Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Naše případy

Ústavní soud dnes vyhlášeným nálezem vyhověl stížnosti Mgr. H. D. a zrušil usnesení Nejvyššího soudu ve věci její nedobrovolné hospitalisace, s tím, že dovolání bylo tímto soudem nesprávně posouzeno jako nepřípustné. Jak jsme referovali, stěžovatelka v mezidobí pozbyla – zatím nepravomocně – svéprávnosti a protože její opatrovnice si ze všeho nejméně přeje, aby H. D. ve svém sporu s bohnickou psychiatrickou nemocnicí uspěla, řízení zřejmě rychle skončí neúspěchem stěžovatelky.

Tento případ patří mezi vůbec nejsmutnější z těch, kterými jsme se v poslední době zabývali: soudy nejprve svou oběť nezákonně zbavily osobní svobody, a poté, aby se nemohla bránit, ve spolupráci se zlými lidmi, jejími příbuznými, kteří využili jejího zranitelného postavení a začali se postupně zmocňovat jejího majetku, ji připravily i o svéprávnost. Pro nás je to tedy jen další symbolická čárka, už zhruba dvacátá, pokud jde úspěchy u Ústavního soudu, ale pocit hořkosti a nespravedlnosti převažuje.

Aktualisováno.
Nález.

V případu Mgr. H. D., nedobrovolně hospitalisované v bohnické léčebně, o němž jsme obiter dicto informovali v souvislosti s jinou obdobnou kausou, se snad konečně schyluje k obratu: rozhodně by měl být v úterý vyhlášen nález Ústavního soudu v její věci. Ústavní stížnost, o něco obsáhlejší, než jaké obvykle koncipujeme, odráží míru frapantního porušování snad všech práv, která nedobrovolnému pacientu psychiatrického zařízení svědčí.

Další osud stěžovatelky, bohužel, příliš růžový nebude, bez ohledu na případný úspěch u Ústavního soudu, tak jako se děje většině pacientů, kteří se dostanou svou nekvalitou proslulé české psychiatrii do spárů a mají jakýkoli majetek. Její příbuzní využili nedobrovolné hospitalisace a nechali stěžovatelce omezit svéprávnost, takže i kdyby za dva měsíce strávené nezákonně v Bohnicích obdržela jakoukoli náhradu, té si užije její příbuzná, jež byla stěžovatelce ustanovena opatrovnicí a její majetek by měla, přirozeně bez jakékoli efektivní soudní kontroly, spravovat; česká psychiatrie tak bude mít v H. D. další oběť.

Po dlouhém boji dnes definitivně skonala naděje státního zástupce Jana Petráska, emisarky Pravdy a Lásky v České republice Kláry Kalibové a dalších, s oněmi spřízněných osob na odsouzení vydavatelů Hitlerových projevů. Ti jsou poté, co Nejvyšší soud odmítl dovolání nejvyššího státního zástupce, s konečnou platností a nevratně zproštěni obžaloby.

Blahopřejeme!

Dorazil rozsudek odvolacího Městského soudu v Praze k akci Hledá se Borl. Nic překvapivého, policista pozná hledanou osobu na libovolnou vzdálenost a za libovolně zhoršených světelných podmínek, a i kdyby ne, stejně to nevadí, protože k provedení razie v bytě bez soudního příkazu stačí důvodné podezření, a toho může policista nabýt různě – třeba i mozkovým myšlením (což je terminus technicus pro quasikognitivní proces probíhající v mysli příslušníka PČR, jehož výsledkem je nezpochybnitelný skutkový závěr týkající se příkladmo hloubky dessinu v pneumatice).

Ústavní soud vyhověl stížnosti Radka Mikuly a judikoval, že z odůvodnění výzvy k doplnění žaloby není zřejmé, co po žalobci soud vlastně chce, jestliže žaloba samotná byla přiměřeně určitá. Nález soudce zpravodaje soudruha Jana Filipa v senátu Jaromíra Jirsy a soudruha Jaroslava Fenyka dal za pravdu všem argumentům stěžovatele, včetně toho, že podle mínění Ústavního soudu žalobce nemusí propočítávat anebo jakkoliv líčit, z jakého důvodu si cení svých osobnostních práv právě tak, jak uvádí v petitu. Tím byla překonána dosavadní praxe obecných soudů, které zejména v posledních letech vyžadují, aby žalobce sám dodal seznam srovnatelných případů a požadovanou výši relutární satisfakce jimi podložil, přičemž argument, že zásada iura novit curia dopadá i na judikaturu, nechtějí slyšet.

Podkategorie