorem, zda se přiznává a zda podepíše, že spáchal zločin velezrady a Švejk reagoval, cokoliv si přejete vašnosti....
Určitě se ale celá věc může klidně zaseknout na tom, že obviněný bude tvrdit (německy), že podpis není dle jeho podpisového vzoru - tedy né platný, no a než státní zástupce věc vyřeší v domovině obviněného, může se stát že padne vláda, John se stane ministerským předsedou a aby česko nemuselo napadnout SRN (je obviněný z SRN?), česko odvede pozornost tím, že vyhlásí válku Bugundě Ruambě a než se zjistí, že tato země neexistuje, budeme mít všichni jiné starosti. Tak to myslím dopadne.

Mirek Vorlický
0 # Tomáš Pecina 2012-06-08 22:14
Určitě mu dokázali vysvětlit, že jestli chce ještě někdy odejít, prostě to podepsat musí.
0 # FORTUNA 2012-06-09 11:31
ad Tomáš Pecina, 8.6.2012, 22:14

No a to udělal chybu pane Pecino, je-li to tak jak píšete. Já bych raději zůstal, než podepsat něco, čemu nerozumím. Víte, já si myslím, že by ho nezadrželi a mohl odejít. Ani pokutu bych nezaplatil, to by mne pomocí tzv.pacifikace museli o ty peníze jako loupežníci obrat. Nemá cenu, pane, jen hekat, že mám práva. Je třeba i něco ustát. V Polsku jsem byl asi před 2 lety v podobné situaci, nic jsem nepodepsal, nic jsem nedal, ale protože tam soudy zřejmě chrání práva (představa českým soudům cizí), do cca 35 hodin jsem byl volný. Zkušenost bych již nechtěl opakovat, ale nelituji toho, naopak.
Mirek Vorlický
0 # Tomáš Pecina 2012-06-09 11:52
Polsko není vhodný příklad. Byl byste obdobným hrdinou třeba v Nigerii?
0 # Guy Peters 2012-06-09 11:54
Dokonce si od obviněného, který neumí vůbec česky, nechali podepsat, že protokol četl, porozuměl mu a souhlasí s ním.
Od českých OČTŘ nepřekvapí.
0 # FORTUNA 2012-06-09 13:03
ad Tomáš Pecina, 9.6.2012, 11:52

Jak to, že Polsko není vhodný příklad? Je to náš soused, polština je pro nás srozumitelná, měli jsme společné krále. A hrdina? - nemučili mne, necpali mi roubík do pusy, umýt jsem se mohl, i najíst jsem dostal, a když jsem policii hecoval, že mne zatkli jen ze zlosti, protože den před tím prohráli s českem fotbal(!!) nezpacifikovali mne, ale ohradili se, že to není pravda. Nikdo mne neponižoval. V Nigérii bych toto jistě neudělal ani náhodou, raději tam ani nejedu. Vidíte, pane Pecino, žádný hrdina nejsem.

Chcete pane Pecino snad jinak říci, že se máme porovnávat s nějakou středoafrickou zemí? Afrika má jistě svoje klady,
byť ještě nedávno TGM se vyjadřoval vůči jejím domorodcům, řeknu-li slušně, schovívavě.

Mirek Vorlický
0 # Tomáš Pecina 2012-06-09 13:35
Rozdíl mezi Německem a Českou republikou je zhruba takový jako mezi Českou republikou a Nigerií. Proto není přesné argumentovat Polskem, kde jsou poměry podobné jako u nás.
0 # FORTUNA 2012-06-09 14:06
Víte, pane Pecino, částečně chápu Váš argument.

Ovšem v Polsku jsem měl pocit, že poměry v Polsku nejsou stejné jako u nás a že soud byl opravdu nezávislý a i se tak choval. Bylo to patrné nejen z jeho rozsudku, z rychlosti, v které k tomu rozsudku dospěl, ale i z respektu, který policie ze soudkyně evidentně měla. Toto jsou atributy, které v česku u soudního řízení scházejí a které pro právní stát musejí být nadevše.

Nebyl jsem v Německu u soudu, v Nigérii vůbec ne, ale z chování policie a i lidí v Německu usuzuji, že právní (praktický právní) systém bude v Německu trochu jako v Anglii, kde to, jako laik, dobře znám.

Z Vašeho blogu je zřejmé, že Vám tady spousta věcí na právním poli vadí - a já říkám, právem. Ovšem tím, že přistupujete na pravidla hry protistrany, jak já nepopulárně říkám VRCHNOSTI, a snažíte se pomocí jejích pravidel - v demokratické společnosti pravidel nepřítele -situaci změnit, prokazujete celé společnosti medvědí službu, neboť nepřítele nemůžete porazit tak, že budete hrát dle jeho pravidel. Nepřítel není hloupý. Je třeba jej donutit, aby hrál dle obecně uznávaných pravidel. A jste-li toho názoru, že rozdíl mezi Německem a ČR je tak propastný, jaká to ostuda pro nás!, nuťme našeho nepřítele, aby hrál třeba podle německých pravidel.

Mirek Vorlický
0 # Tomáš Pecina 2012-06-09 20:03
nepřítele nemůžete porazit tak, že budete hrát dle jeho pravidel

To je váš názor, na který vám samozřejmě neupírám právo. Mí klienti si ale většinou myslí něco jiného.
0 # Anonymní 2012-06-12 19:42
Je to jenom náhoda, že původ jednoho z orgánů je zjevně židovský (= nprap. Židovský)? Možná samotné zjištění této skutečnosti vedlo ztotožněnou osobu německé národnosti k okamžité rezignaci na domáhání se jakýchkoliv procesních práv :-).

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)