Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Jiné případy

Nejznámější český popírač holokaustu Vladimír Stwora, jehož případ sledujeme, byl dnes Okresním soudem pro Prahu-západ nepravomocně odsouzen k šestiměsíční podmínce s dvouletým odkladem. K rouhání mělo dojít zveřejněním tohoto článku na Stworově serveru Zvědavec.

Připomeňme, že trestného činu podle § 261a TrZ/1961 se dopustí ten, kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti. To v žádném případě neznamená, že by – jak se jeví domnívat odvolací soud – byla vyloučena veřejná debata o těchto thematech.

Článek D. Cassidyho je běžným antisemitským textem, jakých jsou na Internetu stovky, a nenacházím v něm nic, co by bylo možno pod některý ze čtyř alternativních zákonných znaků tohoto trestného činu podřadit: autor holokaust ani nepopírá, ani nezpochybňuje, ani neschvaluje, ani se jej nesnaží ospravedlnit, pouze polemisuje o jeho rozsahu a způsobu provedení.

Aktualisováno.
Stworova třetí obhajovací řeč. Ovšem pro hluché uši.

Stalo se přesně to, co jsme od počátku předvídali, a bývalý bachař – a pozdější komunistický poslanec – RSDr. Josef Vondruška byl v plném rozsahu zproštěn obžaloby, jež jej vinila z toho, že v 80. letech ve věznici v Minkovicích u Liberce bil politického vězně Jiřího Wolfa.

Blahopřejeme státnímu zástupci ke skvělému výkonu: škoda, že se kvůli věku nemohl podílet na norimberském procesu, svou erudicí by jistě přispěl k tomu, že Bormann, Göring a další obžalovaní by byli shledáni stejně nevinnými, jak se to podařilo v případě bachaře-humanisty Vondrušky!

O případu demonstrativního obsazení domu na pražském Albertově skupinou squatterů jsme na tomto blogu psali již v září 2009, a vyslovili jsme právní názor, že o trestný čin nešlo. Po více než půldruhém roce (!) se případ dostal k odvolacímu Městskému soudu v Praze, který tento právní názor potvrdil a všechny obžalované zprostil obžaloby.

Dubnový Osel měsíce, prestižní cena tohoto blogu spojená s právem nosit oslí uši ve tvaru paragrafů, udělovaná za mimořádné počiny na poli českého práva, zná svého držitele. Je jím soudce Okresního soudu v Teplicích Roman Dobeš, a oceněným dílem je tento trestní příkaz, jímž soudce potrestal jednoho z řečníků na demonstraci DSSS.

Na trestním příkazu je pozoruhodný už fenomenální počet chyb v přepisu jediné slovenské věty, což je přinejmenším trapné, avšak to by k ocenění nestačilo – Osel byl udělen za výrok o propadnutí věci. Stejnou mírou ignorance jako vůči slovenskému jazyku uplatnil totiž osel v taláru ke slovenským reáliím, a tak nařídil propadnutí věci mj. u odznaku legální slovenské politické strany Ĺudová strana Naše Slovensko a kšiltovky s dvojramenným křížem, jenž je slovenským státním znakem.

Slováci jsou naštěstí mírní a tolerantní lidé, takže válku České republice kvůli tomu nevyhlásí, ale je skutečně zarážející, na jaké vzdělanostní a mentální úrovni se mnozí čeští soudci pohybují.

Teda blahoželám, pán sudca-somár…!

Konečně tu máme usnesení odvolacího soudu v kause popírače Stwory, o němž jsme již stručně referovali. Krajský soud v Praze vysvětlil, že svoboda slova není bezbřehá (klasika českých soudních síní) a jakákoli veřejná diskuse o holokaustu, která by došla k jiným než oficiálním závěrům, je trestná. Nemohu si pomoci, ale silně mi to připomíná cosi z doby komunismu: i tehdy se diskutovat smělo, avšak jen ve vymezených mantinelech (říkávalo se jim konstruktivní kritika) a s předepsaným, Stranou aprobovaným výsledkem.

Podkategorie