Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Takto Lucie Šlégrová odůvodnila svou námitku podjatosti znalce Michala Mazla.

Komentáře   

0 # Anonymní 2011-10-10 23:27
Raději si ta 10ti místná čísla v odst. 5 námitky anonymizujte ať vás Maizel nenapráší na UOOU. Vzhledem k jeho Vámi odhalenému původu by se nějaká levota (Lévi)očekávat dala.
0 # Tomáš Pecina 2011-10-10 23:29
ÚOOÚ to neřeší, dává se to přestupkovým komisím/odborům, a z těch mám, jak víte, tak nejvýš legraci.
0 # Tomáš Pecina 2011-10-10 23:31
Jinak zdvořile poznamenávám, že spojovat Židy s nepoctivostí pokládám za nevhodné: osobně jsem takovou zkušenost neudělal, naopak pokud jsem v životě poznal nějaké gaunery, byli to téměř bez výjimky Češi.
0 # Anonymní 2011-10-10 23:50
ad A) Spekulace. Doporučuji poslat na MV 106-ku, jaké znalečně bylo panu znalci MV celkově za všechny posudky a expertizy, co v minulosti vypracoval, vyplaceno

ad B)To má logiku

ad C) Úsměvné. Usuzovat podle jména Mazel na židovský původ. Mazel - Mazánek - Mazlíček :-)

T. Moláček
0 # Tomáš Pecina 2011-10-11 00:05
Vy neznáte dirigenta Lorina Maazela? Když jsem si na něj vzpomněl, "docvaklo" mi, a anglická wiki mi hypothesu potvrdila.
0 # Anonymní 2011-10-11 00:20
Pana Maazela je poctivec i dobrák od kosti. Bez ohledu na původ.
0 # Tomáš Pecina 2011-10-11 00:44
Není gauner. Jen fanatik, přesvědčený o své jediné pravdě. Stejného druhu jako Mme. Šmidli-Fidli.
0 # Jan Potměšil 2011-10-11 08:50
Divím se, že se pod ty spekulace o židovském původu nějaký advokát podepsal. Jednak to nemůže mít vliv na posuzování věci a jednak to nevkusně připomíná seznamy Židů A.B.Bartoše. Myslím, že to bylo zcela zbytečné a za hranou. Za jediné podstatné považuji Mazlovu ekoomickou vazbu na Policii ČR.
0 # Tomáš Pecina 2011-10-11 08:53
Ale jděte – copak ho za to někdo odsuzuje? A není snad pravda, že Židé jsou v těchto otázkách výrazně citlivější než zbytek populace? Váš přístup by znamenal, že žádní Židé neexistují; pak ale musíte vysvětlit např. Tydlitátovou.
0 # Jan Potměšil 2011-10-11 10:02
Myslím, že je rozdíl mezi tím, pokud se někdo cítí být židem (či Židem), příp. to intenzivně prožívá a promítá se to i do jeho názorů a projevů, a tím, pokud někdo jen má (možná) židovské jméno. Soudit na něčí zaujatost lze přece jen z vnějších projevů, názorů apod., nikoliv z formálních znaků, jako je např. jméno. To by musel být podjatý i ten, kdo má (náhodou) mikinu Kenvelo.
Mnohem podstatnější je dle mě to, pokud toho či onoho znalce určitá instituce de facto živí.
0 # Tomáš Pecina 2011-10-11 10:15
Podle mého názoru je zásadní především námitka sub B, protože nemůžete presumovat nestrannost straníka, a funkcionáře strany, vůči politické konkurenci.

Námitka C je rovněž poměrně závažná, protože i lidé, kteří své židovství nijak zvlášť neprožívali (Karel Kachyňa, jeden příklad z mnohých) projevovali neobyčejnou aversi k Němcům (seriál Vlak dětství a naděje, fakticky protiněmecká agitka).

V námitce A se, předpokládám, shodujeme.
0 # Jan Potměšil 2011-10-11 10:26
Nu, myslím, že DSSS, tím spíše pro TOP 09, reálnou konkurenci nepředstavuje a za nosný důvod bych to osobně nepovažoval. To spíš první námitku, s tou jedinou se myslím soud bude muset zapotit a není dle mě od věci.
Co se ekonomické závislosti týče, mám zkušenosti s řadou "znalců", de facto sloužících coby servis Policii ČR, jíž zpravidla napíší, co chce slyšet (mám teď na mysli obor zdravotnictví). Není důvod si myslet, že by to zde mělo být jiné. Prokázat zmanipulovanost posudku v konkrétním případě však může být podstatně těžší. Pokud by ale mělo jít "pouze" o pochybnosti o nepodjatosti, mohlo by to stačit min. k relativizaci závěrů posudku. Známá takto jednou uspěla, když namítala, že znalec píše posudky vždy jen pro jednu stranu řízení a vždy vyzněly stejně - ani jedno odchýlení - to je přece reálně nepravděpodobné, aby vše, co se znalci dostane pod ruku, skončilo vždy stejně.
0 # Anonymní 2011-10-11 10:32
To, zda je někdo Žid, rozhodují jiná kritéria, než POUHÉ jméno. Takovým kritériem může být víra, náboženství, či pokrevní příbuznost či národnost.

U takových osob, které se považují (považovaly) za Židy, jako Vladimír Železný, Franc Kafka, Karel Poláček, Ivan Klíma, Jan Saudek, byste argumentačně dovozovat jejich židovství ze jména, neuspěl.

T. Moláček
0 # Tomáš Pecina 2011-10-11 10:58
Ad JP:

Možná nebyla konkurentem vážným, ale pokud obě kandidovaly, konkurentem byla, už z definice (a stačí ještě pár zfackovaných voličů-drzých spratků a konkurentem nebude TOP 09).

Ad TM:

Ach, ta žalostná právnická logika… Ta implikace je totiž opačně: Ne každý Žid má charakteristické židovské příjmení (Židé byli donuceni vzdát se hebrejských jmen během josefinských reforem), ale to vůbec neznamená, že by u osoby s charakteristicky židovským příjmením nebylo lze presumovat židovský původ.
0 # Anonymní 2011-10-11 11:24
Určovat národnost podle jména, tak to už to v minulosti bylo. A není to tak dávno, cca 70 -80 let. A skončilo to tragicky.
T. Moláček
0 # Jan Kasal 2011-10-11 11:24
Závodovost výroků je třeba dovozovat z osoby toho, kdo je vyřkl. Tuhle tezi je třeba důsledně otestovat na osobě znalce. Jinak ten člověk je takřka neuvěřitelný. Na ministerstvu vnitra definuje bezpečnostní politiku, čili vnitřního nepřítele státu, a pak ho nechá na základě svého posudku i odstíhat a právnickou osobu rozpustit.
Následně správnost rozhodnutí soudu veřejně zhodnotí v mediích a zaúkoluje orgány činné v trestním řízení:
"Kromě symbolického významu a nastavení mantinelů má soudní výrok o rozpuštění politické strany - a měly by být - pro svoji přesvědčivost podpůrně použity při stíhání konkrétních případů kriminálního jednání, kterého se dopustí jednotliví členové rozpuštěné strany."
Znalec už dopředu ví, kdo se se bude dopouštět trestné činnosti. Si připadám jak ve filmu Minority Report. Znalec z oboru integrální spravedlnost. Takhle nějak si představuji totalitu.

Jinak ten citát sám o sobě je jasný důkaz podjatosti. Předjímat veřejně něčí trestnou činnost na základe stranické příslušnosti...neuvěřitelné.
0 # Tomáš Pecina 2011-10-11 11:32
Ad TM:

To je ale zase demagogie! Konsekvence vyloučení z úkonu trestního řízení a konsekvence fysické likvidace se vůbec nedají srovnávat.
0 # Anonymní 2011-10-11 11:43
Pane Pecino, v obou případech se vychází ze jména. V tom starším to skončilo fyzickou likvidací, v tom Vašem jen vyloučením znalcem. Jen na základě jména dovozujete něčí vlastnost či chování. To je hrůza.

Jiná věc by byla, kdyste soudu doložil důkaz, že pan znalec nosí jarmulku nebo je členem nějakého židovského spolku. Ale vycházet jenom ze jména?
T. Moláček
0 # Jan Kasal 2011-10-11 12:06
Výše mi vypadl odkaz na Mazelův článek:
literarky.cz/.../...
0 # Anonymní 2011-10-11 15:42
k bodu ad A)
Koukal jsem na stránky ČAK, pan Mgr. Mazel je stále aktivním advokátem. S tou ekonomickou závislostí na posudcích to asi nebude tak jednoznačné a průkazné.

Zajímavé (a možná průlomové) bude odůvodnění soudu k bodu ad B). Zde vidím cestu možného úspěchu.
T. Moláček
0 # Anonymní 2011-10-11 15:46
A ještě dodatek k bodu ad A) Odkazuji za živnostenský rejstřík:
T. Moláček


Mgr. Michal Mazel

Identifikační číslo: 45611262
Datum zápisu: 11.08.1992
Jméno a příjmení: Mgr. Michal Mazel
Občanství: Česká republika
Bydliště: Oblouková 727, 252 46, Vrané nad Vltavou
Místo podnikání: Oblouková 727, 252 46, Vrané nad Vltavou


Živnostenská oprávněníŽivnostenské oprávnění č.1
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Druh živnosti: Ohlašovací volná
Obory činnosti: - Zprostředkování obchodu a služeb
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Vznik oprávnění: 31.08.2009
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
0 # Tomáš Pecina 2011-10-11 15:56
Ad TM:

Průlomové!? No, když jsem tu soudkyni spatřil, moje asociace byly dosti jiné a výrazu "průlom" bych v souvislosti s ní určitě nepoužil. Očekávám, že se s námitkou podjatosti "vypořádá" na dvou řádcích.

Ad anonym, kterému jsem právě vymazal příspěvek:

Vážený pane, zde spolu diskutujeme a neurážíme se. Mně je úplně jedno, kde pan Potměšil získal svůj právnický titul, pro mě je důležité, zda je schopen zajímavě diskutovat. Což bezesporu je.
0 # Anonymní 2011-10-11 16:43
Vážený pane Pecino, zázraky se dějí. Vzpomeňte např. na rozsudek soudkyně Městského soudu v Hybernské ulici z letošního jara, kdy vyhověla Vaší žalobě ve věci Sudetoněmeckého sdružení.
T. Moláček
0 # Jan Vaněk jr. 2011-10-12 14:59
Rozumím dobře, že dle A by mělo být principiálně znemožněno podávat znalecké posudky ve trestních věcech pracovníkům Kriminalistického ústavu?
0 # Tomáš Pecina 2011-10-12 19:53
Kriminalistický ústav Praha je organisační složkou (součástí) policie, financovanou ze státního rozpočtu, jeho zaměstnanci nejsou ekonomicky závislí na tom, jak s jejich posudkem bude zadavatel spokojen.
0 # Jan Potměšil 2011-10-13 15:17
Ad TP: Díky za zastání, byť nevím, o co jde. Svá nejhorší očekávání si ale může anonym ověřit na mém profilu na blogu prestupky.

K věci: V kontextu debat o vypovídací hodnotě a přeceňování znaleckých posudků na Jiném právu (viz posty p. Vučky) je otázka, zda ten posudek je vůbec potřebný. K posouzení toho, co L.Šlégrová řekla, a mnoho toho nebylo, myslím vůbec není třeba znalce. Mluvila-li o vyvolených, neměla zjevně na mysli ani ty z TV ani ze země zaslíbené, ale ty, co jsou nyní u moci, a pokud jde o národní socialismus, soudím, že nešlo o "brkouny", byť by jmenovaná zřejmě sama mohla mít potíže vysvětlit, co si pod tím představuje. Každopádně ten projev neměl takovou míru složitosti či "zašifrovanosti", aby na to vůbec musel být povolán znalec. Má-li to být srozumitelné - což účelem projevů zpravidla bývá - průměrnému posluchači.
0 # Anonymní 2011-10-15 12:04
Vážený pane Pecino, mám pro Vás asi opět špatnou zprávu. Odkazuji na § 127a o.s.ř. (platnost od 1.9.2011), cituji:

Jestliže znalecký posudek předložený účastníkem řízení má všechny zákonem požadované náležitosti a obsahuje doložku znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, postupuje se při provádění tohoto důkazu stejně, jako by se jednalo o znalecký posudek vyžádaný soudem. Soud umožní znalci, kterého některá ze stran požádala o znalecký posudek, nahlédnout do spisu nebo mu jinak umožní seznámit se s informacemi potřebnými pro vypracování znaleckého posudku.

Jinými slovy, pokud pan Mazal uvedl (nebo možná i dodatečně uvedene) doložku - čestné prohlášení, že si je vědom následků nepravdivého posudku, soud tento posudek akceptuje, jako by byl zadán soudem. Tedy námitka ad A) opět padá.

Na druhou stranu, pokud by pan Mazal výše uvedenou doložku do posudku dal, a prokázal se opak, máte ho "na lopatě"
T. Moláček
0 # Tomáš Pecina 2011-10-15 12:27
Nepletete si poněkud OSŘ a TrŘ?
0 # Anonymní 2011-10-15 12:31
Máte pravdu, pletu :-)
T. Moláček
0 # Anonymní 2011-10-25 22:56
B by mělo dostačovat samo o sobě k prohlášení Mazla za podjatého. A je v této podobě nedoložené a spekulativní, C je zajímavá otázka, ovšem za případu, že jde o pravdivé tvrzení.

Jakub Malinovský
0 # Anonymní 2011-11-03 10:50
To co platí v o.s.ř., jak jsem napsal výše, platí obdobně i v Tř. - viz. § 110 a), citace:

Jestliže znalecký posudek předložený stranou má všechny zákonem požadované náležitosti a obsahuje doložku znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, postupuje se při provádění tohoto důkazu stejně, jako by se jednalo o znalecký posudek vyžádaný orgánem činným v trestním řízení. Orgán činný v trestním řízení umožní znalci, kterého některá ze stran požádala o znalecký posudek, nahlédnout do spisu nebo mu jinak umožní seznámit se s informacemi potřebnými pro vypracování znaleckého posudku.
T. Moláček
0 # Tomáš Pecina 2011-11-03 11:22
Blahopřeji k postupu do dalšího levelu :-)

Doložka tam není, a pro posudek vyžádaný OČTŘ se toto ustanovení neuplatní.
0 # Anonymní 2011-11-03 11:49
Nikdo není dokonalý :-)

Pane Pecino, dávám odkaz na web. stránku MV, týkající se hodnocení znaleckého posudku. Zajímavé čtení, možná se Vám z toho bude něco hodit
T. Moláček

www.mvcr.cz/.../hodnoceni-znaleckeho-posudku.aspx
0 # Tomáš Pecina 2011-11-03 12:04
Děkuji!
0 # Anonymní 2011-11-21 16:50
Bod B) by měl být sám o sobě důvodem k vyloučení. A) je v té podobě, jak to bylo původně zformulováno, nepodložené, C) neprojde.

V souvislosti s tímto tiny.sk/11o je však aktuální i bod A), protože na tom někdo rejžuje přinejmenším nečestným způsobem těžké prachy.

Jakub Malinovský

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)