Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Naše případy

Štolfův černý jaguár; být Česká republika právním státem, příštích 12–13 let by jeho majitel jezdil prostornějšími vozy, s podélnými fialovými pruhy.

V baru pensionu Lipovka panovala onoho pošmourného dne, těsně před Silvestrem, neveselá nálada. Státní zástupce Martin Malůš se nervosně kroutil na stoličce, na níž si navykl při svých četných návštěvách v Hodoníně sedávat. Bylo mu jasné, že musí s pravdou ven.

– Víš, Pepi, pravil směrem k Josefu Štolfovi, věř mi, že jsem dělal, co jsem mohl, ale nejde to jinak: v polovině ledna vás budeme muset všechny realisovat. Zavadil promluvil.

– Jak, promluvil? Copak jsi mi nesliboval, že máš všechno pod kontrolou? rozlítil se oslovený thajský boxer. To bylo pořád řečí, Pepi sem, Pepi tam, a teď tohle. Chceš snad dokonce říct, že by měl někdo od nás jít na vazbu?

– Ne, to rozhodně ne, bránil se mladý prokurátor, lehce se rdě, vazba nepřichází v úvahu, to mám domluvené.

– No proto, víš přeci, že mám rodinu a nemůžu si něco takového dovolit. To bychom nebyli kamarádi, a jistě chápeš, co by to znamenalo.

Malůš chápal. Vyšetřování šlo skoro půl roku do ztracena, a pak najednou, z ničeho nic, se jeden z pachatelů, které chránil před dopadením, rozhodl vše přiznat. Pořád to neznamená mnoho, důkazy jsou chatrné, ale cítil, že tuhle hru s obhájcem Michala Šnajdra, neprávem vězněného za únos Zuzany Vybíralové, začínají jeho lidé prohrávat.

– Kdy přesně pro mě přijdou? zeptal se boxer.

– Myslím, že… že čtrnáctého ráno.

– Dobře, budu připravený. Ale nepřej si mě, prokurátorskej, jestli do tří dnů nebudu zpátky doma!

Jak Malůš řekl, tak zlínská policie udělala, a čtrnáctého ledna rozdala šesti ze sedmi pachatelů únosu Zuzany Vybíralové usnesení o zahájení trestního stíhání. Kromě Josefa Ševčíka, který je ve vězení za jinou trestnou činnost, zůstávají všichni únosci na svobodě.

Michal Šnajdr byl devátého ledna z Mírova propuštěn poté, co mu soud přerušil výkon trestu. Způsob, jak je svým obhájcem hájen, označil Malůš, ve snaze vybít si vztek, v tomto přípisu za porušení zákona o advokacii.

To pokládáme za vpravdě neskutečnou drzost. Policie totiž nevyšetřila vůbec nic, ta dokázala poslat do vězení nevinného člověka, a když jsme místo ní pachatele našli a usvědčující důkazy opatřili my, tvrdí, že jí bráníme v práci nebo ohrožujeme vyšetřování. Jediné, co jsme ohrozili, je pohodlná koexistence mezi zkorumpovanými zlínskými trestními orgány a organisovaným zločinem, a Malůšovi tímto slavnostně slibujeme, že v tom hodláme pokračovat nadále.

Například v dalším díle.

Předchozí díly:

I. Zločin
II. Pátrání
III. Prokurátorské intermezzo
IV. Pachatelé
V. Komplot
VI. Trest
VII. Partička
VIII. Ovčáček to zařídí
IX. Intermezzo letní
X. Chobotnice
XI. Žaloba
XII. Nahlížení
XIII. Klid

Příští díl Nevyšetřovatelů, který chystáme na polovinu nadcházejícího týdne, bude výživný. Jako malou ochutnávku nabízíme rozhovor s odsouzeným:

Adam B. Bartoš číní, jak avisoval, a podává proti usnesení Městského soudu v Praze dovolání. To je vyvedeno v barvách a se dvěma fotografiemi, ale mnoho šancí mu nelze realisticky dávat: rozkaz zněl jasně – kriminalisovat politickou oposici za každou cenu. Co by to bylo za demokracii, kdyby jejím oponentům nehrozilo vězení!

Ve správním řízení někdy znějí kuriosní argumenty. Typicky ovšem z úst obviněného a ne přibraného znalce. Jedním z takových případů se zabývá rozsudek Nejvyššího správního soudu v kause, kde znalec Josef Holoubek odmítl předložit přestupkovému orgánu standardní operační postup (SOP), na jehož základě provedl chromatografickou analysu vzorku krve, s tvrzením, že soudu SOP předloží, rozhodně však ne sprostému obviněnému nebo jeho zmocněnci (§ 15 rozsudku; nejen modří už tuší, kdo je tajemný T. P. z rozsudku, ten, kterému znalec na str. 6 hrozí trestním oznámením). Krajský soud v Praze a po něm i Nejvyšší správní soud takový postup správně označily za nepřijatelný.

Řešená kausa má další zajímavý aspekt, k jehož pojednání se soudy doposud nedostaly – není ostatně kam chvátat, vždyť k přestupku mělo dojít v prosinci 2015, tedy v optice plynutí soudního času zcela nedávno. Zkumavky se vzorky krve totiž lékař, aniž by je jakkoli zapečetil, minimálně vložením do zalepené obálky opatřené podpisem a/nebo razítkem přes chlopeň, předal policistům, kteří Jana Š. předvedli, a ti tak mohli předtím, než vzorky poslali znalci, krev vyměnit nebo do ní přidat, cokoli chtěli. A také je mohli zaměnit za úplně jiné, čemuž by nasvědčovalo, že nesouhlasí ani popis velikosti zkumavek. Pokud presumujeme, že policisté jsou absolutně poctiví a nikdy by se takové manipulace nedopustili, je vše v pořádku. Problémem je, že my nic takového, po letitých zkušenostech s policií, nepresumujeme, a vyžadujeme, aby byla shoda mezi odebraným a analysovaným vzorkem krve prokázána jinak než předpokladem, že k policii by nepřijali nikoho, kdo by neměl morální předpoklady Mirka Dušína.

Není nad kvalitní syrovátku!
(v pozadí Josef Štolfa)

Čtenáře, kteří se těšili na barvité historky ze zlínského a kroměřížského podsvětí, případně z úřadoven místních kriminalistů, musíme, ač neradi, zklamat: tento díl kroměřížské ságy bude výjimečně neakční, ba spíše než co jiného zádumčivě lyrický.

Michal Šnajdr, nespravedlivě odsouzený za únos Zuzany Vybíralové, dále dlí v mírovském žaláři, a ti, kteří únos připravili a realisovali, jsou stále na svobodě, v bezpečí a pod zvláštní osobní ochranou státního zástupce Martina Malůše. Snad s výjimkou Josefa Ševčíka, u něhož Krajský soud v Brně naznal, že jedenáctkrát a dost, a aplikovav toto požehnané pravidlo, poslal jej za poslední, kombinovanou trestnou činnost do vězení; tam by měl řečený strávit následující tři roky, a dalších šest měsíců by měl věnovat nápravě za jiný, drobnější trestný čin, za kterýž byl odsouzen zvlášť.

Ne úplně podle představ se vyvíjí rovněž kausa Josefa Štolfy, karierního výběrčího výpalného v Hodoníně a jednoho z organisátorů únosu, jenž na mě podal žalobu na ochranu osobnosti a poté, co jsem ignoroval předběžné opatření, požádal o pomoc exekutora; tak to má být, soudní rozhodnutí je třeba respektovat! Radost Štolfy a jeho Lipovka Boys neměla arci dlouhého trvání, exekuce nedožila ani jednoho měsíce věku a byla zastavena, protože Městský soud v Praze návrh na nařízení předběžného opatření odmítl, zavázav soudkyni Dagmar Stamidisovou, aby v případě, že Štolfa podá nový, projednatelný návrh, respektovala ústavní konotace věci. Máte-li doma křečka nebo morče, můžete se mu pokusit vysvětlit kvantovou podstatu tunelového jevu; troufáme si, u zevrubné znalosti dané soudkyně, predikovat, že vaše šance na úspěch budou srovnatelné. Na ten soud se ovšem začínáme těšit, zejména na to, jak k němu bude žalobce transportovat eskorta z vězení, kam jej za účast na organisaci únosu Z. Vybíralové hodláme dostat.

Velebné ticho se rozhostilo v otázce žádosti o nahlížení do spisu: odsouzený žádá, policista Prnka odmítá, a dozorový státní zástupce Malůš se tváří, že se jej to týká zhruba stejně jako problém s nedostatkem propan-butanových lahví v jihozápadním Thajsku.

Nejvyšší soud podle očekávání obě dovolání odmítl. Písemně nebylo usnesení zatím vyhotoveno, a věříme, že se tak v dohledné době nestane, ani bychom si neradi kazili Vánoce četbou soudcovských úvah na thema božské podstaty psího čichu a universální prospěšnosti methody pachové identifikace pro lidstvo (přičemž předběžně souhlasíme, že podobně spolehlivá methoda tu minimálně od zavedení ordálové zkoušky ohněm nebyla).

K jedné změně přesto došlo, a to na posici soudce: Iveta Šperlichová se bez návrhu (námitky podjatosti) vyloučila a návrh na obnovu řízení bude proto jako předseda senátu projednávat Jiří Dufek.

Pokračování v novém roce.

Předchozí díly:

I. Zločin
II. Pátrání
III. Prokurátorské intermezzo
IV. Pachatelé
V. Komplot
VI. Trest
VII. Partička
VIII. Ovčáček to zařídí
IX. Intermezzo letní
X. Chobotnice
XI. Žaloba
XII. Nahlížení

Podkategorie