Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Jiné případy

Přes podstatný pokrok, který právní věda za posledních několik tisíc let učinila, existují úkoly, s nimiž se vypořádat je autoritami pokládáno i dnes za stejně obtížné jako v 16. a 17. století, tedy v době, do níž se záležitost, již hodláme pojednat, thematicky nejspíše hodí.

Takovým úkolem je příkladmo vysvětlit odvolacímu kárnému orgánu bez toho, že by členové nalézací stolice byli přímo označeni za imbecily, že proklít tureckého velvyslance není výkonem advokacie. Kláře Samkové se to, řekli bychom, celkem zdařilo. Citujeme:

Není možno přehlédnout, že jednání kárně stíhané též nenaplňuje druhou pojmovou charakteristiku výkonu advokacie, totiž vykonávání soustavně a za úplatu. Kárně obžalovaná prohlašuje, že proklíná (resp. proklela) pouze jednorázově, a nikoliv za úplatu, i když té by se, samozřejmě, nevzpírala.

Případ, podobně jako stíhání Zuzany Candiglioty za urážku velblouda, vnímáme jako průvodní znak a tendenci současné doby, již charakterisuje pokračující utahování šroubů a postupné přivírání kohoutů našim svobodám. V tomto smyslu jsme skutečně všichni dnes Klára Samková: nejde totiž o svobodu proklínat, ale o svobodu dělat cokoli, co nám zákon nezakazuje.

Znak města Boru

Kausa znaku, jehož použití na vlastních předvolebních letácích si radní schválili, má dohru: tajemník-vyšetřovatel borského úřadu Miroslav Cvrk vyzývá předsedu Borského spolku Michala Sikytu, aby mu sdělil, jak se k zápisu, předmětné usnesení obsahujícímu, dostal. Pokud jsem informován, bude se svou žádostí zvýšenou rychlostí poslán do patřičných míst.

Pokud jsou správné i další naše informace, borská rada hodlá přijmout rasantní opatření, aby k únikům jejích zápisů a jiných informací o její činnosti ve prospěch občanů města nemohlo nadále docházet: zápisy ze zasedání rady nebudou od nynějška dostávat ani městští zastupitelé. Tak je to správné, tak to má být: a když si budou oposiční zastupitelé příliš vyskakovat, rada zastupitelstvo rozpustí a jmenuje nové.

Nejhorší na nastupující diktatuře je, že nám její projevy zevšední. Ještě před pěti lety bychom se nad případem třiadvacetileté Bratislavanky, která pod přezdívkou Simmie White napsala na Facebook 14 slov, což stačilo k provedení domovní prohlídky a stíhání se sazbou do tří let, určitě rozhořčili, dnes jen pokrčíme rameny a řekneme si, chudák holka, myslela si, že žije ve svobodné zemi, a teď bude ráda, když vyvázne s podmínkou.

Toto plíživé zlhostejňování je velkým nebezpečím, protože hraje do karet těm, kteří nás po kouscích připravují o naši svobodu, a upřímně, nevím, jak mu čelit.

Ministerstvo financí nám na základě opakované žádosti poskytlo originální versi zprávy OLAFu k Čapímu hnízdu (tu zveřejnil už Kverulant.org) a první čtyři z celkem třiadvaceti příloh ([1], [2], [3], [4]). Ostatní nám Babišovi podřízení poskytnout odmítají s odůvodněním, které je, vyjádříme-li to hodně mírně, poněkud slabomyslné. Samozřejmě – ihned po aspoň mírném ochlazení – podáme rozklad.

Co nového o dotačním podvodu spáchaném současným předsedou vlády nám tyto čtyři přílohy říkají, zjistíme až důkladnější analysou, předběžně se však domníváme, že nic: to by nám je ministerstvo neposlalo.

Aktualisováno.
Rozklad.

Nějak se nám nedaří porozumět všeobecným vášním, vzdutým po rozsudku Nejvyššího soudu v kause stavebního letadla nazvaného H-System.

Rozsudek Nejvyššího soudu máme totiž za naprosto správný.

Jestli celému případu správně rozumíme, projekt založený na myšlence, že náklady investorů zapojených v n-tém kroku zčásti ponesou investoři, kteří se zapojí v krocích + 1, + 2, + 3 atd., je již na první pohled podvodem, a kdo do takového podvodu vstoupí, měl by jaksi imanentně počítat s risikem, že v postavení okradeného se může octnout v některém příštím kroku i on sám.

A za druhé, nápad, že když nám podvodník domy nepostavil, vezmeme to, co je hotovo, a dokončíme si to sami, připomíná mírou své právní naivity jednání člověka, který vypátrá zloděje, jenž ho připravil o auto, a protože to už je prodané, vezme si ze zlodějovy garáže jiné.

Tedy nevím; je tu snad něco, co jsem nepochopil?

Podkategorie