Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Jiné případy

Když jsme psali o anomálii týkající se vyšetřovací zprávy OLAFu k Čapímu hnízdu, byla naše očekávání ohledně možnosti, že by některý z Babišových podřízených zprávu o tom, proč je jeho šéf trestně stíhán, mohl poskytnout veřejnosti a riskoval přitom ztrátu funkce – a, přiznejme, s ohledem na momentální politickou situaci zřejmě i kariery – nevysoká. Nyní se očekávání potvrdilo: veřejnost nemá na zprávu právo, protože poskytnutí informací žadatelům by jistě zmařilo předmět a účel vyšetřování. Jak by se to mohlo stát, když zpráva, inter alia, dávno vyšla v novinách, autorka rozhodnutí, ředitelka ministerského odboru Marie Kotrlá, nevysvětlila – a ani nemohla, nechtěla-li zakrátko skončit na úřadu práce. Nezlobíme se na ni, jen v nás vzrůstá pocit déjà vu: To všechno už tady jednou bylo, na začátku normalisace, a zřejmě i předtím, po r. 1948, a ještě předtím, na počátku německé okupace: kdo včas pochopil, tak jako paní Kotrlá, uspěl, kdo ne, odebral se v lepším případě na smetiště dějin, v horším do kriminálu. Marie Kotrlá si vybrala správně.

Nutno předeslat, že Klára Samková nedostála našemu očekávání, ana poté, co jí uložena pokuta 25 000 korun, kárný orgán na místě neproklela, a na svém Facebooku toliko poznamenala, že je-li podle orgánu prokletí vyhrožováním, tedy jednáním, jímž byla schopna způsobit proklatci újmu, dostáváme se z domeny práva do oblasti hermeneutiky. S čímž arci souhlasíme, a je-li tato vědní disciplina samotným jádrem obživy soudních znalců a znalkyň na protiextremistické frontě (Pane znalče, vysvětlete, co chtěl obžalovaný symbolem zahnutého orlího pařátu v kleci na svém tričku vyjádřit!), není důvodu, proč nezřídit při ČAKu, bohatě financovaném jeho nedobrovolnou klientelou, oddělení advokátní hermeneutiky, jež by v podobných případech bylo s to podat orgánu dobrozdání. Představujeme si to v živých barvách, vyvedeno výpravnou formou v PDF: Nejprve rekapitulace, co advokát řekl, poté výklad, co tím myslel, a na závěr samostatný oddíl věnovaný tomu, co advokát neřekl ani nemyslel, ale co by příště říci mohl, pokud by proti němu nebylo důrazně kárně zakročeno a jeho závadové jednání v samém zárodku – ne-li ještě dříve – bdělou první instancí censorního dohledu rozpoznáno a efektivní sankcí pro futuro eliminováno.

Nechávajíce stranou podobné žerty, nemůžeme než opakovat, že na rozdíl od zákona o státním zastupitelství (§ 24 odst. 2) a zákona o soudech a soudcích (§ 80 odst. 5) není pro regulaci jednání advokáta v osobním životě zákonného podkladu: a kde nic není, tam nejenže nebere ani exekutor, ale nevyloží ani kárná komise České advokátní komory. Advokát proto může, činí-li tak mimo výkon advokacie, mluvit sprostě, mít mimomanželský intimní poměr, a to i s několika partnery současně, dlužit a své dluhy neplatit, ba i, což, chápeme, je v očích ČAKu tím vůbec nejzávažnějším deliktem, vyznávat nežádoucí politické názory, tak jako Klára Samková, anebo samotnou Komoru kritisovat, tak jako Petr Kočí. U obou nejde o nic jiného než o zneužití kárné pravomoci k šikaně nepohodlných advokátů.

Přesně před dvěma lety jsme a margo kausy Čapí hnízdo napsali:

…přes Babišovo přiznání může nakonec vzniknout situace, kdy policie podezření z dotačního podvodu odloží, protože nebude koho stíhat: nikdo nebude vědět, komu společnost provozující farmu v předmětném období patřila. Protikorupční policie dostala před několika dny varování, co by se mohlo stát v případě nadměrné horlivosti, a tak všichni budou raději horliví nedostatečně, čímž příběh dotace na Čapí hnízdo definitivně skončí.

Přesně to se v těchto dnech a týdnech začíná plnit. Jaroslav Šaroch, státní zástupce MSZ v Praze případ dozorující, zrušil trestní stíhání tří obviněných, včetně poslance Jaroslava Faltýnka, přičemž, jak správně upozorňuje na České justici Roman Jelínek, nebyl vůbec k rozhodnutí o stížnosti příslušný, neboť to byl právě on, kdo podáním žádosti o vydání poslanců se stíháním vyslovil souhlas [§ 146 odst. 2 písm. a) TrŘ]. Situace kolem Babišova dotačního podvodu tak začíná stále víc připomínat to, co se v této zemi dělo po ruské okupaci v r. 1968. Předsrpnoví straničtí hrdinové – a ti verbálně nejstatečnější obvykle nejiniciativněji – pochopili, že vítr se obrátil a přišli s prosíkem, u prověrkových komisí provedli sebekritiku a za to jim bylo dovoleno, minimálně některým, pokračovat v načaté karieře.

Stejně tak nyní v justici. Kdo včas pochopí, že celé stíhání je účelovka a OLAF se ve své zprávě spletl, budou moci zůstat, ostatní čekají nové výzvy – mimo justici. Jaroslav Šaroch, zdá se, pochopil včas.

Charakteristickou vlastností výjimek pro dobro věci, v právu i jinde, bývá, že první taková bývá jen zřídka výjimkou poslední. Přimhouřili-li jsme oko u Davida Ratha a dovolili Nejvyššímu soudu, aby na základě stížnosti pro porušení zákona (SPZ) zasáhl do běžícího řízení v neprospěch obviněného, prakticky s určitostí jsme si tím objednali další podobné případy: SPZ v neprospěch budou nyní podávány znovu a znovu, až se z výjimky stane pravidlo a pak kdosi – snad Evropský soud pro lidská práva – s překvapením zjistí to, co Ústavní soud judikoval již dávno, totiž že takovou SPZ je porušován princip rovnosti zbraní a rozhodnutí o ní nesmí mít proto jiný než akademický význam. Psal o tom Pavol Holländer, psali jsme o tom, prakticky současně, i my, ale ministr Pelikán si novou pravomoc zamiloval natolik, že jí využil znovu, tentokrát v neprospěch Ivo Rittiga a jeho spoluobviněných.

Proč je SPZ v neprospěch zasahující do běžícího procesu tak nebezpečná? Protože je opravným prostředkem, k němuž nemají trestní orgány a obviněný přístup za stejných podmínek, a předstupují tedy před soud nikoli v ústavou vyžadovaném rovném postavení. Jakkoli není rovnost zbraní dána např. v tom, že by obviněný mohl účinně navrhnout vzetí státního zástupce do vazby, musí být garantována minimálně v základních parametrech trestního řízení, tedy kupř. v možnosti navrhovat důkazy, a v neposlední řadě též v rovném přístupu k opravným prostředkům.

Mjölnir, Thorovo kladivo

Slovensko. Mythická země, dle zpráv poutníků ležící ještě dál na východ než Brno, Břeclav, Zlín, ba podle některých dokonce i než Velké Karlovice. Jsou tací, kteří v její existenci věří; my ovšem, pod tíhou důkazů, jako jsou ty, které dnes přinášíme, kloníme se k přesvědčení, že taková země existovat nemůže, tu si jednoduše musel někdo vymyslet.

Policejní usnesení, jako jiná falsa, je k mání pouze v podobě fragmentu, a ne zcela úplný je i protokol o výslechu obviněného Jána M. z Topoľčan. Pokud by šlo o dokumenty pravé, znamenalo by to, že na Slovensku je nyní trestné držení přívěsku s motivem Thorova kladiva, CD se skladbou Daniela Landy Bílej jezdec a celá řada skutků dalších, jež jsme, řečeno s Mackie Messerem, páchali, pášeme a páchati budeme, nevědomi si hrozících risik.

Osobně mám arci za nejzdařilejší otázky, které vyslýchanému nešťastníku – jenž může sloužit za příklad, jak se při výslechu na policii rozhodně nechovat: stížnost proti usnesení nepodal, obhájce si nezvolil, vzdal se práva na seznámení se spisem a sám se poté ke své trestné činnosti v plném rozsahu doznal – kladl policejní orgán Adam Szűcs. Vyběrem:

  • Vo svojej výpovedi ste uviedol, že samolepky s podobizňou Jozefa Tisa ste si objednal cca 3–4 roky dozadu od osoby Róbert Š., predsedu Slovenského hnutia obrody v Nitre, nakoľko sa vám páčili – uveďte, z akého dôvodu sa Vám tieto samolepky páčili a čo ste s nimi mienil ďalej robiť, nakoľko sa jednalo o 17 ks takýchto samolepiek? [Co českému orgánu universální spojovací výraz kdy, to jeho slovenskému kolegovi, jak vidno, nakoľko!]
  • Vyjadrite sa k osobe Jozef Tiso?
  • Uveďte, z akého dôvodu obsahoval nosič CD označený ako Daniel Landa – best of, aj pieseň s názvom Bílej jezdec od skupiny Orlík?
  • Aký má váš otec postoj, resp. názor na obdobie II. svetovej vojny, resp. osobu A. Hitera, nacizmus? [Delikventův otec již 8 let nežije, tedy odpověď může být nesnadná.]
  • Vyjadrite se, akú má súvislosť osoba A. Hitlera ako aj politika, ktorú presadzoval, resp. prezentoval vplyv, dosah na obdobie rokov 1939–1945 v rámci Slovenského štátu?
  • Vyjadrite sa k Hlinkovej slovenskej ľudovej strane a k organizácii Hlinkovej Gardy a Hlinkovej Mládeže?
  • Ste členom, prívržencom, sympatizantom, členom skupiny, hnutia, ideológie, ktorá smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobód osôb alebo ktorá hlása rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú nenávisť alebo nenávisť voči inej skupine osôb? [Aspoň že tohle nepřiznal!]

A pak si vykládejte něco o tom, jak argument slippery slope v případě extremismu neplatí!

Podkategorie