Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Jak se dalo očekávat, ministerstvo vnitra pokračuje v obstrukcích a brání našemu sdružení ve výkonu spolčovacího práva. Nové rozhodnutí má sice 11 stran, ale jeho odůvodnění je opět žalostné a v zásadě se ničím neodlišuje od předchozího.

Některé prvky jsou v něm, pravda, nové. Cituji:

Podání návrhu na registraci občanského sdružení s názvem Sudetoněmecké krajanské sdružení nelze dle názoru ministerstva hodnotit jinak než jako zneužití práva, které plně odůvodňuje nezbytnost zásahu do omezení sdružovacího práva, odpovídající demokratickým principům[…] Vedle již výše zmíněného považuje ministerstvo za nezbytné shrnout, že předmětné občanské sdružení tak ve své podstatě směřuje k nežádoucímu narušení uvedených vztahů, jejich ztížení a poškození. Ve zpochybňování přijetí a platnosti dekretů presidenta republiky Edvarda Beneše pak ministerstvo s odkazem na příslušné nálezy Ústavního soudu spatřuje, jak vyplývá z odůvodnění napadeného rozhodnutí, zpochybňování principu právní jistoty jako jedné ze základních náležitostí demokratických právních systémů.

O skutečné demokracii toho pánové z ministerstva věru mnoho nevědí, zato v methodách totalitní represe jsou kovaní…

Proti rozhodnutí podáváme dvě žaloby, jednu na vyslovení nicotnosti, druhou klasickou na nezákonnost. Ve své činnosti budeme samozřejmě pokračovat – k registraci sdružení došlo právní mocí soudního rozsudku.

Aktualisováno.
První správní žaloba, druhá správní žaloba, tisková zpráva.

Komentáře   

0 # ŘÁD OZUBENÉHO KOLA 2011-06-28 17:35
Buďte Ozubeni ve své činnosti!

ŘÁD
0 # Anonymní 2011-06-28 20:23
nechápu proč se na MV vnitra zabývají a připravují složitý návrh na pozastavení činnosti KSČM, když jak je vidět stačí se odvolat na jeden dekret/zákon a jak je to hned jednoduché...nebo ten zákon o protiprávnosti komunistického režimu už neplatí? :-)
0 # Anonymní 2011-06-28 21:31
BĚŽTE DO PIČE NACISTI!
0 # Anonymní 2011-06-28 21:58
Anonyme z 21:31 nemluv sám se sebou!
0 # kocour 2011-06-29 00:19
Vidím, že na ministerstvu jsou už fakt zoufalí.
0 # Tomáš Marný 2011-06-29 08:13
Buďte rádi, že jste od ministerstva nedostali pokoutu za svévoli!
(str. 6 rozhodunutí nahoře)
0 # Tomáš Pecina 2011-06-29 11:44
Buďte rádi, že jste od ministerstva nedostali pokoutu za svévoli!

:-) I k té se ve (druhé) správní žalobě vyjadřujeme. Zveřejním hned po dokončení.
0 # Anonymní 2011-06-29 14:40
To je dneska fakt k založení protistátní organizace třeba IČO?
0 # Tomáš Pecina 2011-06-29 15:39
Ovšem: přece byste neočekával, že budeme rozvracet ústavní řád této země ilegálně!
0 # Anonymní 2011-06-29 21:50
Proč vlastně podáváte tu druhou žalobu? To vypadá, jako byste si nevěřili? :)

"NIC" přece nemusím napadat u soudu, natož dvakrát.
0 # Tomáš Pecina 2011-06-29 23:01
Theoreticky by stačilo podat jednu, na nezákonnost (in eventum nicotnost), ale když jsme podali i zvláštní na nicotnost, zvyšujeme pravděpodobnost úspěchu.
0 # Miroslav Mareš 2011-06-30 08:30
Pane Pecino, proč je první žaloba podána jménem sdružení (nicotnost) a druhá jménem přípravného výboru (nezákonnost)? V té první žalobě předpokládáte již subjektivitu sdružení (nicotnost) a v té druhé pro jistotu ne?
0 # Tomáš Pecina 2011-06-30 08:38
Pokud sdružení existuje, dotýká se rozhodnutí přímo jeho a ne přípravného výboru (který zanikl). Žalobu ne nezákonnost ale podat nemůže, tam jsou ex lege legitimováni členové přípravného výboru.
0 # Tomáš Pecina 2011-06-30 09:55
Od rána nelze editovat blogposty, takže zatím jen v komentáři: tisková zpráva.
0 # Anonymní 2011-06-30 13:18
Je možné, aby každá z těch tří žalob připadla jinému senátu a každý rozhodl jinak? :)
0 # Tomáš Pecina 2011-06-30 16:13
Uvažujete správným směrem :-)
0 # Anonymní 2011-07-02 10:49
Dobrý den pane Pecino, dle s.ř.s. nemůžete podávat samostatnou žalobu na nicotnost. Jak jste se vypořádal s touto podmínkou?
T. Moláček
0 # Tomáš Pecina 2011-07-02 11:19
Nemohu, pokud jsem se vyslovení nicotnosti nedomáhal ve správním řízení. To ovšem v dané situaci nejde, nicotnost z obdobných důvodů vyslovuje soud. Nepřípustnost žaloby bych proto musel hodnotit jako porušený našich ústavních práv.

Vedle toho žaloba na nezákonnost podána byla, pouze jiným žalobcem.
0 # Anonymní 2011-07-02 11:49
No, já to vidím černě. Nicotné rozhodnutí sice nikoho nezavazuje, právně neexistuje, přesto soudy z hlediska procesu vyžadují splnění podmínek dané s.ř.s., tedy jako by se jednalo o rozhodnutí nezákonné. Domnívám se, že Vaše žaloba na nicotnost měla v žalobním petitu obsahovat i návrh na nezákonnost, jinka bude soudem odmítnuta. Dosavadní právní úpravu vidím jako nešťastnou, nejspíš s nicotností skončíte u Ústavního soudu.
T. Moláček
0 # Tomáš Pecina 2011-07-02 12:02
Ale my jsme žalobu na nezákonnost podali, pouze ji nemohl podat spolek, ale podle SdrZ členové jeho přípravného výboru.
0 # Anonymní 2011-07-02 12:14
To ano, ale každou žalobu dostane nejspíš jiný senát. A i kdyby to dostal jeden senát, tak ke společnému projednání nemůže dojít, neb jsou v obou případech různí žalobci.
Takže dle mého názoru čistě z procesních důvodů bude žaloba na nicotnost odmítnuta. Nelze vlastně žalovat něco, co právně neexistuje (je nicotné). Proto se domnívám, že měla být podána z důvodu procesní opatrnosti žaloba na nezákonnost (žalobce sdružení) a zároveň žalobní petit rozšířen o návrh na vyslovení nicotnosti.
T. Moláček
0 # Tomáš Pecina 2011-07-02 12:43
Nemohu žalovat jako (prostě) nezákonné rozhodnutí, v jehož důsledku neexistuji. Spolek může napadnout pouze nicotnost.
0 # Anonymní 2011-07-02 13:08
Sdružení přeci existuje (díky úspěchu před MS po právní moci jeho rozsudku), napadáte rozhodnutí, které deklaruje, že neexistuje. Napadené rozhodnutí MV je tedy nejen nezákonné, ale i nicotné, např. z důvodu neexistence právního podkladu, tedy ruší registraci sdružení, přičemž tato registrace nastala ze zákona dnem právní moci rozsudku MS
TM
0 # Tomáš Pecina 2011-07-02 13:44
Účinkem rozhodnutí není zánik spolku (takové rozhodnutí by bylo jistě spolkem napadnutelné), ale jeho neregistrace v řízení, které pravomocně skončilo registrací. Takové rozhodnutí je nicotné a spolek nemůže požadovat jeho zrušení, protože to by mj. znamenalo druhou fikci registrace (také nicotnou).

Podrobněji v kasační stížnosti :-)
0 # David Navara 2011-07-04 23:38
Pane Pecino, Vaše popíjení piva se zasloužilými veterány Wehrmachtu a SS má zřejmě ten následek, že přestáváte chápat logickou strukturu českých vět.

"Soud rozhodnutí ministerstva zruší, jestliže nebyly dány důvody k odmítnutí registrace."

Říká snad tato věta, že soud nemůže zrušit rozhodnutí z důvodů jiných? Žeby třeba nepřezkoumatelnost?

"Den právní moci takového rozhodnutí soudu je dnem registrace sdružení."

Tato věta se vztahuje pouze na TEN JEDINÝ případ zrušení, kdy "nebyly dány důvody".

Tzn. Vaše žaloba pro nicotnost je pouze prezentace Vaší neschopnosti vnímat věty v zákoně, logické vazby a potažmo reálnou skutečnost.

Vaše sdružení není registrováno. Ministerstvo důkladněji vysvětlilo, proč není, a poučený soud nyní může pohodlně rozhodnout, že Vaše neonacistická - realitu popírající a zapírající - činnost směřuje proti Ústavě, a já bych, vzhledem k Vašim názorům projevovaným dále na blogu, vůbec neváhal říci, že i proti trestnímu zákonu v paragrafech 260, 261, 261a.
0 # Tomáš Pecina 2011-07-04 23:50
Nevěděl jsem, že jste vedle historika také právník, pane Navaro…
0 # David Navara 2011-07-05 23:59
Vidíte to, pane Pecino, co všechno musím kvůli Vašemu napravení podstoupit.

Nebude Vám doufám vadit, když na Vás ve výše uvedených paragrafech podám trestní oznámení?

Vím, že máte rád publicitu, takže i toho se Vám dostane, ale hlavně - jedna malá podmínka by Vám mohla pomoci dříve, než si svou zmateností ještě více ublížíte.

Dám si s tím práci, nebude to za týden. Chci jen, abyste s tím dopředu počítal.
0 # Tomáš Pecina 2011-07-06 00:37
Pokusil jsem se vám taktně naznačit, že vaše úvaha je po právní stránce žalostná. Ovšem, kde nestačí znalosti a argumenty, nastupují trestní oznámení.
0 # David Navara 2011-07-06 02:24
Pane Pecino, v žalobě na nicotnost se vysloveně lživě (a Vy zřejmě víte, že lžete, protože jste absolvoval minimálně 1. ročník "mathfys") snažíte ohlupovat soudce tvrzením, že z A => B && B vyplývá A. Doufáte, že narazíte na někoho, kdo Vám to spolkne, což je taktika velice podobná Vašemu lhaní o sudetských Němcích. Jestli toto považujete za "právní stránku" radostnou, tak to já zůstanu raději v kategorii "žalostné".

Co se trestního oznámení týče, píšu Vám to spíše mimochodem. Přivedl jste mě na to Vaší replikou - k čemu všemu mě Vaší zvráceností vlastně nutíte. Pozvolna mi dochází, že když opravdu naplňujete uvedené paragrafy, tak by Vás stát neměl pardonovat ani přesto, že v rámci své dezorientace občas napíšete i něco milého.

Udělal jste si modlu ze svobody slova a jako každá modla, i tato Vás hubí. Proto Vám od ní chci pomoci. Vzhledem k Vaší zarputilosti to pochopitelně pouhým vysvětlováním není možné.
0 # Anonymní 2011-07-06 03:10
Pane Navaro
neziji v Cesku a odtud mi to pripada, ze se chovate stejne, jako byste jeste zil ve studene valce a za vlady socialisticke ustavy. Hnusne to chovani z pohledu emigranta.
Delate ostudu vsem Cechum, Vase chovani skodi Vasi vlasti, skodi spoluobcanum, kteri se snazi po 40-ti lete moralni devastaci konecne pouzivat svobodu slova a skodi nakonec i Vam, neb spinite sve jmeno odpornou zlucovitou nenavisti..
Diskutovat neumite a ani nechcete, jen sem cpete svoji svevolnou dogmatickou vuli. Tady se nejedna ani tak o p.Pecinu, ale o Vasi nesnasenlivou presentaci a ted uz i hrozby, kterymi sermujete a tim urazite demokraticke smysleni u soudneho ctenare.

Ocividne mate pojem demokracie naprosto naruby, demokracie nebojuje, demokracie neni obraceny komunisticky system, demokracie se nemuze narizovat ani vymahat. Hlavni pilire jsou dobrovolna lidska prava, svoboda slova, ktera Vy, soudruhu Navaro, hanebne poslapavate !!!
Ctenari, kteri jsou zvykli na svobodu projevu pak Vase komunisticke manyry nutne vnimaji tak, ze vyhrozujici Navara musi byt urcite ruzove-okabateny nacek !!! ..a Buh vi, ze nackove jsou spodina lidstva.


Josef Sticka,
Londyn
0 # Tomáš Pecina 2011-07-06 09:46
Pane Navaro,
právní aspekt věci jste naprosto nepochopil. Význam SdrZ je jasný, spor je o to, jaký význam měla jeho nepřímá novelisace ustanovením § 129 odst. 1 SŘS.

Stejně jako předřečník shledávám vaše chování neakceptovatelným a zdvořile vás žádám, abyste se v používaných vyjadřovacích prostředcích mírnil. Toto je tolerantní blog a diskuse mezi slušnými lidmi.
0 # David Navara 2011-07-06 12:05
Kdo se chce sám osobně přesvědčit o manipulativním lhaní Tomáše Peciny, nechť si otevře První správní žaloba a přečte si článek III/7. Nenechte se mást pecinovským šermováním s "gramatickým a logickým výkladem" (pojmy prvního ročníku bakalářských programů práva) - právní logika je naprosto stejná jako běžná logika a pan Pecina to ví. Implikace není ekvivalence. Kupodivu tento "právní aspekt věci naprosto nepochopilo" také ministerstvo a soud, jen pan Pecina ho pochopil správně.

Mimochodem, pan Pecina lhal už i svým čtenářům, když vítězoslavně rozhlašoval, že soud mu dal za pravdu. Srovnejte si jím navrhovaný rozsudek první žaloby (odd VII.) a rozsudek, který vynesl soud (1. str. takto I.). Pan Pecina přitom doslova napsal "soud vyhověl naší žalobě", což je lež jako věž.

Pane Štičko, možná jste nepostřehl, že demokracie ani právní stát neznamenají anarchii. Možná jste si ale všiml, že Vám kolébka demokracie a výspa tolerance v roce 2006 zavřela radikálního immáma Abu Hamza al-Masri (BBC zpráva). A za co? Za to, že povídal to, co si myslel. Na 7 let. To je nesvobodné, viďte? Jistě, pan Pecina nevyzývá k vraždění a k nenávisti, takže nedostane 7 let natvrdo. Pan Pecina jen veřejně tleská těm, kdo už vyzývají. A v tomhle státě 200 zvolených poslanců a 81 zvolených senátorů odhlasovalo, že takové veřejné tleskání zločincům je trestné a nechali to napsat do zákona. Kdyby bylo možné pana Pecinu zažalovat za jeho trestné činy v občanskoprávním sporu (občan X občan), tak to udělám, protože raději budu proti jeho vzdělanému a manipulativnímu lhaní stát před soudcem já, než abych to nechal vyjukané státní zástupkyni v trestním procesu (stát X občan). Bohužel tuto možnost nemám a musím to nechat na ni. Dám si jen důkladnou práci, abych ji připravil na typické pecinovské úskoky a podvůdky.
0 # Tomáš Pecina 2011-07-06 14:36
Již dva lidé vyjádřili obavy o vaše duševní zdraví, pane Navaro, a tyto obavy sdílím i já.

K té implikaci/ekvivalenci: Právo není výroková logika, právní normy je třeba interpretovat v souladu s jejich smyslem. V mnoha případech platí že je-li v právní normě uvedeno A => B, platí i A' => B'.

Např. je-li zákonem stanoveno, že pokud je dáno důvodné podezření ze spáchání trestného činu ohledně určité osoby, policejní orgán zahájí její trestní stíhání, neznamená to, že by mohl zahájit trestní stíhání za jakýchkoli jiných podmínek, ačkoli to v zákoně výslovně stanoveno není. Capisco?
0 # Anonymní 2011-07-06 15:10
Nerad ruším diskuzi, ale
a) domnívám se, že pan Navara to má v hlavě dobře srovnané
b) technická k implikaci/ekvivalenci,resp. nicotnosti: pokud § 68/c) s.ř.s. říká, že žaloba je nepřípustná také tehdy, je-li jediným jejím důvodem tvrzená nicotnost napadeného rozhodnutí, nedomáhal-li se žalobce vyslovení této nicotnosti v řízení před správním orgánem. Nebo-li žaloba je přípustná, není-li jediným důvodem tvrzená nicotnost. V daném případě z jazykového výkladu i smyslu zákona jednoznačně vyplývá A => B, platí i A' => B´ Žaloba pana Peciny by měla být proto soudem odmítnuta, ale to zase považuje pan Pecina za porušení ústavního práva.
T. Moláček
0 # Tomáš Pecina 2011-07-06 18:04
K bodu b) dodávám, že moje argumentace je dvojí: 1. nelze odepřít právo domáhat se vyslovení nicotnosti tomu, kdo není oprávněn tvrdit nezákonnost; a 2. nezákonnost současně tvrdíme, ale v souladu s lege speciale jako přípravný výbor, ne jako spolek.
0 # Anonymní 2011-07-06 18:39
Nicotné rozhodnutí je svým způsobem i rozhodnutí "nezákonné", a to takové intenzity, že již nelze hovořit o správním rozhodnutí.
Domnívám se, že jste formálně měl namítat i tu nezákonnost. Pokud se MS nebude chtít žalobou věcně zabývat, tak ji procesně odmítne právě s odkazem na ust. § 68/c s.ř.s.
Dalším důvodem k odmítnutí může ze strany MS být, že jste žalobu podal předčasně, nepodal jste rozklad.
Pravděpodobně v případě odmítnutí u MS budete namítat bránění přístupu k soudu, podáte ústavní stížnost s návrhem na zrušení ust. § 68/c s.ř.s.

Právní úprava nicotnosti není moc kvalitní, tak je dobře, že se to dostane k ÚS.
T. Moláček
0 # Anonymní 2011-07-06 19:50
Pane Navaro,
dekuji za spravne napsani meho prijmeni. Take souhlasim s tim, ze demokracie neznamena anarchii. Proto britske zakony naprosto demokraticky odsoudily a zavrely imama Abu Hamzu, ktery hlasal a nabadal k vyhubeni zidu a vsech nevericich. Vy zrejme nevidite zasadni rozdil ve svobode slova a nenavistnem projevu jihadisty, to samotne uz vypovida o Vasem charakteru a mentalni stabilnosti. Pro lidi zijici v cizine, kteri si pamatuji komunistickou totalitu, jsou Vase vykriky a vyhruzky totozne Rudemu Pravu.
Spojovat p Pecinu s nebezpecnym teroristou je naprosto absurdni vyrok, ktery je v zapadnim svete zalovatelny a trestny!
Jeste abyste nakonec Vy, pane Navaro, neskoncil v kriminale za lzivou defamaci charakteru !!
Timto koncim, preji Vam brzke uzdraveni.
J.Sticka
0 # Tomáš Pecina 2011-07-06 20:05
Ohledně nicotnosti existují různé theorie, např. někdo vůbec rozdíl mezi nicotností a "prostou" nezákonností neuznává, ale pokud už se náš moudrý zákonodárce rozhodl rozlišovat, je nutno ho respektovat.

Existují situace, že nicotné a nezákonné rozhodnutí má různé účinky, resp. nicotné žádné účinky nemá. To je právě náš případ. Pokud bychom jako spolek připustili nezákonnost, museli bychom z toho dovodit vlastní neexistenci. Existujeme pouze v případě nicotnosti rozhodnutí, a proto se pouze jí domáháme.

Nezákonnost pak, přesně podle zákona a z důvodu opatrnosti, žaluje přípravný výbor, a ve své žalobě naopak (přímo) nenamítá nicotnost, protože v případě nicotného rozhodnutí by existoval spolek a ne přípravný výbor.

Uvidíme, jaké budou další osudy našich žalob, mám ovšem za to, že jsem jimi pokryl všechny možné únikové cesty protistrany.

Ad rozklad: ten přece podat nelze, ani návrh na vyslovení nicotnosti (ve správním řízení)!
0 # Anonymní 2011-07-06 20:21
Dobrý večer.
Musím uznat, že by mě v životě nenapadlo, že do sebe zrovna pánové Navara a Pecina budou tesat tímto způsobem a to dokonc na úrovni trestních oznámení.

Dovolte mě, prosím, pánové nabádat k uvážlivosti. Nemohu se zbavit pocitu, že jediný, kdo má z této situace prospěch (a nepochybně) radost je společný nepřítel.

Diskusní spor, který přejde do úrovně trestního oznámení za údajné ideozločiny je smutnou bilancí. Moc by mě zajímalo, co na tuto výměnu názoru vyhrocenou do stádia trestních oznámení říká váš společný přerovský přítel. Tipoval bych, že stejně jako já, bude smutně konstatovat totéž co ja..
Znovu bych si vás dovolil nabádat k uvážlivosti a zchlazení horkých hlav.

S přáním klidného večera,
Dušan Stuchlík
0 # David Navara 2011-07-06 20:25
Pane Pecino, Vaše přirovnání k zahájení trestního stíhání je zase lživě manipulativní. Ok, v těch oblastech práva, např. v trestním právu, ve kterých platí implicitní principy typu "není trestu bez zákona, není zločinu bez zákona", tam u implikací A => B, v jejichž závěru (v B) je pro občana tíživá skutečnost (!), ano, tam platí, že i A' => B'. Je to důsledek onoho všudypřítomného implicitního principu, který ochraňuje občana. Vaše věc však za a) není trestní, ale zejména, za b) rozhodnutí soudu bylo k Vašemu prospěchu! Žádal jste soud o rozsudek podle par. 8, odst. 4 z. 83/1990. Na tento rozsudek Vám soud nárok nepřiznal. Soud k Vám byl ale vlídný a našel možnost - par. 78, odst. 1 SŘS, kterou by Vám alespoň částečně vyhověl. Soud Vám tedy podal prst, Vy jste drze utrhnul celou ruku a vyvěsil si ji triumfálně (ovšem lživě) na blog.

Děkuji panu Moláčkovi za podnětný odkaz na par. 68/c - k tomu nemám co dodat. Žaloba na nulitnost je už v koši a pan Pecina si dává 10 kliků za zbrklost, protože měl nulitnost uplatňovat u ministerstva (kde by ho samozřejmě vyhodili) a teprve poté u soudu.
0 # Anonymní 2011-07-06 20:27
Tak jste měli v případě žaloby na nicotnost navrhnout přerušení řízení u MS a podat návrh na postoupení k ÚS na zrušení ust. § 68/c s.ř.s. MS se dle mého názoru nebude vůbec meritem zabývat, protože nebyly splněny podmínky pro podání žaloby.
T. Moláček
0 # David Navara 2011-07-06 20:51
Dušane, mně se do toho také nechce. Když holohlavci v bomberech vykládají, že "holocaust je nesmysl" a "Židi ovládají svět", je mi to celkem jedno - sami sebou ty věty zesměšňují. Ale když pan Pecina, který se veřejně zabývá právem, píše, že genocida je a není genocida (tím, že odsunu říká genocida), a když pan Pecina, který píše slušně a kultivovaně, říká že holohlavci v bomberech mají právo vykládat "holocaust je nesmysl" a "Židi ovládají svět", a že to je dobře, když to vykládají, a radostně tleská, když se holohlavcům daří unikat postihu, tak to mi opravdu vadí. To mě k trestnímu oznámení tlačí, ať chci nebo nechci.
0 # Tomáš Pecina 2011-07-06 21:10
Ad DN:

Pane Navaro, na rozdíl od pana Moláčka jste právně zcela mimo, je mi líto.

Ad TM:

To je jednak věc, kterou může MS-P udělat i bez našeho návrhu, a jednak nejsem přesvědčen, že není možný ústavně konformní výklad bez derogace. Pokud bude žaloba odmítnuta, tento návrh znovu zvážím v kasační stížnosti, protože s vámi plně souhlasím v tom, že možnost domáhat se vyslovení nicotnosti není ve SprŘ a v SŘS upravena optimálně.
0 # Tomáš Pecina 2011-07-06 21:13
Jen pro doplnění, pokud vám náhodou ušlo: nicotnost nemohlo vyslovit ministerstvo/ministr, brání v tom § 77 odst. 2 SprŘ.
0 # kocour 2011-07-06 21:24
David Navara:
Ale vy jste opravdu úplně mimo. Mimo jiné proto, že čl. 2/3 Ústavy. Asi jako kdyby mě někdo přesvědčoval, že věží se táhne šikmo. Víc se k tomu nebudu vyjadřovat.
0 # Anonymní 2011-07-06 21:44
Nechci Vás strašit, naprosto Vám rozumím, ale soudy preferují především splnění procesních podmínek pro podání žaloby. Pokud podle § 77/2 s.ř. trpí rozhodnutí vadami, je bohužel dle mého názoru nejprve nutno podat (naprosto alibisticky) odvolání k nadřízenému orgánu, aby odstranil tyto vady. Pokud nadřízený orgán usoudí, že vady zakládají nicotnost, že nemůže takové rozhodnutí zrušit, pak Vás v tomto smyslu poučí a Vy podáte správní žalobu.
Já vím, že se nám to může zdát jako zbytečný krok, ale soudci myslí jinak.
Soudce si řekne, "nenamítal jsi ve správním řízení nicotnost, nevyužil jsi oprávný prostředek ve správním řízení, tak jsi nesplnil podmínku pro podání žaloby. Odmítá se"

Na druhou stranu soud dle s.ř.s. vyslovuje nicotnost i bez návrhu. ALE, zase musí být splnění podmínky řízení.

Soudy bohužel i k nicotnému rozhodnutí PROCESNĚ přistupují jako k rozhodnutí vadnému (nezákonnému), a proto je v tom ten bor.el.
T. Moláček
0 # Anonymní 2011-07-06 22:44
Jenom doplním, pokud opravdu s.ř. § 77/2 říká, že nicotnost vyslovuje soud, tak s.ř.s. v § 68/c konstatuje, že žaloba je nepřípustná, nedomáhal-li se žalobce vyslovení této nicotnosti v řízení před správním orgánem.
Tím je jasně řečeno, že je nutno podat odvolání i proti rozhodnutí správního orgánu I. st., přestože si o něm účastník správního řízení myslí (a tvrdí), že je nicotné. V rámci odvolání správní orgán II. st. může vadné či nezákonné rozhodnutí I. st. zrušit, nemůže ale vyslovit nicotnost. Ale kýženého cíle odvoláním bylo dosaženo. Pokud účastník správního řízení trvá na vyslovení nicotnosti, pak teprve teď může podat správní žalobu, protože namítal ve správním řízení nicotnost.
T. Moláček
0 # David Navara 2011-07-07 00:13
Panu kocourovi: Princip, že státní orgány mohou pouze to, o čem píše zákon, má stejné důsledky jako princip "není trestu bez zákona". Chtěl jsem to přesně uvést jako další obor, kde může platit ta nelogická obrácena implikace, o které jsme se přeli.

Nicméně v případu pana Peciny jsou tady dva různé paragrafy ve dvou zákonech, které mohou vést ke zrušení rozhodnutí ministerstva (o zamítnutní SdP.cz) - označme zrušení jako B.

Rozhodnutí dle par. 8, odst. 4 z. 83/1990, na základě příčiny A1, které by znamenalo automatický vznik sdružení.

Rozhodnutí dle par. 78, odst. 1 z. 150/2002, na základě příčiny A2, které žádný důsledek na sdružení nemá.

Tedy:
A1 => B
A2 => B

Pan Pecina výslovně žádal soud o rozhodnutí B na základě příčiny A1 a soud výslovně rozhodl B na základě příčiny A2. Přesto pan Pecina začal všude vykřikovat "A1! A1! A1! Vyhráli jsme!". Já mu k tomu říkám, že lže, a on říká, že nerozumím právu.

A nebo ještě jinak: Je to přesně totéž, jako kdyby pan Pecina v r. 2022 vyloupil muzeum holocaustu a usmrtil při tom strážníka. Byl by chycen a dán do vazby. V průběhu trestního řízení by však dostal milost od prezidenta Reinharda Posselta, tudíž by nebyl odsouzen. Načež pan Pecina začne prohlašovat, že když nebyl odsouzen, znamená to, že je nevinný, protože přeci když je někdo nevinný, tak není odsouzen. A tudíž má nárok na odškodné za vazbu. To je pan Pecina.
0 # David Navara 2011-07-07 00:45
Risknu si ještě jedno pokárání od JUDr. Peciny, ale podle mě se §68/c z. 150/2002 a §77/2 z. 500/2004 navzájem vylučují. Správní říká, že musíte použít soud, a soudní říká, že nejprve musíte použít správní orgán.

Každopádně, nicotnost pan Pecina projede vždy minimálně kvůli implikacím :-)
0 # Tomáš Pecina 2011-07-07 00:57
Pane Moláčku, vaše úvaha naráží na doslovnou formulaci § 68 písm. c) SŘS, podle které nestačí nictonost ve správním řízení namítat, ale musíte přímo žádat její vyslovení.

Moje interpretace je proto poněkud jiná: je-li rozhodnutí nicotné z důvodu zmateční vady podle § 77 odst. 1 SprŘ, můžete se toho domáhat u správního orgánu postupem podle § 78 SprŘ, pokud podle odst. 2, musíte je nejprve napadnout jako nezákonné a pokud neuspějete, můžete žalovat, ale opět ne samotnou nicotnost, ale současně s ní nezákonnost.

Podle mého názoru je to příklad extremně spletité a neúčelně složité právní úpravy, jejíž výklad připomíná průjezd slalomovou dráhou na kajaku: určitě by neškodilo, kdyby se v podobném duchu vyslovil i ÚS a něco se s tím udělalo.
0 # Tomáš Pecina 2011-07-07 08:00
Zajímavá debata k nicotnosti na Jiném právu, bohužel, bez jasného závěru.
0 # Anonymní 2011-07-07 12:05
Děkuji, myslím, že bylo dost Navary i s jeho vadným náhledem na historii vzniku českých krádeží, který se nám snažil vtlouct trestními oznámeními do hlavy...

M.H.
0 # Daniela 2011-07-07 20:20
Vazeny pane M.H.,
ano, ale skoda uz se stala.
Paradoxne tito horlivci podporuji argument pana Peciny, ze ruzni bojujici aktiviste si jeho pripadne napadani zaslouzi.. Coz mne vubec netesi...
0 # Anonymní 2011-07-07 21:54
Vážený pane Pecino, jsem zvědavý, jak s "nicotností" dopadnete. Soudy se bojí vyslovovat nicotnost.
Já teď řeším trochu jiný případ.

V rámci žaloby dle části páté o.s.ř. jsem podal variantní žalobní návrh i na vyslovení nicotností správního rozhodnutí. A paní soudkyně (potěším Vás - exsoudružka :-) ) ve snaze vyhovět restituentům (teď Vás nepotěším, protože restituenti jsou zazobaní šlechtici) zastavila řízení ve věci mého návrhu na nicotnost a poučila mě, že mám podat samostatnou žalobu na nicotnost, ale pozor, dle s.ř.s.

Argumentuje tím, že v občanském soudním řízení se nelze domáhat žalobou vyslovení nicotnosti správního rozhodnutí, neboť o.s.ř. takový druh žaloby nezná. Dodávám, že žalobou napadám rozhodnutí správního orgánu, který však nevydal správní rozhodnutí z vrchnostenské pozice. Jedná se o žalobu na zrušení rozhodntí pozemkového úřadu, což bylo mnohokrát judikováno, že tyto žaloby se podávají ke správnímu soudu dle o.s.ř. (část pátá).

Nesouhlasím se soudkyní a tvrdím, že v ust. § 80 os.ř. není taxitivní výčet možností podat žalobu, ale demonstrativní, což je explicitně uvozeno slovem "zejména".
Dále namítám, že v řízení dle názoru soudkyně by soud dle části páté o.s.ř. mohl zrušit rozhodnutí z důvodu vady či nezákonností, ale nikoliv nicotnosti. A správní soud dle s.ř.s by zkoumal ty samé vady a nezákonnosti správního rozhodnutí, ale pouze pokud by dosahly takové intenzity, že by rozhodnutí bylo nicotnosté. Takže dva různé soudy by posuzovaly jedno stejné správní rozhodnutí, tedy duplicitně

Uvádím ještě další důkazy, je zbytečné je nyní konkretizovat.

Takže má věc ohledně této nicotnosti je nyní u kompetenčního soudu. Tak uvidíme, jak NSS rozhodne. Ale věřím si.
S pozdravem T. Moláček
0 # Tomáš Pecina 2011-07-07 22:06
Bylo judikováno, že i v případech, kdy je meritorně projednáváno podle páté části OSŘ, přicházejí v úvahu speciální správní žaloby, příkladmo v případě ochrany před průtahy. So far so good, soudružka soudkyně se potud nemýlí.

Jinou otázkou je, zda nicotné rozhodnutí vůbec odklízet rozsudkem o vyslovení nicotnosti, když v řízení u civilního soudu podle páté části OSŘ by bylo možné ho meritorním rozsudkem nahradit. Na to, domnívám se, nelze odpovědět bez informací o povaze toho rozhodnutí a o tom, z jakého řízení vzešlo.
0 # Anonymní 2011-07-07 22:13
Já tvrdím, že i dle o.sř. lze vyslovit nicotnost. V občanském řízení platí presumpce správnosti správního rozhodnutí, i kdyby bylo vadné či nezákonné. Ale presumpce neplatí pro rozhodnutí nicotné. Takže nastává paradoxní situace. Soudce nespecializovaný na správní soudnictví dle části páté o.s.ř. může v rámci předběžné otázky vyslovit nicotnost správního rozhodnutí (např. v řízení o určovací žalobě), ale specializovaný, erudovaný, odborný senát na správní soudnictví dle části páté o.s.ř. by dle soudružky soudkyně tuto kompetenci neměl.
No tak to mi fakt hlava nebere :-)
T. Moláček
0 # Tomáš Pecina 2011-07-07 22:19
Jenže to platí jen pro předběžnou otázku, zda lze výrok o nicotnosti pojmout i do rozsudku, je velmi sporné. Podle mého názoru to vylučuje § 7 odst. 1 OSŘ.
0 # Tomáš Pecina 2011-07-07 22:23
Dokonce se může stát, že žaloba podle páté části bude zamítnuta (resp. řízení o ní zastaveno), protože soud dospěl k závěru, že naříkané rozhodnutí je nicotné a proto není splněna podmínka řízení podle § 244 odst. 1 OSŘ. Co pak ovšem s ním, je otázka…
0 # Anonymní 2011-07-07 22:31
A co ust. 83/1 o.s.ř.?
Pokud mě soud poučí, že mám podat samostatnou žalobu na nicotnost dle s.ř.s., tak by dle mého mělo měla být odmítnuta žaloba na přezkum správního rozhodnutí dle části páté o.s.ř.. V obou soudních řízení se jedná o stejnou věc (tedy posouzení vad či nezákonností), ikdyž účastníci jsou různí.
T. Moláček
0 # Tomáš Pecina 2011-07-07 22:35
Petit není totožný, takže v úvahu by spíš přicházelo přerušení podle § 109 odst. 2 písm. c) OSŘ.
0 # Anonymní 2011-07-07 22:36
ad TP 22:23
No to je pravda, ale pak mi řekněte, jak řešit případy, kdy správní orgán vydá správní rozhodnutí a nepřibere např. zákonem stanovené účastníky řízení. Ti budou tvrdit, že jim nebylo rozhodnutí doručeno, nenabylo právní moci..... A nemohou tedy vlastně ani podat žalobu, protože v ust. 244/1 o.s.ř. není splněna podmínka pravomocnosti správního rozhodnutí :-(
T. Moláček
0 # Tomáš Pecina 2011-07-07 22:42
Pokud správní orgán nejedná se všemi účastníky, jeho rozhodnutí nabude právní moci, ale i tito neprávem nepřibraní účastníci ho mohou napadnout (§ 246 odst. 1 OSŘ). To je stejné jako u normálních správních žalob.
0 # Anonymní 2011-07-07 22:50
A § 246/1 o.s.ř. nevylučuje podání žaloby na vyslovení nicotnosti. A pak tu máme § 247 o.s.ř., tedy procesní podmínka. A jsme v situaci jako ve Vašem případě podání žaloby na nicotnost. Nicotné rozhodnutí nikoho nezavazuje, nemá právní účinky, ale soud bude třeba trvat do dodržení lhůty pro podání žaloby.
A když se lhůta nedodrží, tak se stane nicotné rozhodnutí rozhodnutím zákonným. Chacha.
A v jiném soudním řízení, kde by se nicotnost řešila jako předběžná otázka, se bude moci toto rozhodnutí znicotnit.
To je guláš.
TM
0 # Tomáš Pecina 2011-07-07 22:54
To je ono základní dilema nicotnosti: nicotnost je vada, kterou nelze nijak zhojit, přesto procesní předpisy neumožňují namítat ji v libovolném okamžiku. To je systémová chyba.
0 # Anonymní 2011-07-07 22:59
Svatá pravda. Jde to obejít, jak jsem si již zmínil, pouze tím, že se nicotnost namítne v rámci jiného řízení jako předběžná otázka. Třeba i za deset let.
T. Moláček

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)