Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Jiné případy

Krajský soud v Praze v neveřejném zasedání zrušil zprošťující rozsudek nad nejznámějším českým popíračem holokaustu Vladimírem Stworou, který na svém serveru Zvědavec zveřejnil text domněle zpochybňující počet obětí holokaustu. Může z toho být docela obstojná válka soudů (aka justiční ping-pong), a než se případ dostane k Nejvyššímu soudu, kam svým charakterem odpočátku směřuje, V. Stwora by se mohl stát zasloužilým obviněným, jakým byl např. Antonín Moravec nebo Yekta Uzunoglu.

Jak že to napsali na billboard u brněnského justičního paláce? I ♥ soud – řízení na celý život!

Patrně dnes bude rozhodováno o další vazbě aktivisty Ing. Jiřího Fialy.

Ačkoli osobně používám ve své práci zřetelně odlišné prostředky, netajím se tím, že Fialovy postupy považuji za originální, podnětné a často mimořádně zábavné: např. když u kladenského soudu, který rozhodoval o jeho minulé vazbě, na dotaz, zda má námitky k obsazení soudu, J. Fiala odpověděl, že vznáší námitku nepříčetnosti, a když se jej soudce zeptal, zda se seznámil s jeho usnesením, odvětil, že nikoli, protože výtvory psychopathů zásadně nečte. Anebo když se jeho sdružení K213 pokusilo na pokladně soudu zaplatit soudní poplatek z důvodu nedostatku peněz vodovodní baterií.

Jsem přesvědčen, že používat vůči J. Fialovi prostředků trestního práva není na místě: jednak kvůli naprosto nepatrné společenské škodlivosti všech jeho akcí, a také proto, že přes mnohdy lehce bizarní vnější formu jsou tyto podniky ve své podstatě jen projevem oprávněné nespokojenosti se stavem české justice, a tedy výkonem politických práv.

Trestní právo je prostředkem ultima ratio a k potlačování politických protestů se v demokratickém právním státě prostě nepoužívá.

Aktualisováno.
Protože od zadržení Ing. Fialy uplynulo již více než 3× 24 hodin, aniž by byl propuštěn, je stále pravděpodobnější, že byl znovu vzat do vazby. Je ovšem překvapující, že o rozhodování o vazbě nebyl vyrozuměn jeho obhájce, neboť na účast obhájce, ať zvoleného nebo ustanoveného, při každém úkonu má obviněný právo. Zřejmě další Sonderbehandlung, zvláštní forma justice vyhrazená jejím kritikům. Hlavně že Česká republika kritisuje stav dodržování lidských práv na Kubě nebo v Barmě…

Aktualisováno.
Máme potvrzeno, že Ing. Jiří Fiala se nalézá ve Vazební věznici Praha-Pankrác, další podrobnosti by měly být podle serveru K213 známy dnes večer.

A máme tu válku soudců! Pomineme-li, že uvedené vyjádření lze hodnotit jako porušení povinnosti soudce zakotvené v ustanovení § 80 odst. 6 zákona o soudech a soudcích, jde i fakticky o jednu z největších nehorázností, které jsem poslední dobou četl.

Zatímco V. Cepla si odborná i laická veřejnost má důvod vážit, bývalá komunistka Vostrejšová je příkladem soudce, který dělá justici to nejhorší jméno: její výkon v kause justiční mafie nemohl být pro nikoho, kdo práci princesen s rudou hvězdou na čele z náměstí Hrdinů (v nejsilnější, dnes již bohudíky zčásti pensionované sestavě Ferešová-Žáková-Říhová-Javůrková-Vostrejšová) dlouhodobě sleduje, velkým překvapením; překvapena ostatně nebyla ani žalovaná Marie Benešová. Nad spravedlností u těchto karikatur na soudce pravidelně vítězí jiné zájmy, a zejména v případě, že jde o spor mezi někým, koho soudkyně vnímají jako politického nepřítele, a stranou s nimi spřízněnou, zájmy takříkajíc třídní.

Copak ten člověk nemůže někoho počestně zavraždit, znásilnit, okrást nebo prostě jen spáchat něco normálního? Proč trestní agenda Ing. Jiřího Fialy budí již roky těžko vyvratitelný dojem, že tu máme co do činění nikoli s textem úřední listiny, ale s některou z Haškových povídek?

Fialův nejnovější zločin měl spočívat v tom, že vyskočil i se spisem z okna soudní budovy a poté se popral s justiční stráží. Prý pohrdání soudem a útok na veřejného činitele. S útokem tedy nevím, vyskytly se, pravda, případy, že zaň bylo označeno jednání spočívající v pasivním odporu, ale připusťme, že Fiala prchající se spisem mohl některého justičního strážce tímto uhodit po hlavě, čímž mu mohl způsobit např. nevratné zploštění služební čepice.

Ale nepodmíněný trest?

Také vám spadl kámen ze srdce, když jste se dnes ze zpráv dozvěděli, že v české justici je všechno v pořádku a nic takového jako justiční mafie neexistuje, Marie Benešová si vše vymyslela a musí se za svou prostořekost žalobcům omluvit?

Komentovat rozsudek nemá smysl, postačí, když zopakuji, co jsem před dvěma lety napsal do Lidových novin poté, co osobnostní senát Vrchního soudu v Praze rozhodl, že věc má být odebrána Vojtěchu Ceplovi a přikázána jinému soudci:

Usnesením vrchního soudu spor fakticky končí: žalobci by klidně mohli vzít svou žalobu zpět – o tom, že jsou součástí justiční mafie, která dokáže ze zákulisí ovlivnit libovolnou causu, nás přesvědčili způsobem, na němž nic nezmění ani omluva zvící Karlštejna.

K Vrchnímu soudu v Praze a jeho tříhvězdičkovému senátu samozřejmě putuje velmi, velmi zasloužený Osel měsíce. Blahopřejeme!

Aktualisováno.
Obrazový záznam pořídila Justice TV.

Aktualisováno.
Na odůvodnění mě zvlášť fascinuje, že v neprospěch žalované bylo použito ustanovení § 16 odst. 2, příp. § 17, zákona o advokacii, které se ovšem vztahuje pouze na jednání advokáta při výkonu advokacie, nikoli mimo ni. Kterého klienta Marie Benešová, hovoříc o justiční mafii, zastupovala, se nejspíš dozvíme z písemného vyhotovení rozsudku.

Podkategorie