Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Nějak se nám nedaří porozumět všeobecným vášním, vzdutým po rozsudku Nejvyššího soudu v kause stavebního letadla nazvaného H-System.

Rozsudek Nejvyššího soudu máme totiž za naprosto správný.

Jestli celému případu správně rozumíme, projekt založený na myšlence, že náklady investorů zapojených v n-tém kroku zčásti ponesou investoři, kteří se zapojí v krocích + 1, + 2, + 3 atd., je již na první pohled podvodem, a kdo do takového podvodu vstoupí, měl by jaksi imanentně počítat s risikem, že v postavení okradeného se může octnout v některém příštím kroku i on sám.

A za druhé, nápad, že když nám podvodník domy nepostavil, vezmeme to, co je hotovo, a dokončíme si to sami, připomíná mírou své právní naivity jednání člověka, který vypátrá zloděje, jenž ho připravil o auto, a protože to už je prodané, vezme si ze zlodějovy garáže jiné.

Tedy nevím; je tu snad něco, co jsem nepochopil?

Komentáře   

+1 # DS 2018-07-25 15:54
Snad jen, že to trvalo nepřiměřeně dlouho a stát měl o jejich věci rozhodnout v přiměřené době.

Meritorně ovšem ano, mýlí se ti, kteří rozhodnutí označují za formalistické: jeho smyslem je uspokojení všech věřitelů, ne je těch, kteří vzali zákon do vlastních rukou.
+2 # Vena 2018-07-25 18:30
Podle mně je hlavním omylem pana Peciny a mnoha dalších ta skutečnost, že již v roce 2008 bylo rozhodnuto o vylučovací žalobě a tedy i v
“vlastnictví” a “pouhých” 10 let trvalo soudům, aby rozhodly v roce 2018, o vindikační žalobě.
+4 # Libor 2018-07-25 22:05
Neřekl bych, že naivita žalovaných byla až tak veliká, protože to klidně mohli vyhrát.

Pro české pojetí "právního státu" je charakteristické, že soudci (zřejmě ze setrvačnosti) podléhají při svém rozhodování různým tlakům. Někdy vnějším (např. politické objednávce), jindy vnitřním (zejm. puzení po hledání pomyslné Spravedlnosti).

To pak vede k tomu, že se nesoudí podle práva, ale na základě těchto motivací, jimž se v daném případě výklad právních předpisů patřičně přizpůsobí - mnohdy dosti násilně. Pars pro toto: rozsudek 21 Cdo 1032/2010 (a rozhodnutí od něj odvozená). Zde NS ve snaze zvrátit soukromoprávní důsledky trestné činnosti Dr. Berky zatáhl za proverbiální záchrannou brzdu, postavil celou judikaturu o veřejných dražbách nahlavu a vylomil do principů originárního nabytí díru zvící vjezdu do pískovny. Odůvodnění doporučuji k přečtení: hotový právní punk...

Čili: žalovaní měli rozjetý dobrý hype, angažovali Hanku Marvanovou, měli sympatie hromady politiků a vox populi. Společenská poptávka byla dosti silná - podvolil se jí MS (což jsem čekal) i VS (což jsem nečekal) a mohla jim v našem systému klidně přivodit kladné rozhodnutí. Kdyby jim to NS přiklepnul a peprně to odůvodnil, mohl být dneska Dr. Krčmář mediální hrdina.

Ke cti jeho senátu slouží, že se tomu nepodvolili a rozhodli podle práva.

LP
0 # Vena 2018-07-25 22:14
Jednalo se už pouze o vindikaćní žalobu,tudíž tvrzení,že to mohli klidně vyhrát je více neż odvážné..Mimoto Hanku angažovali Ti zlí a nikoliv Svatopluk!O cti zrovna tohoto senátu bych si dovolil důvodně pochybovat...
+3 # Libor 2018-07-26 09:19
Vena:
že to byla "pouze" vindikačka je přeci jedno.

Např. v mnou výše odkazovaném případě bylo vlastnictví k předmětným nemovitostem získáno ve veřejné dražbě. Žaloba na neplatnost veřejné dražby nebyla ve lhůtě podána a vlastnické právo bylo napadenou po jejím uplynutí "pouhou" určovačkou. Ta byla podle konstantní judikatury vč. asi tří rozhodnutí publikovaných ve Sbírce nepřípustná. Čili brnkačka - jasně na zamítnutí.

No a pak se vydražitel u NS dozvěděl, že konstantní judikatura sice dál platí, ale taky současně platí, že výsledek dané dražby "nepožívá právní ochrany", protože vydražitel nesplnil povinnost, která v zákoně vůbec není. Přesněji: žalovaný neprokázal, že ji vydražitel splnil, neboť NS na něho jako bonus ještě přenesl důkazní břemeno ohledně splnění této smyšlené povinnosti.

U H-systemu se to při troše snahy dalo rozsoudit úplně stejně. Buď nějakou crazy právní konstrukcí (třeba něco na téma, že vystěhovat je nelze, protože dostavbou nabyli vlastnického práva k dotčeným nemovitostem smíšením či specifikací), nebo prostě kvůli dobrým mravům což soudci použijí vždycky, když se jim nad něčím nechce přemýšlet.

Pointa je, že jak je to právně je v našem systému přeci úplně jedno. Když je poptávka po správném rozsudku dosti silná, vždycky se najde nějaký způsob, jak to nějak zašmudlat.

Ale tak nevěšme hlavu! Ještě je v záloze ÚS a to by bylo, aby se nenašla nějaká kautela, kterou se to odůvodní.

LP
0 # Vena 2018-07-26 09:40
Váš náhled částečně sdílím, tento senát je obecně velice kreativní... Myslím si však, že výsledek vylučovací žaloby nelze popřít a tato vindikační měla pouze za následek, že majetková podstata byla obohacena o velké zhodnocení (minimálně v čase) a přitom se nájemníkům dostane pouze náhrada prokázaných nákladů. Váš případ je docela zajímavý a pouze potvrzuje trend poslední doby, kdy nejlepší obranou je zpochybnění vlastnického práva v bodě n-2 či ještě dříve. Soudy přitom na takou argumentaci slyší podle mne proto, že kauza se stává složitou a tím pádem se dostává mimo hledáček kárných žalobců z pohledu průtahů.
+6 # b.o.y 2018-07-25 22:54
Nestojí náhodou věc tak, že kdyby dotyční domy nedostavěli, měl by správce konkursní podstaty po té době k dispozici pouze několik rozpadlých rozestavěných ruin?
-2 # Vena 2018-07-26 07:40
Pokud by tam aktivisticky nezačali stavět a jak říkají,podruhé investovali,počítám,že kolem roku 2009 už mohla celá kauza být ukončena tj. po pravomocném rozsudku o vylučovací žalobě a následném prodeji nemovitostí. Já si však na rozdíl od pana Peciny nemyslím, že družstvo Svatopluk bylo tak naivní, spíše je vidět snaha kverulovat a skrytý záměr...Po aktuálním rozsudku sice vznikne družstvu/nájemníkům přednostní pohledávka ve výši náhrady nákladů, které vynaložili na zhodnocení nemovitostí,která bude z prodeje uspokojena, ale podle mne tato pohledávka z titulu bezdůvodného obohacení díky umělé délce řízení bude výrazně nižší než by obdrželi již v roce 2008 po prohrané excidanční žalobě.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)