Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Naše případy

Dnes jsem byl vypovídat na policii ve věci našeho Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Trestní oznámení Davida Navary jsem jen krátce prolistoval: jak jsem předpokládal, je to naprostá slátanina, typický produkt právního imbecila.

Samotná výpověď není tak zajímavá jako to, co jsem zjistil, když mi policista – nevím, zda záměrně nebo nedopatřením – umožnil přečíst si pokyny státní zástupkyně. Případ totiž sleduje Vrchní státní zastupitelství v Praze, tedy SZ o dva stupně vyšší, než by normálně mělo, a z pokynů OSZ pro Prahu 2 je zřejmý úmysl zahájit trestní stíhání, a to za cokoli, bez ohledu na zjištěný skutkový stav.

Státní orgány se tedy zjevně domnívají, že nás od našich aktivit odstraší trestněprávními prostředky, ale minimálně za sebe jim oznamuji, že v tom se zmýlily.

A máme tu další roztomilé trestní stíhání, tentokrát za společensky nebezpečný text tetování.

Jen se tak ptám, co by se stalo, kdyby některý z pravicových extremistů vstoupil do ČSNS: to by měl znalec hodně práce odlišit, kdy zločinec hovoří o národním socialismu legitimním a kdy o závadovém…

Ve středu odpoledne jsem předvolán na policii ve věci trestního oznámení Davida Navary týkajícího se našeho Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Proč ne, jen mám pocit, že by policie udělala lépe, kdyby se zabývala skutečnou trestnou činností a nikoli politickými případy tohoto druhu. Představa, že bychom se snad takto nechali zastrašit, je jednoduše směšná.
Činí tak mimořádně obsáhle a výsledek v prvním stupni lze predikovat s vysokým stupněm jistoty. Zajímavé to bude až u vrchního soudu, kde komunistické kreatury v taláru typu Vostrejšová – hovořit v jejím případě o soudci se skutečně zdráhám – mohou dát před smyslem pro spravedlnost (mají-li ho vůbec) průchod své nenávisti ke všemu antikomunistickému a pojmout rozsudek, tak jako mnohé jiné v minulosti, jako akt třídní odplaty.

O dalším průběhu sporu budeme informovat.
Ani v dramatických severočeských událostech by neměla zapadnout událost, ke které došlo v pátek v Krupce.

Policie tam zadržela tři osoby, které se účastnily procesí Řádu ozubeného kola, neboť tím, že měly masky, se měly dopustit přestupku proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. c) přestupkového zákona. Tohoto přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním. Jak pod tuto skutkovou podstatu subsumovat naprosto poklidnou účast na procesí v masce a proč policie účastníkům masky sebrala, aniž by jim vydala protokol o odnětí věci, bude, soudím, vyžadovat ze strany policejních orgánů nemalého výkladového úsilí.

Řád zvažuje podání správní žaloby proti faktickému zásahu.

Podkategorie