Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Naše případy

Útvar pro odhalování organisovaného zločinu mi dnes zaslal odpověď na žádost o informace ohledně odměn protiextremistických znalců ve dvou případech, jimiž se zabývám. Výsledek je šokující. Jednak v příjemném smyslu, že policie tyto informace, které odpírá i obhájcům, poskytla bez jakýchkoli obstrukcí a v podrobné formě, jednak tím, jaký je jejich obsah.

Vyplývá z něj, že vyúčtované částky svou výší zcela překročily naše očekávání a vzhledem k obsahu posudků, z nichž většina vznikla methodou copy&paste, jsou fakticky úplatkem za požadovaný výsledek znaleckého zkoumání.

K jednotlivým položkám v policejním seznamu (posudky J. Janky ponechávám stranou; ač i v jeho případě jsou odměny abnormálně vysoké, šlo o získávání dat ze zajištěných počítačů, telefonů a datových nosičů):

  • Michal Mazel, odborné vyjádření č. 4/2010, odměna 3 000 Kč: Text nemám k disposici. Rozsah 15 stran.
  • Ivo Svoboda, znalecký posudek č. 16/ZP/2010, odměna 54 250 Kč: Rozsah 98 stran (z toho vlastní text znalce pouze 40 stran, což vesměs platí i o všech dalších posudcích tohoto znalce), copy&paste na thema závadový diskurs.
  • Ivo Svoboda, znalecký posudek č. 23/ZP/2010, odměna 15 050 Kč: Rozsah 47 stran, copy&paste na thema závadový diskurs.
  • Ivo Svoboda, znalecký posudek č. 35/ZP/2010, odměna 4 900 Kč: Text nemám k disposici.
  • Ivo Svoboda, znalecký posudek č. 40/ZP/2011, odměna 59 300 Kč: Rozsah 170 stran, copy&paste na thema závadový diskurs.
  • Vysoká škola Karlovy Vary, znalecký posudek č. 50/P-2010 (14. 12. 2010), odměna 66 930 Kč: Autory posudku jsou Zdeněk Zbořil a Michal Mazel jako oponent, rozsah 74 stran, obsahem je dokazování závadovosti předložených písňových textů.
  • Vysoká škola Karlovy Vary, znalecký posudek č. 50/P-2010 (9. 5. 2011; správně má být 22. 3. 2011), odměna 394 451 Kč: Autory posudku jsou Michal Mazel a Jan Chmelík jako oponent, rozsah 502 stran (velkou část ale tvoří obrázky); obsahem je dokazování, že závadové jsou i obaly, booklety hudebních CD atp.
  • Universita obrany, znalecký posudek č. 22/ZP/2009, neúčtováno: Autorem posudku je Ivo Svoboda, rozsah 122 stran, copy&paste na thema závadový diskurs. Znalecký posudek nebyl účtován zřejmě proto, že Universita obrany není ke znalecké činnosti v tomto oboru oprávněna.
  • Ivo Svoboda, znalecký posudek č. 16/ZP/2010, odměna 34 310 Kč: Text nemám k disposici, zato mám posudky tohoto znalce č. 08/ZP/2010, 09/ZP/2010 a 24/ZP/2010, k nimž mi policie výši odměny nesdělila; je možné (byť ne příliš pravděpodobné), že dosud nebyly vyúčtovány. Podle rozsahu posudků půjde však i v těchto případech v součtu o statisícové částky. Poněkud zaráží, že za znalecký posudek se stejným číslem si I. Svoboda nechal zaplatit ve dvou řízeních, pokaždé jinou částku; ale to je už jen kosmetický detail.

Z uvedeného přehledu je tedy zjevné, že být znalcem v oboru politického extremismu je v této zemi hotový zlatý důl. Za jednu sepsanou (či spíše zkopírovanou) stranu znaleckého textu je policie ochotna zaplatit více než tisíc korun, přičemž kvalitu práce nikdo nikdy neověří: důležitý je pouze předem daný závěr, že všechny předložené předměty, texty písní, symboly apod. jsou závadné, protože propagují neonacismus.

Skutečně si ještě někdo může myslet, že tito znalci jsou nestranní a nezávislí, jak vyžaduje zákon?

Aktualisováno.

V nejnovější kvartální zprávě ministerstva vnitra o extremismu se – vedle mnoha jiných nesmyslů – objevila poprvé zmínka o Řádu ozubeného kola.

Že prý rostou i aktivity Řádu ozubeného kola, využívajícího velkou část členské základny DSSS/DM, který si cíleně vybírá podobné lokality k akcím Řádu jako DSSS. To je docela odvážné tvrzení, vzhledem k tomu, že Řád uskutečnil celkem asi pět procesí, z nichž žádného se nezúčastnilo více než deset věřících. Ale ministerští úředníci jsou placeni za vyhledávání vnitřního nepřítele, tedy jen dělají svou práci.

Aparát Řádu tímto zdraví Jeho Velkoozubenost, velmistra i. e. (in exilio), a přeje mu, aby se co nejdříve mohl vrátit zpět mezi věřící. Buď velkoozuben!

Ve svém trestním oznámení David Navara uvádí, že mobilisačního rozkazu odmítlo uposlechnout cca 100 000 sudetských Němců.

Historická sekce našeho Sdružení se nicméně přiklání jako k věrohodnému prameni k tomu, co napsal ve své knize Munich: Before and After v r. 1939 Hubert Ripka (str. 136–8):

The efficiency of the Czechoslovak mobilisation was, of course, somewhat disagreeable for Germany, whose propaganda therefore immediately disseminated news of disorders and of the opposition of the Czechoslovak people to their military obligations. The German official news agency, the D.N.B. (Deutsches Nachrichten Büro) stated that railway wagons carrying Czechoslovak reservists were covered with inscriptions such as Away with Beneš and Syrový, We want work and bread, We do not want to be cannon-fodder. The same propaganda agency announced that the majority of Sudeten Germans did not obey their mobilisation orders. In actual fact, however, although Herr Henlein announced by radio from Germany that those Sudeten Germans who obeyed their mobilisation orders would be committing an act of high treason against the German nation, even this threatening announcement had little effect on the Sudeten-German people. Apart from a few isolated exceptions, the Sudeten Germans obeyed unhesitatingly their mobilisation orders. […] It is unfortunate, however, that this campaign of lying, accompanied by much threatening bluff, made an impression on the countries of Western Europe. I would nevertheless emphasise that, though this was its main objective, it made no real impression at the time on the Sudeten Germans, the vast majority of whom remained loyal to their duty as Czechoslovak citizens.

Ku potěše, poučení a pobavení ctěného čtenářstva vystavuji několik nově získaných dokumentů týkajících se sporu o registraci Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku:

Argumentačně hodnotné vyjádření ve věci žaloby proti opětovnému odmítnutí registrace našeho Sudetoněmeckého krajanského sdružení zaslalo soudu ministerstvo vnitra. Takto reagujeme; toto soudní řízení by mohlo být docela zábavné, není vyloučeno, že po legionářích ze Svazu bojovníků za svobodu (kontrolní otázka: kdy zemřel poslední český legionář?) si ministerstvo přizve na pomoc Zifčákovy komunisty, jimž se náš spolek jistě také nelíbí.

Podkategorie