Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Barbara Pořízková

Titulek Datum zveřejnění
Kateřina Krejčová neuspěla u Nejvyššího správního soudu 13. ledna 2017
Nepřizpůsobiví v Havířově 21. ledna 2013
NSS k pojmu průtahy v řízení 20. listopadu 2013
NSS odmítl kasační stížnost Sudetoněmeckého sdružení 14. srpna 2012