Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Naše případy

S žadateli o informace se musí zostra. V jihomoravském krajském zastupitelstvu odhlasovali novelu InfZ, která má žadatelům co nejvíc znepříjemnit život (jelikož prý úřady stejně jen obtěžují); ještě radikálněji postupují v obci Pletený Újezd u Kladna (slavné tím, že se v ní za celých 650 let existence nic významného nestalo, vyjma snad toho, že se v její blízkosti kdysi křižovaly dvě železniční trati, což tehdy bylo evropskou raritou). Tamní nově zvolený starosta žadateli zaslal přípis, jímž ho s jeho žádostí poslal přímo do… no, však vy víte, kam.

Pozoruhodná je forma správního aktu, kterou nelze neocenit i na tomto blogu. K Oslovi měsíce března, prestižní ceně spojené s právem celodenního nošení oslích uší ve tvaru paragrafu, panu starostovi srdečně blahopřejeme!

Stalo se tak znovu u Obvodního soudu pro Prahu 2 a thematem bylo i tentokrát neoprávněné vyloučení člena z Rady KPV. Podrobnosti viz tisková zpráva; o kontextu sporů mezi vedením a členy KPV jsme na tomto blogu nedávno psali, proto dodejme jen tolik, že ještě v březnu bude Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodovat o dalším sporu podobného druhu, tentokrát o náhradě škody.

V článku Studenti přehráli proces z 50. let. Z hysterického řevu prokurátora mrazilo, publikovaném na iDnes, píše Petr Zelený, mlamoj:

Pražský vrchní soud hostil nezvyklý proces. Před soudci nestál žádný současný provinilec, ale herečka, která ztvárnila Dagmar Šimkovou. Tu komunisté v 50. letech poslali na 15 let do vězení. Když jeden ze studentů práv, který hrál komunistického prokurátora, zvýšil hlas a plamenně odsoudil podvratnou činnost Šimkové, která šířila protikomunistické letáky, diváky v soudní síni mrazilo.

A jak teprve mrazilo toho, kdo se přišel podívat na některé hlavní líčení se skupinou Vondrák-Dupová, zvlášť při pomyšlení, za jakou trestnou činnost byli obžalovaní postaveni před soud a jak dlouhou dobu kvůli ní strávili ve vazbě. O tom ovšem v iDnes programově nevědí, resp. dlouhodobě úspěšně předstírají ztrátu základních kognitivních funkcí.

Text článku pokračuje:

Úplně zaplněná síň pražského vrchního soudu, mimochodem největší v republice, tiše poslouchala i ve chvílích, kdy studenti popisovali prohřešky Dagmar Šimkové v době, kdy už léta seděla v žaláři. Šimková nenávidí lidově demokratické zřízení a má špatný vliv na další vězeňkyně, předčítali studenti oblečení v dobových uniformách z dochovaných dokumentů.

A dnes? Jak že soudkyně Bártová odůvodnila nutnost držet Patrika Vondráka ve vazbě i druhý rok?

Pokud jde o obžalovaného P. Vondráka, i v jeho případě soud konstatuje, že z jeho jednání v předchozí době, z jeho angažovanosti při propagaci hnutí, které směřuje k potlačení práv a svobod člověka a hlásání národnostní a rasové zášti vůči jiné skupině lidí, lze dovodit důvodnou obavu z toho, že v takovéto činnosti, pro kterou nyní stojí před soudem, bude pokračovat, respektive ji opakovat. Vzhledem k osobě obžalovaného, okolnostem případu a výše uvedeným skutečnostem, kdy je nutno vzít v úvahu, že obžalovaný patří k čelným a nejaktivnějším představitelům hnutí Národní odpor, považuje soud vazbu z důvodů § 67 písm. c) tr. řádu i nadále za důvodnou. […] Z postojů obžalovaného v minulosti lze dovodit, že by se stejným způsobem choval i do budoucna, neboť platí, že účelem jednání, pro které je obžalovaný stíhán, je účinně destabilizovat stávající institucionální a právní systém.

V případě Michaely Dupově pak:

Pokud jde o obžalovanou M. Dupovou, soud opakovaně konstatuje, že pravdivost a upřímnost jejích prohlášení v písemném slibu dalšího řádného života v konfrontaci s tím, že udržuje kontakty s osobami, které se angažují na straně pravicového extremismu, je značně nevěrohodná. Tvrzení obžalované, že se od této scény myšlenkově distancovala a je připravena s ní zpřetrhat veškeré kontakty se pak jeví jako zcela účelové a nepravdivé. Jako alibistické prohlášení obžalované soud hodnotí to, že ve vazbě nemá možnost navazovat nová přátelství. Přitom je třeba poukázat na to, že nejen že přijímá korespondenci od takovýchto osob, ale i sama jako první tyto osoby kontaktuje.

Jo, my se máme, že už nejsou padesátá léta!

Aktualisováno.

Městský soud v Praze nařídil jednání o odmítnutí registrace Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na čtvrtek 31. března 2011, v 9.00 hod, do jednací síně č. 258, I. patro, pracoviště Hybernská.

Velmi se těšíme!

Ano, je to tak, a po letech na útěku mne temná tunelářská minulost dostihla. Ke zločinu došlo v r. 2001–2 a odhalil mne Fabiano Golgo, a to nejprve na svém blogu na aktuálne.cz. Když jsem redakci zdvořile upozornil, že informace obsažené v blogpostu jsou difamační a s odkazem na rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení i civilního soudu požádal, aby byl text odstraněn, bylo mi promptně vyhověno. Golgo, který se s tím patrně nemohl smířit, difamaci publikoval, v extended versi, na svém novém blogu a vyzval mne, abych, troufnu-li si, provozovatele zažaloval.

Mohl bych samozřejmě žalovat přímo jeho, ale nevím, proč bych to dělal. Vždyť celkem o nic nejde: český soud, o jehož kvalitě nemá asi nikdo z nás valného mínění, rozhodl v můj prospěch, Golgo s rozsudkem nesouhlasí, ale protože nemůžeme věc předložit žádnému lepšímu, např. německému, soudu, budeme se prostě s tímto resumé oba dva muset nějak naučit žít.

Podkategorie