Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

V článku Studenti přehráli proces z 50. let. Z hysterického řevu prokurátora mrazilo, publikovaném na iDnes, píše Petr Zelený, mlamoj:

Pražský vrchní soud hostil nezvyklý proces. Před soudci nestál žádný současný provinilec, ale herečka, která ztvárnila Dagmar Šimkovou. Tu komunisté v 50. letech poslali na 15 let do vězení. Když jeden ze studentů práv, který hrál komunistického prokurátora, zvýšil hlas a plamenně odsoudil podvratnou činnost Šimkové, která šířila protikomunistické letáky, diváky v soudní síni mrazilo.

A jak teprve mrazilo toho, kdo se přišel podívat na některé hlavní líčení se skupinou Vondrák-Dupová, zvlášť při pomyšlení, za jakou trestnou činnost byli obžalovaní postaveni před soud a jak dlouhou dobu kvůli ní strávili ve vazbě. O tom ovšem v iDnes programově nevědí, resp. dlouhodobě úspěšně předstírají ztrátu základních kognitivních funkcí.

Text článku pokračuje:

Úplně zaplněná síň pražského vrchního soudu, mimochodem největší v republice, tiše poslouchala i ve chvílích, kdy studenti popisovali prohřešky Dagmar Šimkové v době, kdy už léta seděla v žaláři. Šimková nenávidí lidově demokratické zřízení a má špatný vliv na další vězeňkyně, předčítali studenti oblečení v dobových uniformách z dochovaných dokumentů.

A dnes? Jak že soudkyně Bártová odůvodnila nutnost držet Patrika Vondráka ve vazbě i druhý rok?

Pokud jde o obžalovaného P. Vondráka, i v jeho případě soud konstatuje, že z jeho jednání v předchozí době, z jeho angažovanosti při propagaci hnutí, které směřuje k potlačení práv a svobod člověka a hlásání národnostní a rasové zášti vůči jiné skupině lidí, lze dovodit důvodnou obavu z toho, že v takovéto činnosti, pro kterou nyní stojí před soudem, bude pokračovat, respektive ji opakovat. Vzhledem k osobě obžalovaného, okolnostem případu a výše uvedeným skutečnostem, kdy je nutno vzít v úvahu, že obžalovaný patří k čelným a nejaktivnějším představitelům hnutí Národní odpor, považuje soud vazbu z důvodů § 67 písm. c) tr. řádu i nadále za důvodnou. […] Z postojů obžalovaného v minulosti lze dovodit, že by se stejným způsobem choval i do budoucna, neboť platí, že účelem jednání, pro které je obžalovaný stíhán, je účinně destabilizovat stávající institucionální a právní systém.

V případě Michaely Dupově pak:

Pokud jde o obžalovanou M. Dupovou, soud opakovaně konstatuje, že pravdivost a upřímnost jejích prohlášení v písemném slibu dalšího řádného života v konfrontaci s tím, že udržuje kontakty s osobami, které se angažují na straně pravicového extremismu, je značně nevěrohodná. Tvrzení obžalované, že se od této scény myšlenkově distancovala a je připravena s ní zpřetrhat veškeré kontakty se pak jeví jako zcela účelové a nepravdivé. Jako alibistické prohlášení obžalované soud hodnotí to, že ve vazbě nemá možnost navazovat nová přátelství. Přitom je třeba poukázat na to, že nejen že přijímá korespondenci od takovýchto osob, ale i sama jako první tyto osoby kontaktuje.

Jo, my se máme, že už nejsou padesátá léta!

Aktualisováno.

Komentáře   

0 # Anonymní 2011-02-27 00:02
Každý zločinný režim je založen na demagogii,protože ho jinak obhájit nelze,a účelovém hledání viníků,odváděním pozornosti od podstatných skutečností.Zločinci v justici a státní správě ČR,to potřebují jako sůl.
libyjský diktátor viníka také našel,ve zdrogované mládeži a Bin Ládinovi.Upozorňuji,že jsem neměl nikdy nic s extrémismem společného,ale se zločinnou (post)komunistickou státní správou a justicí ČR bohužel ano.
Josef Langhammer
0 # Anonymní 2011-02-27 09:41
Velice pěkně se podařilo zabránit kritice zaprodanců a ztroskotanců rakouské soudkyni ve velkém procesu s ochránci zvířat, souzenými už rok ideologické zločiny a spiknutí.
Nejen, že již porušila všechny oblasti práva na spravedlivý proces (některé ne ona, ale státní zastupitelství, např. potřebovali místní příslušnost u Wiener Neustadt, protože mají dobré vztahy se soudkyní, tak přidali obviněného jako vedoucího skupiny, kterého hned po vznesení obvinění zase vyřadili a ani mu neřekli, že obviněn byl), ale vymyslela i jak se zbavit veřejnosti a novinářů. Už rok obsazuje většinu míst v jednací síni policisty a studenty policejní akademie a pár zbývajících míst je na vstupenky.
Ovšem rozdíl mezi procesem Dupová-Vondrák a tímto je velký, protože rakouští novináři jim na špek neskočili, děljí online reportáže s jednání a soudkyně dostává na frak i od právních expertů apod.

V mnohém to připomíná proces s "Omladinou" na počátku bylo přání, že přece musí existovat tajná skupina ochránců zvířat plánující zločiny, přidali pár policejních agentů (jedna byla tak aktivní, že začala s obviněným i spát a navštěvovala jej ve vazbě..), feťáka práskače, co rád povídá atd. Teď je z toho nejdelší proces v nových dějinách Rakouska a bude z toho hezká kapitola v jejich učebnicích práva.

Jeden kolega už se byl na jednání podívat - objednal si vstupenku předem- a je to prý skutečně zážitek. Kombinace časů c. a k. Rakouska a našich politických procesů. Hned první den jednání požadoval obviněný odstranění krucifixu ze stolu soudkyně, stojí tam dodnes (obviněný i krucifix).

Vinc
0 # Anonymní 2011-02-27 09:42
zapoměl jsme alespoň základní link, přes který se najít mnoho zajímavostí
de.wikipedia.org/wiki/Tierschutzprozess

V.
0 # Dvořák 2011-02-27 10:39
Myslím, že jste nevybral ty nejtrefnější věci. Mně rétoriku 50. let nejvíc připomnělo zdůvodnění JUDr. Bátrové, proč Vondráka nepustit z vazby:

„Z postojů obžalovaného v minulosti lze dovodit, že by se stejným způsobem choval i do budoucna, neboť platí, že účelem jednání, pro které je obžalovaný stíhán, je účinně destabilizovat stávající institucionální a právní systém.“
0 # Tomáš Pecina 2011-02-27 11:29
Máte pravdu, měl jsem za to, že tato perla tam je, a ona mi unikla. Díky, opravím/doplním.
0 # Anonymní 2011-02-27 12:14
Čím méně lidí typu Vondrák - Doupová bude běhat po svobodě, tím lépe pro společnost.
Je úsměvné, jak horečně se těchto nácků zastávajíé různí samozvaní občanští aktivisté, přičemž někteří z nich se zárovaň prezentují jako komunisto-bijci, ačkoliv byli vychováváni v komnunistické rodině. Že by se tak v postavení kverulanta snažili odčinit selhání rodičů? Musí to být trpké, koukat se doma na bývalé komunisty a potom zahumusit justiční aparát podáními napadajícími bývalé komunisty činné u soudu či státních zastupitelstvích.
0 # Tomáš Pecina 2011-02-27 12:28
Domníváte se, že děti by měly odčiňovat selhání rodičů? Tzn. že vina je dědičná?
0 # Anonymní 2011-02-27 14:02
"Čím méně lidí typu..."

typický výkřik starého bolševika
0 # Anonymní 2011-02-27 14:49
Odpověď zbabělému anonymovi.Já nemám ani ve vzdáleném příbuzenstvu,natož blízkém,jedinou morální zbabělou zrůdu,člena KSČ či dokonce Stb.Naopak mnoho těch,kteří za svoji otevřenost trpěli v komunistických lágrech,nebo museli emigrovat.
Já jsem sice zavřený nebyl,ale na černé listině ano,a musel po studiích vykonávat podřadnou práci.Už jenom z úcty ke svým předkům i ostatních jejich obětím,mě nenechává klidným,když ti samí ve státní správě a justici ČR lžou,podvádějí,kradou a pokračují v teroru.
Mimochodem,ten skandální lyrický rozsudek NSS ve věci podjatosti komunistických soudců,je z mého sporu se zločinnou ČSSZ,na kterém se podvody a krádežemi angažují samí komunisté a estébáci.Potvrdili je i oba ombudsmani.Tak kdo je kverulant,JUDr.Motejl,JUDr.Varvařovský?Na komunistické zločince se doma dívate možná tak vy a vám podobní.
Josef Langhammer

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)