Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Naše případy

Mimořádný soudcovský talent nám, zdá se, vyrůstá v severních Čechách. Teplický soudce Miroslav Čapek, který o doktrině otráveného ovoce doposud neslyšel, což mu, pravda, ani v nejmenším nebrání soudit a odsuzovat k nepodmíněným trestům, se blýskl dalšími dvěma výroky.

Nejprve na adresu tohoto roztomilého nácíčka pravil: "Jestliže si pořídí fotografie a natočí se, tak zodpovídají za to, co tam dělají. Když si je pak umístí na internet, tedy do veřejného prostoru, musí počítat, že informace mohou i ze zaheslovaných stránek uniknout", a poté s notnou dávkou, jak jsme kdysi říkávali, "historického optimismu dělnické třídy" sdělil ČTK: "Je to podobné, jako by policie při vyšetřování krádeže našla v ukradeném počítači dětskou pornografii. Nikdo by se prý pak nedivil tomu, kdyby majitele počítače policisté začali stíhat za její držení."

Inu, divil…

Aktualisováno.
Další informace o soudci Čapkovi přinesla Lucerna Wikipedie.

Dobře jsem udělal, že jsem neudělil květnovou cenu Osel měsíce za lehce šokující usnesení Krajského soudu v Plzni. Zaslouží si ji totiž jiné judikatorní dílo, rozsudek Městského soudu v Praze, kterým soudkyně Lobotková rozhodla, že se vydavatel Haló novin nemusí omluvit Janu Šináglovi za to, že jej list označil za prostoduchého a vulgárního antikomunistu a že kritickou pasáž odvolání Miroslava Grebeníčka ocitoval jako názor Vrchního soudu v Olomouci, takže vznikl dojem, že Šináglovo jednání odsoudil sám vrchní soud.

Soudkyni Jaroslavě Lobotkové budou oslí uši (mimořádně v provedení s malou rudou hvězdičkou na konci boltce), kterými vyznamenáváme podobně pozoruhodná díla v oboru práva, jistě slušet, zaslouží si je právem.

Aktualisováno.
Odvolání.

Budete-li se naopak nacházet 10. června 2009 v Brně, neměli byste si nechat ujít jednání o žalobě o náhradu nemajetkové újmy ve výši 1 000 000 Kč, jíž se žalobce domáhá po obci, která na něj bezdůvodně nařídila daňovou exekuci, a když jsem ji jménem žalobce vyzval, aby se mu na úřední desce omluvila, zveřejnila místo toho "omluvu", jíž žalobce dále poškodila.

Je to již třetí jednání v této věci; soudkyně se nejprve bezúspěšně pokusila přehrát věc na krajský soud, a při druhém jednání po žalobci žádala, aby vzniklou újmu detailně prokázal (tj. aby prokázal, kdo všechno o něm nyní na základě chybně nařízené exekuce špatně smýšlí) a ve kterém utajovaném (protože fakticky nezákonném) bankovním registru dlužníků je žalobce veden.

Další jednání, při němž by mohl padnout rozsudek, může tedy být zážitkem jen pro otrlé jedince, uvyklé absurditám české soudní "spravedlnosti"…

Moje radost byla předčasná: dnes jsem obdržel dva rozsudky Městského soudu v Praze (rozsudek 1, rozsudek 2), v nichž se soud (až na decentní "obíčko") sice již nezpěčuje názoru Nejvyššího správního soudu, ale zato rozhodl, že mi nepřizná náhradu nákladů zastoupení advokátem, celkem tedy bratru nějakých 35 tisíc korun (jak je zřejmé z rozsudků, procesní vývoj byl bouřlivý a vydání konečného rozhodnutí předcházely v obou případech tři kasační stížnosti).

Nad touto mírou sveřepé pomstychtivosti mi nezbývá než nechápavě kroutit hlavou – a podat ústavní stížnost, o jejímž osudu budu na tomto blogu informovat.

Zveřejňujeme rozsudek a odvolání ve sporu o označení "darebák" mezi Janem Šináglem a místopředsedou Konfederace politických vězňů Františkem Šedivým. Konstatujeme, že písemné vyhotovení rozsudku bylo stranám zasláno v – na české soudy – mimořádně krátké, téměř rekordní lhůtě jednoho týdne; komentovat rozsudek nemá smysl, je-li nejlepším komentářem samotné odvolání (snad vyjma pochvalné zmínky, že písemné odůvodnění je v souladu s ústním, což je rovněž v této zemi událostí bezmála raritní), a komentář k odvolání by mohl být citlivějšími čtenáři tohoto blogu vnimán jako exercitium poněkud narcistní :-)

Aktualisováno.

Podkategorie