Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Ve svém trestním oznámení David Navara uvádí, že mobilisačního rozkazu odmítlo uposlechnout cca 100 000 sudetských Němců.

Historická sekce našeho Sdružení se nicméně přiklání jako k věrohodnému prameni k tomu, co napsal ve své knize Munich: Before and After v r. 1939 Hubert Ripka (str. 136–8):

The efficiency of the Czechoslovak mobilisation was, of course, somewhat disagreeable for Germany, whose propaganda therefore immediately disseminated news of disorders and of the opposition of the Czechoslovak people to their military obligations. The German official news agency, the D.N.B. (Deutsches Nachrichten Büro) stated that railway wagons carrying Czechoslovak reservists were covered with inscriptions such as Away with Beneš and Syrový, We want work and bread, We do not want to be cannon-fodder. The same propaganda agency announced that the majority of Sudeten Germans did not obey their mobilisation orders. In actual fact, however, although Herr Henlein announced by radio from Germany that those Sudeten Germans who obeyed their mobilisation orders would be committing an act of high treason against the German nation, even this threatening announcement had little effect on the Sudeten-German people. Apart from a few isolated exceptions, the Sudeten Germans obeyed unhesitatingly their mobilisation orders. […] It is unfortunate, however, that this campaign of lying, accompanied by much threatening bluff, made an impression on the countries of Western Europe. I would nevertheless emphasise that, though this was its main objective, it made no real impression at the time on the Sudeten Germans, the vast majority of whom remained loyal to their duty as Czechoslovak citizens.

Komentáře   

0 # Tomáš Marný 2011-11-10 08:29
To je to samé trestní oznámení, kvůli kterému jste byl na policii a hrdinný strážci pořádku řešili svou místní příslušnost?
0 # Tomáš Pecina 2011-11-10 10:20
Ano, a zřejmě dosud nevyřešili, protože jsem přes výslovné přání VSZ-P zatím nebyl obviněn.
0 # Tomáš Marný 2011-11-10 10:47
Nevím, kdo je větší blázen. Zda autor trestního oznámení nebo autor pokynu z VSZ. To už jsme fakt jak v Bělorusku.
0 # Anonymní 2011-11-10 14:52
Pane Pecino, nemohl byste ten příspěvek pro nás starší anglické analfabety uveřejnit také česky? Jeden z mála českých blogů nebo jak se to říká, na úrovni, je pro mě tak částečně nedostupný. Děkuji.
0 # gogo 2011-11-10 15:32
Já jsem se domníval, že při mobilizaci se muži hlásí na určené posádce, jsou zapsáni do stavu a posláni (patrně na náklady eráru) na místo služby, kde se opět přihlásí, nafasují výzbroj a výstroj atd... tedy že o takových lidech budou úřední záznamy.
Místo čísel z mobilizačních archů se tady hraje na pocity a citáty z komentářů.
Je možné, že se papíry ztratily před okupací (kvůli ochraně loyálních českých Němců) anebo po osvobození (aby nenarušovaly plošný odsun).
Tak by mě zajímalo - lze otázku zapojení českých Němců do mobilizace objektivně zodpovědět?
0 # Anonymní 2011-11-10 16:28
Gogovi. Otázka objektivních počtů. Posloužím jiným příkladem ze stejné doby, kde jsou oficiální počty k dispozici. Při nepokojích v Sudetech do data mnichovské dohody bylo v roce 1938 zabito 16 Čechů a 11 Němců. To jsou oficiální počty tehdejšího MV ČSR. Srovnejte s počty v různých článcích a publikacích českých historiků. Obvykle docházejí k počtu blízkému pěti stům pouze Čechů.

Tomáš Krystlík
0 # Tomáš Pecina 2011-11-10 18:09
Pane Pecino, nemohl byste ten příspěvek pro nás starší anglické analfabety uveřejnit také česky?

Promiňte, ale toto je snobský blog, zde nepřekládáme.
0 # Tomáš Pecina 2011-11-10 18:31
Nevím, kdo je větší blázen. Zda autor trestního oznámení nebo autor pokynu z VSZ. To už jsme fakt jak v Bělorusku.

Je divné, že se pořád nic neděje, VSZ výslovně žádalo o maximální urychlení, zjevně aby mohlo stíháním argumentovat MV v řízení u soudu. Někde se to zadrhlo, možná na vyhazovu Rampuly.
0 # Anonymní 2011-11-10 18:45
Ripka pokračuje na jiném místě své knihy (tentokrát v překladu): "Nemohu ani dostatečně zdůraznit fakt, že požadavek spojení s Říší nebyl spontánním vyjádřením vůle většiny sudetských Němců. Tento požadavek byl mezi ně vznesen menšinou pangermánských extrémistů, kteří úzce spolupracovali s Hitlerovým politickým štábem a sledovali jeho instrukce... Jakmile bylo vzbouření potlačeno (sudetoněmecké 13. a 14. 09. 1938), stalo se předmětem kritiky významných členů Sudetoněmecké strany. Ti se zřekli radikálních vůdců, kteří mezitím uprchli do Německa, a prohlásili věrnost Československu."

Ripkou zveřejněná fakta se nehodila české zahraniční propagandě. Ripka navíc předvídavě vydal celý náklad své knihy jako neprodejný, takže muži F. Moravce nemohli náklad skoupit. Místo toho pobíhali po londýnských knihovnách a Ripkovu knihu kradli a ničili. Kniha pochopitelně nikdy nebyla nebyla přeložena do češtiny.

Tomáš Krystlík
0 # Anonymní 2011-11-10 18:49
Ještě něco. Ripkovu knihu má Národní knihovna ČR, ale nepůjčuje ji ani prezenčně.

Tomáš Krystlík
0 # Leon Kreutzfeld 2011-11-10 19:00
Z toho uryvku vyplyva, ze sudetsti Nemci zradili nejen Benese, ale i Hitlera vazeni panove. Ti by skoncili na schibenici at vyhral Petr nebo Pavel.

Jelikoz ale vyhral Benes, tak jejich vyhnani do indianske rezervace, kterou navrhoval Morgenthau bylo zlocinnym aktem, ktery se pro ty, co skoncili v Bundesrepublice rovnal vyhre v loterii.

Kde jinde nez ve spolkovem Nemecku se mohli ti, co prohrali valku koukat z luxusni restaurace ven na ty, co vyhrali valku, jak si tam mazou na chleba pastiky?
0 # Tomáš Pecina 2011-11-10 19:14
To není aktuální informace, pokud je to stejná jako ta uvedená níže, cca 5 exemplářů presenčně půjčují.

Ripka, Hubert, 1895-1958
Munich : before and after : a fully documented Czechoslovak account of the crises of September 1938 and March 1939 with a detailed analysis of the repercussions of the Munich agreement on the situation of Europe as a whole and of Central Europe inparticular, together with an essay on the reconstruction of free Europe / by Hubert Ripka ; translated from the manuscript by Ida Šindelková and Edgar P. Young
London : Victor Gollancz, 1939
523 s. ; 21 cm
0 # Tomáš Pecina 2011-11-10 20:26
Vp. Kreutzfeld, ono vyhrát válku není ve 20. století žádný med. Váš komentář o paštikách mi trochu připomněl The Mouse That Roared.
0 # Anonymní 2011-11-11 00:04
Tomáš Pecina :
..Promiňte, ale toto je snobský blog...

...
No jo, no.
Jaký pán, taký krám...
0 # Tomáš Marný 2011-11-11 08:39
Dovolím si poznámku - aniž bych se přikláněl k té či oné verzi - že Ripka měl vlastní politickou agendu a vzpomínky i jakékoli jiné knihy politiků jsou obecně známy zaujatostí a ohýbáním faktů. Prvorepublikový tisk mohl ovšem taky psát tendenčně, ministerstva byla též zaujatá, takže netuším, kde hledat objektivní data. :-/
0 # Anonymní 2011-11-11 11:24
Panu Tomáši Marnému:

Němci používají pro takové případy metodu zvanou "cit v konečcích prstů". Takže: (1) Hubert Ripka byl již před tím cs-nacionální socialista, zuřivý národovec, posléze hlavní němcožrout v exilové vládě, strůjce poválečného vyhnání Němců. (2) Dosvědčil ale v oné své knize z roku 1939, že většina českých Němců nechtěla k Německu, nýbrž si přála zůstat v rámci autonomie v ČSR, že loajalitu projevili uposlechnutím mobilizačního rozkazu, že sd-povstání v září 1938 se omezilo pouze na pár ojedinělých akcí. (3) Vydává záměrně svou knihu coby neprodejnou. (4) Beneš nechává knihu mizet z britských knihoven. (6) Poválečná doktrína cs-státu je zejména založena na faktu, že cz-Němci zradili a rozbili ČSR.

Jak to do sebe zapadá, usoudíte již sám.

Tomáš Krystlík
0 # Tomáš Marný 2011-11-11 11:49
To, že se Benešovi určité tvrzení nehodilo do krámu, nevypovídá nic o tom, zda bylo pravdivé či nikoli. Takže z bodu 4 a 6 (správně asi 5) nelze činit žádné závěry. A že Ripka měl svou agendu, která se mohla dost zásadně měnit v průběhu doby podle vnějších okolností, je jasné. Tedy body 1-3 nejsou zcela jisté. Rozhodně neznám Ripkovu kariéru tak, abych mohl spolehllivě říci, že v roce 1939 měl motivaci mluvit čistou pravdu. O politicích si myslím svoje a nedůvěřuji jim už z principu.
0 # Anonymní 2011-11-11 12:36
Tomáši Marnému:

Přistupujete k historii částečně jako E. Beneš, který věřil, že na politiku lze aplikovat přírodní zákony, že A plus B je vždy C. To nelze. V historii mnohdy neplatí ani kauzální souvislosti, když A současně B, tak C. Je třeba hledat odpověď na otázku, proč zarytý nacionalista Ripka zcela vybočuje ze svých předchozích a i pozdějších názorů knihou Munich: Before and After. Zkuste to!

Nedůvěřovat politikům můžete - já k tomu považuji cz(cs)-historiky až na pár výjimek en bloc za lháře - ale to Vám nepomůže. Vyjděte z toho, že onen politik nebo historik málokdy lže stoprocentně, protože občas musí říkat pravdu - třeba jen aby mu lež vnějšně "zapadala" do pravdivých reálií. A Váš úkol je onu pravdu selektovat.

Tomáš Krystlík
0 # Anonymní 2011-11-23 22:59
...aktivně nebo pasivně vystupovali proti branným opatřením státu stoupenci SdP, mobilizačního rozkazu uposlechlo jen asi 40% záložníků německé národnosti. - Český antifašismus a odboj (Praha 1988)
...s výjimkou bezprostředních pohraničních oblastí uposlechla mobilizační výzvy, i když nerada, i větší část Němců. Jen menší část utekla zpět do lesů. Ojediněle, např. v Mohelnici, došlo při mobilizačním nástupu k demonstračním průvodům, při nichž byla vykřikována protistátní hesla.
M. Dohnal - Z. Filip - F. Spurný: Pátá kolona na severní Moravě (Ostrava 1969)
...V září 1938 vyvrcholila také masová dezerce henleinovských branců nebo povolanců, kteří měli narukovat na mobilizační výzvu, takže u jednotlivých útvarů čs. armády nenastoupil značný počet záložníků německé národnosti, a to jak důstojníků, tak zejména poddůstojníků a mužstva. U některých složek týlové služby nenastoupilo z mužstva 50—90 % německých záložníků. Podobně tomu bylo u řady bojových útvarů. (U některých praporů p.pl.11, 5. div. se nedostavilo kolem 70% Němců. U děl. oddílu 82 v Prešově nenastoupilo 431 osob německé národnosti. U dragounského pluku T.G.M. (Hodonín) U p.pl. 4 Prokopa Velikého nastoupilo z 49 záložních důstojníků německé národnosti jen 32, z 2045 mužstva jen 1047.)
Část těch, kteří uposlechli mobilizační výzvy — většinou to byli němečtí demokraté a antifašisté — konala službu svědomitě a spolehlivě a projevovala odhodlání bránit republiku. Druhá část, vesměs přívrženci SdP, která přece jen nastoupila, byla krajně nespolehlivá. Tito záložníci, pokud nastoupili, přicházeli k útvarům většinou opožděně, často se zpožděním 3—4 dnů. Přicházeli se zřejmou nechutí a službu vykonávali lhostejně nebo se jí vůbec snažili vyhnout. Řada z nich po vystrojení a vyzbrojení nakonec stejně dezertovala...
J. Koutek: Nacistická pátá kolona v ČSR (Praha 1962)
...Nejvážnějším (problémem)...bylo nenastoupení značného počtu záložníků německé národnosti. Problematická byla i spolehlivost některých sudetských Němců, kteří do armády nastoupili. Jejich přeřazování k týlovým útvarům na Slovensku dále zvyšovalo počty chybějících osob.
P. Šrámek: Československá armáda v roce 1938 (Praha 1996)
Výjimku představovali záložníci německé národnosti, z nichž nastoupilo během 24. září jen asi 10 až 25 % ...
Dne 25. září 1938, což byl 1. mobilizační den, se objevily první nedostatky specialistů (např. řidičů) zaviněné nenastoupením osob německé národnosti. Začal také nástup dopravních prostředků pro útvary skupiny B, tvořící záložní druhosledové svazky. Již následující den, tj. 26. září, hlásily některé útvary na Moravě a Slovensku problémy se zajištěním dostatečného počtu koní a nákladních automobilů. I nadále se projevoval nedostatek mužstva, jelikož Němci nastoupili v počtu 30 až 70 %.
P. Šrámek v článku "Mobilizace na podzim 1938" v ATM č. 10/2002
Sudetští Němci za mobilizace v září 1938

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)