Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Rozhodnutí havířovského magistrátu, které jsme komentovali i na tomto blogu, neobstálo u Nejvyššího správního soudu. Jde o známý problém heckler's veto, k němuž NSS zaujímá dlouhodobě konstantní postoj a nedovoluje úřadům omezovat výkon svobody shromažďovací jen proto, že zamýšlené shromáždění vyvolá negativní odezvu.

K rozsudku mám jen dvě výhrady:

  1. Je naprosto nepřijatelné, aby soudy rozhodovaly o přípustnosti demonstrace po půldruhém roce od data jeho zamýšleného konání. Takový rozsudek je zcela akademický; platí starodávná právní maxima justice delayed is justice denied. Obecně by se délka řízení o kasačních stížnostech měla pohybovat v rozmezí tří až šesti měsíců, jen výjimečně déle, a do šesti měsíců by měly ve správním soudnictví zásadně rozhodovat i soudy I. stupně.
  2. Pokládám za velmi neblahé, jestliže soudy bez kritické analysy přebírají termín sociálně nepřizpůsobivé osoby. Všichni dobře vědí, že jde jen o alibistické, zástupné označení pro romské ethnikum, avšak tím, že ho do svých rozhodnutí recipují a dokonce s ním samy operují i úřady a soudy, získává legitimitu, již by se mu dostávat nemělo. Jsem sociálně nepřízpůsobivý, a pokládám to za jednoznačně positivní, nikoli negativní vlastnost. Jádro problému tkví v tom, že kdyby svolavatel označil za účel své akce protest proti romské kriminalitě nebo manifestaci odporu proti české xenofobii, byl by označen za rasistu a shromáždění by bylo s vysokou pravděpodobností jako nedovolené zakázáno. Napíše-li, že se bude protestovat proti nepřizpůsobivým, nikdo nic nenamítá, ačkoli jde přesně o to samé. Mám za to, že pokrytectví by se nemělo stávat českou státní doktrinou, a úřady i soudy by se měly rozhodnout: buď, demokraticky připustí i protesty namířené proti ethnicky nebo jinak typově vymezeným skupinám osob, anebo ať zakazují i demonstrace, které proti nim zjevně směřují a jsou jen označeny alibistickou nálepkou, tak aby bylo jasně vidět, že v České republice ve skutečnosti svoboda shromažďování neexistuje.

Komentáře   

0 # Zuzana 2013-01-22 11:56
Naprostý souhlas s článkem (ostatně skoro jako obvykle). Také se mi hrubě nelíbí, jak dlouho trvá správním soudům řešení nezákonných zásahů státu do práva shromažďovacího.

Např. krajskému soudu v Brně trvaly dva roky, než naštěstí správně shledal nezákonný zásah do práva shromažďovacího ze strany brněnské policie, která bez jakéhokoli právního důvodu rozpustila naše shromáždění tří lidí. No a když jsme pochopitelně chtěli omluvu a odškodnění, tak začala dělat obstrukce pražská soudkyně Markéta Vodáková. Dokonce zašla tak daleko, že nám ve věci našeho nároku na finanční odškodnění zastavila řízení, protože jsme odmítli zaplatit nezákonně požadovaný soudní poplatek (nároky na náhradu škody vůči státu jsou osvobozeny, jak je známo). Uvidíme, co Markéta Vodáková po našem odvolání vymyslí příště, ale to už určitě podáme námitku podjatosti.

A druhý případ - rozpuštěná blokáda na Šumavě. První soud v Českých Budějovicích jsme relativně rychle vyhráli a soud shledal zásah policie jako nezákonný. Ovšem policie podala kasační stížnost s řadou zcestných argumentů (ke kterým se vyjadřuji v diskuzi zde - jinepravo.blogspot.cz/.../...) a na NSS už to leží víc jak rok.
0 # Anonymní 2013-01-22 18:45
ad 1) souhlasím - akademické výroky jsou nanic
ad 2) nesouhlasím - pojem "sociálně nepřizpůsobivé osoby" (určitě nejen) pro mne rozhodně není synonymem pro romské etnikum. To jsou prostě a jednoduše osoby, které se chovají v rozporu s právem či právo zneužívají. A to si dovoluji tvrdit (nebo spíše doufám), že Vy, pane Pecino, nečiníte. :-) Sociální nepřizpůsobivostí totiž jistě není aktivní výkon práva svobody projevu či důsledné uplatňování práv atp.
Je fakt, že mezi "sociálně nepřizpůsobivé", dle naznačených kritérií, patří nemalá skupina Romů, ale na druhou stranu znám Romy, kteří se chovají naprosto sociálně přizpůsobivě, stejně tak, jako znám spoustu "Neromů", kteří se chovají naprosto sociálně nepřízpůsobivě. :-)
Možná ten pojem chápe (či alibisticky používá) někdo jinak, ale určitě ne všichni, tudíž jeho korektní používání nemůže (respektive by nemělo) mít negativní důsledky.
K.
0 # Tomáš Pecina 2013-01-22 20:25
To je pokrytecké: "My proti slušným Cikánům nic nemáme!" je rasismus, protože hodnotíte druhého primárně podle ethnického původu. A máte něco proti slušným nepřizpůsobivým?
0 # Tomáš Pecina 2013-01-22 22:12
S ještě mě napadá, co s Ne-romy, kteří bydlí na romském sídlišti, jako je Janov, Maršov nebo Chanov: ti jsou přece také nepřizpůsobiví, nebo u nich je to podle vás jinak?
0 # Anonymní 2013-01-23 22:46
Já tedy nevím, ale příspěvek "K." na mě činí dojem, že on/a právě NEhodnotí druhého primárně podle ethnického původu. Sociálně nepřizpůsobivé IMHO definuje podle jejich chování, tudíž otázku Ne-romů z Janova _nemá důvod_ řešit jakkoli jinak jen kvůli jejich ethnicitě.

P2
0 # Anonymní 2013-01-23 23:41
Co je na výroku: "My proti slušným Cikánům nic nemáme!" rasistického? Pouze se konstatuje, že existuje skupiny zvaná Cikáni (což je těžko popiratelný fakt) a proti těm slušným z této skupiny nic nemají. Stejně tak můžeme říct, že proti slušným Němcům, Slovákům, nádražákům, exekutorům či buzerantům nic nemáme, až bychom o těchto objektivně existujících skupinách řekli cokoli negativního řekli. Dokonce výrok nic neříká o vztaku k těm "neslušným" ze jmenované skupiny. Není naprosto žádný důvod tento výrok odsuzovat.
0 # Tomáš Pecina 2013-01-24 04:03
Výrok je rasistický už tím, že je vysloven. Není přece důvod říkat, že nemám nic proti slušným lidem, takže je-li totéž zdůrazňováno ve vztahu k určité skupině, nese takový výrok nutně ještě druhé sdělení. Jeho skutečný význam je "Nemám rád Cikány, ale pokud se chovají tak, jak si představuji, jsem ochoten jim to prominout".
0 # Anonymní 2013-01-24 11:39
Můj příspěvek jste, pane Pecino, skutečně správně nepochopil. Stručněji řečeno - označení "sociálně nepřizpůsobiví" pro mě je prosté jakéhokoliv etnického akcentu. Tezi "proti slušným Cikánům nic nemám" bych nikdy nevyslovil, vyslovil bych (pokud by to bylo třeba vyslovit, protože to se rozumí samo sebou a netřeba někde hlásat) nanejvýš toto: "Proti slušným lidem nic nemám, proti neslušným ano a je mi úplně jedno, jaké jsou národnosti, etnického původu, náboženského vyznání, názorového smýšlení atp.".
K.
0 # Tomáš Pecina 2013-01-24 15:18
Představte si, že u vás zazvoní soused a řekne vám: "Pane K., chtěl bych vám říct, že proti vám vůbec nic nemám." To se může stát jedině v případě, že této události předchází něco, co takové sdělení odůvodňuje, nemůže k tomu dojít "jen tak", z čistého nebe a z rozmaru horkého letního podvečera.

Lidé, kteří zdůrazňují, že nemají nic proti slušným Cikánům, a tvrdí, že jim na ethnicitě ani trochu nezáleží, trpí rasovými předsudky, protože nerasistu by něco takového ani nenapadlo. Nerasista se může zabývat konkrétním nevhodným chováním určitých lidí nebo i prevalencí určitého nevhodného chování u určité skupiny, ale nevytvoří si automatismus "Cikán = zloděj", od kterého má potřebu se distancovat tvrzením o tom, že ti "slušní" mu nevadí.
0 # Anonymní 2013-01-24 16:15
Pane Pecino, Vy to nechápete ani záměrně, jinak si to nedovedu vysvětlit. Jasně jsem napsal "jen pokud by to bylo třeba vyslovit", a nepochybně z toho mého textu též jasně vyplývá, že si nedovedu představit, kdy by něco takového bylo třeba vyslovit. Nepodsouvejte mi, prosím, že si myslím (či jsem tím textem myslel) něco jiného. Vaše zaujatost pro to nedůvodně druhým podsouvat rasové předsudky svědčí o tom, že je máte Vy sám a nedovedete se od nich oprostit. Já je, prosím, nemám ani v nejmenším, a proto mi nevadí ani pojem "sociálně nepřizpůsobiví", což jsem opakovaně shora napsal. K.
0 # Anonymní 2013-01-24 16:51
To je zase sranda. Na adesu "nerasistických" úvah p. Peciny snad jen tohle: jen blbec se spálí dvakrát o jedny kamna.
0 # Tomáš Pecina 2013-01-25 02:29
To máte pravdu, rasové předsudky jsou do značné míry dány přirozeností člověka, který, tak jako nezkoumá, zda (n+1)-ní kopřiva také pálí, přistupuje podobně k cizím ethnikům.

Považuji to za návyk, kterého bychom se měli zbavit, a to zejména z důvodu, že činí situaci ještě horší. V důsledku rasových předsudků vzniká situace, že např. Rom musí nejprve prokázat, že je "slušný", a pak teprve s ním budeme zacházet jako se sobě rovným (a ani to ne vždy, viz masové propouštění Romů z práce na začátku 90. let, kdy nastoupila nezaměstnanost). Tím se bariéra daná sociálním backgroundem jedince z tohoto ethnika zvyšuje, což jeho postavení proti ostatním zhoršuje, a vytváří se positivní kladná zpětná vazba: jsi Cikán, proto nikde práci nedostaneš, a ještě ti budeme vyčítat, že bereš dávky a pracovat vlastně ani nechceš.
0 # gogo 2013-01-25 08:06
Přeji Vám, abyste se v reálném životě obešel bez těchto apriorních odhadů, přistupoval ke každé kopřivě individuálně a nedoplatil na to a za druhé, abyste měl dost síly aplikovat tyto teoretické konstrukty bez ohledu na předmětnou skupinu.
0 # Anonymní 2013-01-26 21:17
Odpověď je prostá a naznačil ji Gogo. Socializace zisků a privatizace nákladů je důvod, proč si nikdo nechce po (n+1). sahat na kopřivu. Protože ten, kdo vydá blahobyt svůj a své rodiny všanc ve jménu vyššího dobra v prostředí, které "hodným blbem" opovrhuje a zločince či parazity toleruje, si přímo koleduje o nálepku hodného blba.

Pokud stát tedy neponese alespoň část nákladů spojených s nadprůměrnou důvěřivostí a zároveň tvrdě nepotrestá toho, kdo ji zneužije, nemá tato situace dobré řešení.
0 # Anonymní 2013-01-24 20:23
A ještě k těm automatismům a rasovým předsudkům: opravdu jsem rasista, že, pane Pecino.

JM

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)