Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Nejvyšší správní soud

Titulek Datum zveřejnění
Nejvyšší ctností občana postkomunistického státu je poslušnost 28. září 2011
Nejvyšší správní soud blokuje aneb Osel měsíce srpna do Brna 8. srpna 2013
Nejvyšší správní soud k osvobození od soudních poplatků u žalob podle InfZ 17. července 2012
Nejvyšší správní soud nevyhověl ani druhé kasační stížnosti Sudetoněmeckého krajanského sdružení 17. srpna 2012
Nejvyšší správní soud se vyslovil ke sporu Brož&Sokol v. Nora Nováková-Fridrichová 28. března 2011
Nejvyšší správní soud v barvě 22. ledna 2015
Nejvyšší správní soud vrátil spor o minulost soudců městskému soudu 21. července 2009
Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti KSM 1. září 2009
Nejvyšší správní soud znovu o osvobození od soudního poplatku, tentokrát správně 12. února 2010
Nejvyšší správní soud znovu rozhodl ve věci komunistické minulosti soudců 27. dubna 2011
Nejvyšší správní soud: Minulost soudců musí zůstat tajná! 13. ledna 2010
Nelíbí se nám rozsudek? Prostě se na něj… 20. dubna 2016
Nepřátelé svobody chtějí znovu blokovat Duchcov 5. března 2014
Nepřizpůsobiví v Havířově 21. ledna 2013
No nebyli byste z toho j.? 1. dubna 2009
Noc oživlých mrtvol u NSS 21. června 2017
NSS k pojmu průtahy v řízení 20. listopadu 2013
NSS k použitelnosti záznamu z kamerového systému jako důkazu 22. prosince 2011
NSS odmítl kasační stížnost Sudetoněmeckého sdružení 14. srpna 2012
NSS opět nepřesvědčil 8. dubna 2013