Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Naše případy

Po Petru Kočím se proti znalci Ivo Svobodovi postavil i Robert Cholenský, advokát obhajující samolepkového zločince Patrika Vondráka a tři osoby stíhané v monstrprocesu Power, zaměřeném proti organisátorům koncertů závadové hudby.

Tisková zpráva.

Jak jsem již avisoval v aktualisacích, Michaela Dupová byla obviněna a hrozí jí vazební stíhání za tetování se symbolem Národního odporu, které má na krku.

Nyní máme k disposici příslušné usnesení, z něhož vyplývá, že deliktu, v němž policejní orgán spatřuje projev sympathií podle § 404 TrZ, se měla dopustit v rámci Svatováclavské manifestace dne 24. 9. 2011 v Kladně.

Ta toto vpravdě arkánní obvinění jí nyní hrozí až tři roky odnětí svobody, a především nové vzetí do vazby, z níž byla před třinácti měsíci propuštěna. Dovolíte-li, dále případ komentovat nebudu, neboť mi připadá obscenní něco podobného vůbec s vážnou tváří analysovat.

Aktualisováno.
Podle čerstvých zpráv byla nebezpečná extremistka právě propuštěna na svobodu. Podrobnosti připravujeme.

Státní zástupkyně Zdeňka Galková navrhla, aby soud vzal znovu do vazby dvaadvacetiletou Michaelu Dupovou, obžalovanou z těžkého zločinu lepení samolepek (na tomto blogu s ní nedávno vyšel rozhovor). Zároveň Galková chce, aby čtyřsettisícová kauce, kterou se Dupová v prosinci 2010 z vazby vykoupila, propadla státu.

Chápeme to: obžalovaný, kterého přivede eskorta, se soudu jeví vždy více vinným než ten, který je stíhán na svobodě. Co nechápeme, jsou důvody, o něž Galková svůj návrh opírá, totiž že Dupová se zúčastnila několika akcí pravicových extremistů, čímž je prokázáno, že na svobodě nevede řádný život.

Protože maximální doba vazebního stíhání, jež činí dva roky, již uplynula, bude zřejmě nutné obvinit ji znovu, ale to bude jistě jen formalita – stíhání tak extremně nebezpečných individuí, jako je Dupová, je přece prvořadou otázkou bezpečnosti státu!

Aktualisováno.
Podle čerstvých informací je důvodem stíhání tetování na krku, obsahující vlajku v ozubeném kole. M. Dupová byla převezena do cely předběžného zadržení, o vazbě rozhodne dnes nebo zítra kladenský soud.

Aktualisováno.
Pravděpodobný nástroj hrůzného zločinu.

Podle očekávání skončil dnes v Brně zprošťujícím rozsudkem i druhý strasserovský proces.

Ač nebyl procesně řádně přibrán, hlavního líčení se účastnil i znalec-komik Ivo Svoboda (přiznejme si, bez něj by ty soudy nebyly ono!), který opět přišel se svými, v realitě nezakotvenými theoriemi o poměrech v NSDAP, a rozvedl i Výborného myšlenku, že mít na sobě tričko se zkříženým kladivem a mečem není samo o sobě trestné, neděje-li se tak na akci tzv. pravicových extremistů.

Myslím, že bojující demokracie si po dnešním dnu bude muset přikládat na hlavu chladivé obklady…

Aktualisováno.
Zpráva na Novinkách.

Problematiky plošných odběrů vzorků DNA všem sprostým podezřelým si konečně povšimly i Lidové noviny (thema dnešního tištěného vydání). My jsme poněkud napřed, a jak je váženým čtenářům tohoto blogu známo, příslušná žaloba byla podána již vloni v srpnu.

Soudkyně Městského soudu v Praze Jaroslava Lobotková nejprve vyloučila požadavek na likvidaci informací do samostatného řízení, a poté toto řízení zastavila s tím, že není dána pravomoc soudů. S tím ovšem nesouhlasíme a odvolali jsme se.

Faktem ovšem je, že de lege ferenda by bylo mnohem praktičtější, kdyby spory o neoprávněné zpracování osobních údajů v prvém stupni řešil Úřad pro ochranu osobních údajů, který by byl nadán pravomocí přikázat tomu, kdo osobní údaje zpracovává neoprávněně, zjednat nápravu, a pokud tak neučiní, poškozený by mohl jeho rozhodnutí napadnout u soudu. Soudní cesta v řízení o žalobě na ochranu osobnosti je pomalá a jak je patrné z kvality usnesení J. Lobotkové, přinutit českého soudce prostudovat jemu cizí problematiku je úkol zhruba stejné složitosti jako provést kvadraturu kruhu.

Podkategorie