Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Jiné případy

Tak z téhle zprávy jsem téměř spadl ze židle: složení ethické komise, která se má v Plzni vyjádřit k affaiře na tamní právnické fakultě, bude tajné. Proboha, nemohl by někdo už konečně tu školu zrušit a tím nás ušetřit těchto nechutností?

Server epravo.cz zveřejnil stať autora Ivana Pavelky, zabývající se právními aspekty možnosti odebrat neoprávněně získaný akademický titul.

Složitost takového postupu je stále zřejmější, a aby vůbec bylo možné k závěru o odebratelnosti akademického titulu dospět, je nutné přijmout řadu značně kontroversních předpokladů, např. ten, že neaplikovatelnost správního řádu na rozhodování o studijních povinnostech studenta neznamená, že by se správní řád nepoužil na vydávání vysokoškolského diplomu, jelikož už nejde o studenta, nýbrž o absolventa.

Plzeňské democe jsou zkrátka Pandořinou skříňkou, jejíž otevření jen stěží přinese co dobrého.
Jak informuje ČTK, tentokrát se jedná o náhradu za průtahy v řízení o určení výživného na zletilé dítě (kvůli jehož neplacení se Kurd dostal do exekuce, o níž jsme psali na jiném místě).

V tomto případě je rozhodnutí soudů naprosto správné: pokud účastník o řízení neví, nemá přirozeně ani právo na náhradu za průtahy, k nimž v takovém řízení dochází. Tuto banální skutečnost měl Uzunoglu sdělit už jeho advokát, nebylo vůbec nutné chodit s podobnou žalobou k soudu.
Kdyby to nebylo k smíchu, bylo by to k pláči: policisté zadrželi a násilím odvlekli člena umělecké skupiny Ztohoven, jelikož u sebe neměl platný občanský průkaz, tento viditelný symbol poddanství občana postkomunistickému státu, kterýžto prý předtím jiní policisté přímo z výstavy odvezli, protože doklad byl znesvěcen použitím zmorphované podobenky. A takovou svatokrádež je potřeba rasantně vyšetřit a přísně potrestat.

Že by policie možná udělala líp, kdyby se místo buserace zjevně nevinných lidí věnovala tomu, čemu má, příkladmo boji s korupcí, stíhání obchodníků s drogami nebo třeba jen pronásledování kapsářských gangů? Ale jděte, přece byste nečekali, že čeští policisté budou trávit pracovní dobu něčím tak pracným a nevděčným!

Aktualisováno.
Affaira má pokračování: umělci a galerie podali na policii žalobu na ochranu uměleckého díla, jelikož tomuto prý hrozí rozřezání. Nechápu, proč policisté nemohou dopravit k soudu umělecké dílo vcelku, sacrilegium by tím jen vyniklo a vyšetřování ztráty třídní knihy by bylo o to údernější: A tady, pane předsedo, vidíte, jak obžalovaní naložili s tím nejcennějším, co jim naše rozvinutá demokratická společnost propůjčila, s vlastním občanským průkazem!

Roman Vaškůj, místními medii symptomaticky označovaný za dalšího uprchlého podnikatele, chce v Rakousku požádat o politický asyl, neboť se cítí být obětí justiční mafie. Ta sice, jak víme z loňského zrušovacího usnesení Vrchního soudu v Praze, neexistuje, avšak nijak zvlášť bych se nedivil, kdyby rakouský soud zaujal opačné stanovisko: co se děje v české justici, působí na nepoučeného dojmem dosti podstatného – prominou-li čtenáři – chléva.

Výstrahou budiž případ Radovana Krejčíře, který svůj zápas s českou spravedlností patrně již definitivně vyhrál, protože nechal svou trestní věc přezkoumat nezávislým jihoafrickým soudcem, kterýžto ji vyhodnotil způsobem, o němž naše orgány činné v trestním řízení raději jen cudně mlčí. Podobně Tomáš Pitr. Tomu stačilo odjet do země, kde se v trestním řízení uplatňují civilisované promlčecí doby, a je náhle v bezpečí. A to vůbec nehovořím o případu Rostislava Roztočila, údajného vraha, jehož vina byla prokázána způsobem natolik přesvědčivým, že mu před českou spravedlností poskytuje ochranu dokonce sousední Spolková republika Německo.

Jak dopadne Vaškůjův případ, přirozeně nelze predikovat, ale v každém případě se zdá, že český justiční systém získává mezinárodní pověst čehosi svou věrohodností se velmi blížícího soudnímu systému Rovníkové Guineje – a to je docela možné, že těm nebohým Afričanům ještě křivdím!

Podkategorie