Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Naše případy

Právní mocí rozsudku odvolacího soudu končí jeden z mých sporů s Britskými listy. Největší kuriositou tohoto sporu není ovšem samotný výsledek, nýbrž to, že od podání žaloby týkající se ochrany autorských práv, tedy problematiky nijak extrémně komplikované, do právní moci rozsudku uplynulo téměř na den přesně pět let.

Mimořádný výkon obou soudů ocenil, zatím nepravomocně, Obvodní soud pro Prahu 2, který mi přiznal jako satisfakci za průtahy v řízení od České republiky – Ministerstva spravedlnosti ČR částku 15 000 Kč.

Nepravidelná cena tohoto blogu Osel měsíce za mimořádný intelektuální výkon na poli práva putuje do Hradce Králové, za brilantní dovolání, které pro svého klienta formuloval tamní osel (pardon: advokát) JUDr. Vladislav Kusala.

Nejvyšší soud neměl pro osmistránkový výtvor hradeckého výtečníka pochopení a dovolání brutálně odmítl, když – jistě k nemalému advokátovu překvapení – konstatoval, že dovoláním se nenapadá prvoinstanční rozsudek, nýbrž zásadně rozhodnutí odvolacího soudu, takže i kdyby sebevíc chtěl, zabývat se jím meritorně nemůže. Celá věc měla naštěstí happy ending, protože Nejvyšší soud následně vyhověl stížnosti pro porušení zákona, kterou ve prospěch obviněných podal ministr spravedlnosti.

Cenu, oslí uši ve tvaru paragrafů, si šťastný výherce může vyzvednout na adrese tohoto blogu.

Jak informovala Česká tisková kancelář, Zdena Mašínová odmítla převzít vyznamenání udělené ministryní obrany Vlastou Parkanovou (KDU-ČSL) jejímu otci, legendě odboje za 2. světové války a jednomu ze "tří králů", generálu Josefu Mašínovi. Své odmítnutí odůvodnila tím, že zároveň byla vyznamenána předsedkyně Konfederace politických vězňů (KPV) MUDr. Naděžda Kavalírová.

Nutno předeslat, že předsedkyně KPV Kavalírová je osobností s minulostí stejně neprůhlednou, jako jsou neprůhledné některé aktivity samotné KPV. Fakt, že prakticky ihned po předčasném propuštění z vězení (usnesení o svém propuštění Kavalírová není ochotna zveřejnit) tato dáma nastoupila na komunistické ministerstvo, kde setrvala přes celou normalisaci až do pense, rozhodně není součástí typického životopisu komunistickým režimem pronásledovaného politického vězně.

Podobně podivné je počínání KPV. Ta mimo jiné hospodaří s prostředky kanadského mecenáše Ing. Miroslava Emingera. Tyto finance, v celkové výši přes 20 milionů korun, jsou deponovány v nadačním fondu, který původně nesl Emingerovo jméno, avšak ihned po mecenášově smrti jej činovníci konfederace nechali přejmenovat a jméno dárce z názvu vypustili.

Jak vypadá hospodaření fondu, lze posoudit podle toho, že se z něj před dvěma lety ztratila finanční hotovost přes 200 tisíc korun a vybavení za 40 tisíc; rádcové – společně s policií – hledají a hledají, doposud však nenašli.

Samotným politickým vězňům, vesměs již mužům a ženám pokročilého věku, se počínání jejich konfederace nezdá vadit, a spokojeny jsou s ním patrně i státní orgány, které povedený spolek každoročně dotují osmimilionovým přídělem ze státního rozpočtu.

Zdeně Mašínové patří dík, že na podivné poměry v Konfederaci politických vězňů upozornila aspoň tímto způsobem, přestože tím riskovala, že se pro establishment stane nepohodlnou. Některé věci by ale slušný člověk dělat neměl, už proto, že skvrny na vlastní pověsti patří k těm, které nelze odstranit bez porušení podstaty látky.

PS: Úžasná je formulace, jíž se funcionáři KPV s chybějícím majetkem vypořádali: "Problém je však definován a bylo podáno trestní oznámení." Přesně jak zpívá Nohavica: "Trochu se vraždilo / trochu se kradlo / pereme, pereme / špinavé prádlo."

Podkategorie