Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Zatímco srovnávací reklama je předpisy upravujícími soutěžní právo poměrně silně omezena, resp. téměř vždy zakázána, v případě reklamy politické tomu tak není – a asi ani rozumně být nemůže: politika je, na rozdíl od obchodu, kontaktní sport. I zde jsou ovšem určité meze.

V Praze 3 dali dosud neznámí pachatelé vylepit falešné, svým obsahem diskreditační plakáty Strany Zelených, příkladmo s textem Tady parkovat nebudeš! Místo parkovišť vysadíme parky. Zelení na radnici Prahy 3

Domníváme se, že se jedná o trestný čin poškození cizích práv podle § 181 odst. 1 písm. a) TrZ. K tomu, aby tomu tak bylo, musí být cumulative splněno několik podmínek:

  1. Inserce musí být způsobilá vyvolat u materiálně významné části veřejnosti omyl, tedy dojem, že se jedná o authentické plakáty politického konkurenta. To je v daném případě splněno přibližně u poloviny plakátů, u druhé poloviny musí být i velmi nebystrému občanu jasné, o co ve skutečnosti jde.
  2. Dostatečně významná musí být i způsobená újma, tedy škodlivý následek, v daném případě spočívající ve vyvolání averse k poškozené politické straně. I k tomu zde došlo, protože strana, která prima facie arogantně vyhrožuje voličům, že někde nebudou parkovat, protože tam bude vysazen park, utrpí na preferencích. Obhajoba, že plakáty jen věrně parafrasují skutečnou politiku Zelených, může stěží obstát, protože součástí politického marketingu, tím, co stranu u voličů prodává, je vedle obsahu i forma.
  3. Trestní represe musí být prostředkem ultimæ rationis. V úvahu přichází rekvalifikace na přestupek, arci ta podle našeho názoru není na místě. Význam v tomto ohledu má, nakolik je škodlivý následek napraven příkladmo v důsledku široké publicity faktu, že se jedná o fake. Někteří voliči se o tom jistě dozvědí, z medií nebo v diskusi s příbuznými nebo s přáteli, nicméně nikoli malá část zůstane v domnění, že se takto presentují skuteční Zelení.

Proto je na místě, aby policie zadavatele plakátovací kampaně vypátrala a obvinila.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)