Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Naše případy

První je, že Městský soud v Praze vyhověl naší žádosti o osvobození od soudního poplatku (faktem ale je, že kdyby to neudělal, poplatek bych zaplatil), druhá, že v senátu není ani jeden bývalý komunista, takže se nebudeme zdržovat sporem o podjatost.

Špatná zpráva je nicméně přítomna také, a to, že senát městského soudu 5 A patří mezi ty nejméně kompetentní, ba dalo by se říct, že kdyby hloupost nadnášela, museli by pro JUDr. Pechovou strop nad jejím křeslem velmi bytelně vypolstrovat. Prostor pro další příjemná překvapení je tedy velmi široký.

Dostaly se ke mně opakované signály, že není vyloučeno, že můj server, na němž jsou provozovány mj. služby v doménách pecina.cz, sinagl.cz, sudetsti-nemci.cz a radozubenehokola.cz, je nyní předmětem online monitoringu ze strany orgánů činných v trestním řízení.

Nejsem paranoidní, přesto by neškodilo, kdyby každý, kdo se mnou komunikuje e-mailem, používal šifrovanou komunikaci. Všechny moje veřejné klíče jsou vystaveny na této adrese.

Pro instantní komunikaci doporučuji XMPP (Jabber), který lze rovněž pokládat za poměrně bezpečný a odolný vůči odposlechu.

Když jsem včera, na schůzce se skupinou nebezpečných extremistů (a extremistek), žertem prohlásil, že by si úřady měly zřídit zvláštní kancelář, kam by člověk přinesl tričko, které si chce obléknout, a od úředníka by obdržel potvrzení s razítkem o jeho nezávadovosti, které by pak na ulici na vyžádání předkládal policii, netušil jsem věru, jak blízek jsem pravdě a že něco takového už v naší vyspělé demokracii funguje.

Jak je patrno z usnesení o zahájení trestního stíhání, brněnský magistrát nedoporučil organisátorovi letošního prvomájového pochodu tento transparent. Organisátor doporučení oslyšel a ejhle, už jsou všichni, kteří ho nesli, trestně stíháni. Přitížilo jim, pravda, že při pochodu provolávali závadová hesla, např. USA, Israel, táhněte do pekel!

Jakou symboliku a jaká hesla jim namísto nich brněnský magistrát doporučil, nelze, žel, z usnesení seznat.

Aktualisováno.
Podle zprávy ČTK mají být prý stíhány i další osoby, mezi nimi tlumočník. Chvályhodné rozšíření trestní represe: v dalším stupni pak budou stíháni i všichni ti, kteří projev slyšeli.

Aktualisováno.
O thematu píší i Parlamentní listy.

Ti z čtenářů, kteří se již vzpamatovali z víkendové četby, mohou se začíst do dalšího výplodu chorého mozku, tentokrát pražského soudce Pavla Riedlbaucha, dvojnásobného osla-laureáta a jednoho z těch, kteří v soutěži o tuto prestižní cenu dosáhli trvalé amnestie.

Ve svém výtvoru soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 nepřiznává náhradu za průtahy v řízení, jež trvalo 4 roky a 2 měsíce, a vysvětluje, že taková délka je nepřiměřená jen trochu a dostatečnou satisfakcí je, je-li toto pochybení konstatováno.

Jen s největšími obtížemi se mi podařilo proti rozsudku sepsat odvolání, aniž bych se musel uchýlit k výrazům, které gentleman nepoužívá, a poslat tohoto justičního výkvěta do míst, která jsou pro jedince jeho kvalit příhodná.

Jak podrobně vysvětlujeme ve své tiskové zprávě (německy), chtěli bychom, samozřejmě tempem, jaké dovolí dostupnost finančních zdrojů, postavit na místech největších masakrů sudetoněmeckého obyvatelstva vlastní, trvanlivé a vandalům i zubu času odolávající pomníky.

Dosavadní stav je tristní, zvlášť v porovnání s lidickým monstrem: pomníky a pamětní desky buď rychle podlehnou zkáze šovinistických emocí, anebo jsou formulovány tak, aby to nebylo nic proti ničemu, jak zní velmi případná hovorová frase. Snad se nám to podaří změnit.

Podkategorie