Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Ústavní soud

Titulek Datum zveřejnění
Tré nových nálezů Ústavního soudu 15. dubna 2017
Ubohá Česká republika! 4. října 2010
ǓS k povinnosti předvídat protiprávní jednání druhého 15. srpna 2010
Ústavněprávní kitsch 16. listopadu 2016
Ústavní soud dále omezil svobodný přístup k informacím 1. listopadu 2017
Ústavní soud je v otázce presidentských voleb nejednotný 4. ledna 2013
Ústavní soud k arbitrabilitě spotřebitelských sporů 4. listopadu 2011
Ústavní soud k bankovním poplatkům 16. dubna 2014
Ústavní soud k fridexové travičce 3. prosince 2012
Ústavní soud k nákladům formulářových sporů 3. ledna 2012
Ústavní soud k právu nahrávat soudní jednání 31. července 2017
Ústavní soud neposkytl ochranu proti svévoli Marie Benešové 9. července 2020
Ústavní soud neposkytl ochranu svobodě shromažďování 21. listopadu 2015
Ústavní soud neposkytl ochranu ve věci promlčování nároků za průtahy 24. října 2011
Ústavní soud neshledal nic divného na "telefonní justici" 17. června 2011
Ústavní soud odložil vykonatelnost rozhodnutí o vypsání voleb 1. září 2009
Ústavní soud odmítl obchodování s voličskými hlasy 26. ledna 2011
Ústavní soud opět vyhověl ústavní stížnosti Michaela Vaška 16. ledna 2017
Ústavní soud opět zklamal 20. dubna 2017
Ústavní soud ponechal volbu Zemana presidentem v platnosti 31. května 2018