Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Naše případy

Ve veřejné databasi judikatury Ústavního soudu NALUS se objevil nález, kterým druhý senát ÚS vyhověl její ústavní stížnosti proti usnesení o ponechání ve vazbě (kuriosní je, že Ústavní soud omylem zrušil i výrok týkající se Patrika Vondráka).

V nálezu se zdůrazňuje, že důvodem pro ponechání obviněného ve vazbě nemůže být fakt, že obviněný si z vazby dopisuje s problematickými osobami. Proti tomu disentovala Dagmar Lastovecká, což příliš nepřekvapuje: jako bývalý politik ODS, který dostal místo ústavního soudce jako trafiku, bez skutečné soudcovské zkušenosti a kvalifikace, je Lastovecká daleko citlivější k naladění veřejnosti, momentálně zpracované protiextremistickou kampaní. Naštěstí v senátu vedle ní byli Stanislav Balík a soudce zpravodaj Jiří Nykodým, kteří ji přehlasovali.

To vědí, tady se všecko rozkecá.
Komisař Ledvina k Nicku Carterovi ve filmu Adéla ještě nevečeřela


I třetí nezávislý zdroj potvrdil, že můj server je nyní předmětem odposlechu. Za instalaci však prý neodpovídá policie, nýbrž BIS.

Proto znovu prosím, abyste mi všechny důležité informace (dokumenty, žádosti o pomoc, důvěrná sdělení, milostné e-maily atp.) zasílali ve vlastním i v mém zájmu výhradně v šifrované podobě.

Děkuji!

Zničená koupelna v bytě KolečkovýchNepravomocně dnes rozhodl Okresní soud v Karlových Varech o druhé žalobě pana Oldřicha Kolečka a jeho dnes již nežijící manželky Květy, nájemců bytu, ve sporu s pronajímatelem Štefanem Orthem. O případu jsme referovali mimo jiné zde a zde.

Soud přiznal O. Kolečkovi a dědicům jeho manželky na náhradě škody (především za zcela zničené vybavení bytu) přibližně 400 tisíc korun s příslušenstvím.

Je to zvláštní, ale téměř se zdá, že i v České republice občas spravedlnost zvítězí.

Jak se dalo očekávat, ministerstvo vnitra pokračuje v obstrukcích a brání našemu sdružení ve výkonu spolčovacího práva. Nové rozhodnutí má sice 11 stran, ale jeho odůvodnění je opět žalostné a v zásadě se ničím neodlišuje od předchozího.

Některé prvky jsou v něm, pravda, nové. Cituji:

Podání návrhu na registraci občanského sdružení s názvem Sudetoněmecké krajanské sdružení nelze dle názoru ministerstva hodnotit jinak než jako zneužití práva, které plně odůvodňuje nezbytnost zásahu do omezení sdružovacího práva, odpovídající demokratickým principům[…] Vedle již výše zmíněného považuje ministerstvo za nezbytné shrnout, že předmětné občanské sdružení tak ve své podstatě směřuje k nežádoucímu narušení uvedených vztahů, jejich ztížení a poškození. Ve zpochybňování přijetí a platnosti dekretů presidenta republiky Edvarda Beneše pak ministerstvo s odkazem na příslušné nálezy Ústavního soudu spatřuje, jak vyplývá z odůvodnění napadeného rozhodnutí, zpochybňování principu právní jistoty jako jedné ze základních náležitostí demokratických právních systémů.

O skutečné demokracii toho pánové z ministerstva věru mnoho nevědí, zato v methodách totalitní represe jsou kovaní…

Proti rozhodnutí podáváme dvě žaloby, jednu na vyslovení nicotnosti, druhou klasickou na nezákonnost. Ve své činnosti budeme samozřejmě pokračovat – k registraci sdružení došlo právní mocí soudního rozsudku.

Aktualisováno.
První správní žaloba, druhá správní žaloba, tisková zpráva.

První je, že Městský soud v Praze vyhověl naší žádosti o osvobození od soudního poplatku (faktem ale je, že kdyby to neudělal, poplatek bych zaplatil), druhá, že v senátu není ani jeden bývalý komunista, takže se nebudeme zdržovat sporem o podjatost.

Špatná zpráva je nicméně přítomna také, a to, že senát městského soudu 5 A patří mezi ty nejméně kompetentní, ba dalo by se říct, že kdyby hloupost nadnášela, museli by pro JUDr. Pechovou strop nad jejím křeslem velmi bytelně vypolstrovat. Prostor pro další příjemná překvapení je tedy velmi široký.

Podkategorie