Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Naše případy

Dnes poprvé jsem využil práva odmítnout správnímu orgánu součinnost, jak je nově definoval Ústavní soud v nálezu sp. zn. I. ÚS 1849/08. Podle některých kritiků na Jiném právu se účinky tohoto nálezu stává ze správního řízení holubník; já si to nemyslím a věřím, že projednávaný případ ukáže účelnost pohledu zastávaného Ústavním soudem.

Krajský soud v Plzni dnes doručil rozsudek ve věci žaloby na ochranu osobnosti manželů Kolečkových, pronajimatelem terorisovaných nájemců z Karlových Varů.

Pětadvacetistránkovému rozsudku nelze – až na nesprávný výrok o nákladech řízení, proti němuž bude podáno odvolání – nic vytknout: právě tak by měl vypadat přesvědčivě a zevrubně odůvodněný rozsudek.

Na otřesném dokumentu a vraždění Němců po válce (tak závažném, že ČTK k němu cítila potřebu vydat oficiálními historiky vyfutrované dementi ještě před odvysíláním) mne ze všeho nejvíc šokovalo, jak zhruba v polovině historik v Žatci vysvětloval, že docházelo k velkým tragediím, např. v případě smíšených rodin, a dokonce se stalo, že byl postižen Čech, jehož smůlou bylo příjmení – Němec.

Dobře, že to víme: zabít nevinného Němce je v podstatě v pořádku, skutečné neštěstí je, když nespravedlnost postihne nevinného Čecha…

Jan Šinágl, českou spravedlností pravomocně odsouzený darebák, podal proti rozsudku Vrchního soudu v Praze dovolání.

Kritickou analysu nálezu Ústavního soudu Jitka Pěnkavová o nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1849/08 ve věci sporu Zbyňka Horvátha s Úřadem městské části Praha 1 zveřejnil blog Jiné právo.

O nálezu jsme na Paragraphu již psali (zde a zde).

Námitky J. Pěnkavové hodnotím jako příliš obecné, nerespektující velmi specifický charakter rozhodované věci.

Podkategorie