Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Nejvyšší správní soud (v senátě složeném – jak jinak – ze tří exkomunistů, resp. dvou členů a jednoho kandidáta KSČ) se, jak začíná být dobrou tradicí, opět vymezil proti Ústavnímu soudu a vysvětlil nám, že občan je povinen uposlechnout i nezákonné výzvy, a pokud tak učinit odmítne, je zcela na místě, když je mu za to uložena sankce.

K této otázce, jak víme i ze stránek tohoto blogu, se autoritativně vyslovil Ústavní soud v nálezu Horváth. v MHMP, avšak vynalézaví soudci NSS přišli s thesí (§ 25 rozsudku), že Ústavní soud svým nálezem reagoval na výrazně odlišnou situaci posuzovaného případu proto, aby zdůraznil ochranu principu zákazu sebeobviňování. Tak tomu přirozeně není, Ústavní soud formuloval zcela záměrně své závěry šířeji, tak aby pokryly, mimo jiné, případy nezákonné výzvy policisty nebo strážníka v terénu.

Nemáme-li připustit hypothesu, že Nejvyšší správní soud buď neumí číst, nebo ústavnímu právu rozumí, řečeno s Nohavicou, jak koza náklaďáku, nevyhneme se závěru, že překlenutí přelomového nálezu Horváth v. MHMP a návrat k překonanému karvinskému usnesení z r. 1998 je svévolnou ignorancí závazné judikatury Ústavního soudu (§ 21):

Na rozdíl od žalobkyně zastává Nejvyšší správní soud názor, že zásadně použitelným rozhodnutím v případech podobných projednávanému je i nadále usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 1. 1998 ve věci ÚS 263/97, ve kterém je shodná problematika řešena jednoznačně: Protože /žalobce/ neuposlechl výzvy veřejného činitele /policisty Městské policie/, naplnil skutkovou podstatu přestupku neuposlechnutí výzvy veřejného činitele dle § 47 odst. 1 písm. a) zák. č. 200/1990 Sb., v platném znění. Ústavní soud se ztotožnil se závěrem Okresního úřadu K., že občané jsou povinni se podrobit výkonu pravomoci veřejného činitele bez ohledu na vlastní soukromý názor. Jsou-li přesvědčeni, že tímto jednáním bylo porušeno jejich právo či jim byla způsobena škoda, mohou se proti takovému postupu veřejného činitele bránit jiným zákonným způsobem. Ústava ČR, Listina základních práv a svobod ani žádná jiná právní norma nepřipouští, aby jednotliví občané nejprve hodnotili zákonnost postupu veřejných činitelů a teprve na základě toho jejich pokynů uposlechli nebo neuposlechli.

Arogance, tvé jméno je Baxa, Vyklický, Žišková!

Aktualisováno.
Zde nás pojednala ČTK.

Komentáře   

0 # Anonymní 2011-09-28 09:38
Proč ne osel?
0 # Anonymní 2011-09-28 11:25
Mám takový pocit, že tito soudci budou muset býti odzubeni jinak než pouze věkem...
M.H.
0 # Anonymní 2011-09-28 11:29
Tento pocit je velmi nutkavý...
0 # Guy Peters 2011-09-28 11:38
Je to zajímavý vztah dvou rozporných rozhodnutí téhož soudu. NSS z neznámého důvodu zamlčel, že i v R. K. v. komise k projednávání přestupků Městské rady v B. z 6. 1. 1998 rozhodoval I. senát ÚS: sp. zn. I. ÚS 263/97, U 1/10 SbNU 335, NALUS: 29385.

Vzhledem k tomu, že Horváth v. MHMP je pozdější a je to nález, zatímco R. K. v. komise k projednávání přestupků Městské rady v B. je pouhé usnesení, měl NSS jednoznačně dát přednost Horváth v. MHMP .
0 # Anonymní 2011-09-28 12:06
Soudní systém v ČR je nastaven tak, aby se člověk dovolal spravedlnosti, ale v tom případě při tom i finančně vykrvácel. Z toho důvodu existuje neproniknutelná bariera povinného zastoupení v řízení o kasačních stížnostech, dovolání a ústavních stížnostech.

Člověk, který by se na úrovni obecné soudní soustavy dokázal hájit sám, je těmito soudy odstřelen k NSS nebo NS, kde již musí vynaložit finanční prostředky na povinné zastoupení, případně jej odstřelí k ÚS, kde se mu zajisté dostane spravedlnosti, zvlášť když bude mít štěstí na některé z odborníků jako jsou, Mucha, Kůrka, Musil, Výborný, Formánková, Židlická.
0 # Tomáš Pecina 2011-09-28 12:38
Oslí uši by byly s rudou stužkou, ale nemohu je udělit, jsem opět vůči osobě kasační stěžovatelky podjatý.
0 # Anonymní 2011-09-28 13:26
Pokud vím, tak jste udělil oslí uši senátu, který rozhodl, že vás mohou soudit členové KSČ. To jste tedy vůči stěžovatelce podjatější než vůči sobě samému?

Navíc se domnívám, že pro Vaši drahou stěžovatelku by to byla obrovská pocta, že díky ní někdo dostal oslí uši. :)
0 # Tomáš Pecina 2011-09-28 13:45
Máte pravdu, ale neudělil bych je asi stejně: soud se snaží argumentovat a vysvětlit, proč novější judikaturu neaplikoval, na Uši by bylo, kdyby ji zcela zatajil nebo překroutil.
0 # Anonymní 2011-09-28 14:46
a existuje i nějaký protipól oslích uší?
0 # Tomáš Pecina 2011-09-28 16:55
Přemýšlím o tom. U Sovího ocasu by asi byl problém s praktickým nošením.
0 # Anonymní 2011-09-30 19:44
Tvrzení žalobkyně, že se soud v napadeném rozhodnutí nevypořádal ani s jedním z četných argumentačních bodů žaloby v kontextu uvedených skutečnosti postrádá racionalitu. Ani samotná žalobkyně nepopírá, že výzvu policisty neuposlechla, neboť byla přesvědčena, že její jednání bylo „v souladu s právem a v zájmu demokratických a občanských hodnot v právním státě“. Jistě, není pochyb o tom, že právo na vyjádření kritického názoru (v tomto případě na týrání zvířat) klidnou demonstrací názoru textem na malém transparentu a přítomnost na volně přístupném místě nelze zpochybnit a také správní orgány ani soud v napadeném rozsudku nic podobného neučinily. Naopak, v tomto směru daly žalobkyni za pravdu.

Předmětem řízení byl výhradně skutek, počívající v neuposlechnutí výzvy policisty, aby žalobkyně ustoupila mimo hlavní trasu na okraj k patníkům, kde může stát. Z dále uvedené judikatury plyne, že pro závaznost výzvy je vcelku lhostejné, zda byla výzva policisty motivována správnou úvahou.

=== Kde si NSS predstavuje ze je ta hranice kdy uz nemusime poslechnout? Mozna ze test ve forme obleknuti si uniformy policcie a prikazani clenum NSS aby vyskocili z okna z 10. patra a sli si stezovat pozdeji, by obcanum mohl vyresit spoustu problemu do budoucna.
0 # Tomáš Pecina 2011-09-30 20:25
Mozna ze test ve forme obleknuti si uniformy policcie a prikazani clenum NSS aby vyskocili z okna z 10. patra a sli si stezovat pozdeji, by obcanum mohl vyresit spoustu problemu do budoucna.

:-)))
0 # Jan Potměšil 2011-10-01 09:05
Myslím, že demokracie nerovná se anarchie. Někdo si to tak ale zřejmě vykládá. Pokud pak každý bude odborníkem na to, co policie smí a co ne, navrhuji min. policii rovnou zrušit.
0 # Guy Peters 2011-10-01 21:34
P. Potměšile, to mícháte 2 věci. Jedna věc je zákonnost policejního úkonu. Druhá věc je jeho uposlechnutí. Pokud je policejní úkon nezákonný, je v rozporu s právním státem požadovat jeho uposlechnutí. To judikoval dokonce už kommunistický soud v 70. letech o SNB. Je více než varovné, že NSS takto daleko v ochraně lidských práv dosud nedospěl.
0 # Guy Peters 2011-10-01 21:45
K samostudiu doporučuji Rt 54/1970 a Rt 47/1980.
0 # Tomáš Pecina 2011-10-01 22:35
Ještě o stupeň dál: NSS umožňuje trestat fysickou osobu za neuposlechnutí nezákonné výzvy. To je naprosto skandální, první senát měl u mě dosud docela solidní pověst, ale tímhle judikátem ji ztratil.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)